cofnijstrona domowa
Remonty w 2007r
Gospodarka remontowa prowadzona jest w oparciu o plany remontów opracowywane na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i ich otoczenia oraz zgromadzonych środków na funduszu remontowym. W ramach realizacji planu remontów na 2007r na poszczególnych osiedlach z ważniejszych robót zostały zrealizowane:
I. REMONTY CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:
 1. Roboty termomodernizacyjne na 16 budynkach przy ulicy: Obr. Westerplatte 2/1, Kochanowskiego 1, Kochanowskiego 21/1, Bielska 36/1, Dąbrówki 2, Hermana 2, Mieszka I-go 1, Królowej Jadwigi 5, Królowej Jadwigi 7, Królowej Jadwigi 9, Królowej Jadwigi 11, Mickiewicza 23, Rutskich 4, Rutskich 6, Rutskich 2, Kossobudzkiego 2; oraz w 5 budynkach stolarka okienna i ocieplenie stropodachów przy ulicy: Kochanowskiego 26, Krzywoustego 2, Królowej Jadwigi 2, Chopina 66, Rutskich 8;
 2. Remont 6 dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy: Łukasiewicza 12 – szt. 2, Miodowa 10 – szt. 2, Mickiewicza 19 kl. V – szt. 1, Kossobudzkiego 5 kl. I – szt. 1;
 3. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych w 1 budynku przy ulicy Mieszka I-go 1, oraz w 3 budynkach w piwnicach przy ulicy: Gwardii Ludowej 13, Kossobudzkiego 3, Płoskiego 4;
 4. Wymiana instalacji wodnej w budynku przy ul. Lasockiego 7;
 5. Wymiana 130 pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach przy ulicy: Obr. Westerplatte 10/1 – 13 szt., Obr. Westerplatte 10/2 – 13 szt., Północna 30 – 16 szt., Bielska 36/1 – 1 szt., Bielska 30 – 1 szt., Obr. Westerplatte 20 - 2 szt., Bielska 40a – 1 szt., Obr. Westerplatte 2/1 – 1 szt., Bielska 51 – 1 szt., Bielska 51/3 – 1 szt., Dąbrówki 1 – 1 szt., Dąbrówki 2 – 1 szt., Dąbrówki 3 – 1 szt., Hermana 1 – 1 szt., Hermana 2 – 1 szt., Hermana 4 – 1 szt., Hermana 6 – 1 szt., Mieszka I-go 2 – 1 szt., Mieszka I-go 1 – 1 szt., Mieszka I-go 4 – 1 szt., Piasta Kołodzieja 2 – 1 szt., Piasta Kołodzieja 3 – 2 szt., Piasta Kołodzieja 1 – 1 szt., Piasta Kołodzieja 5 – 1 szt., Kobylińskiego 8 – 1 szt., Łukasiewicza 20 – 1 szt., Tysiąclecia 9/1 – 1 szt., Bat. Chłopskich 3 – 10 szt., Łukasiewicza 9 – 6 szt., Gałczyńskiego 14 – 14 szt., Łukasiewicza 7 – 6 szt., Miodowa 10 – 6 szt.; Łukasiewicza 22 – 1 szt., Morykoniego – 1 szt., Kossobudzkiego 2 – 1 szt., Płoskiego 4 – 1 szt., Gw. Ludowej 15 – 1 szt., Płoskiego 8 – 1 szt., Gawareckiego 4 – 1 szt., Kossobudzkiego 4 – 1 szt, Rutskich 6 – 1 szt., Gw. Ludowej 11 – 2 szt., Rembielińskiego 13 – 1 szt., Orlińskiego 4/1 – 2 szt., Płoskiego 1 – 1 szt., Rembielińskiego 1 - 1 szt., Rutskich 4 – 1 szt., Gawareckiego 3 – 2 szt., Rutskich 8 – 1 szt.;
 6. Wymiana poziomów instalacji wodnej w 3 budynkach przy ulicy: Morykoniego 3, Miodowa 10, Gawareckiego 4;
 7. Remont 32 pionów instalacji c. o. w 1 budynku przy ulicy Pszczelej 1;
 8. Remont ścian elewacyjnych w 2 budynkach przy ulicy: Kochanowskiego 31, Dworcowa 45; oraz remont płyt balkonowych wraz z wykonaniem zadaszeń wejść w budynkach przy ulicy: Obr. Westerplatte 2/1, Kochanowskiego 21/1, Kochanowskiego 1, Bielska 36/1, Dąbrówki 2, Hermana 2;
 9. Remont okien w częściach wspólnych w 11 budynkach przy ulicy : Piasta Kołodzieja 1, Piasta Kołodzieja 3, Piasta Kołodzieja 5, Bielska 51, Miodowa 10, Łukasiewicza 9, Łukasiewicza 7, Kr. Jadwigi 2, 3-go Maja 31; Kossobudzkiego 30, Bielska 40a;
 10. Remont 8 szt. drzwi wejściowych w budynkach przy ulicy: Północna 30 kl. II– szt. 1, Kochanowskiego 3 b – szt. 2, Bielska 14 A – szt. 2, Królewiecka 1 – szt. 2, Gawareckiego 8 – szt. 1;
 11. Remont terenów utwardzonych przy budynkach znajdujących się przy ulicy: Obr. Westerplatte 2/1, Obr. Westerplatte 14/1, Obr. Westerplatte 20/1 Kochanowskiego 1, Kochanowskiego 3 a, Kochanowskiego 3, Kolegialna 29 a, Jachowicza 36, Jachowicza 37, Bielska 34, Kochanowskiego 21/1, Bielska 36/1, Lotników 3, Północna 23, Ob. Westerplatte 4/1, Dąbrówki 2, Dąbrówki 4, Kobylińskiego 14, Królewiecka 1, Królewiecka 3, Łukasiewicza 20, Mieszka I-go 1, Okrzei 1, Tysiąclecia 7, Tysiąclecia 9, Królowej Jadwigi 5, Królowej Jadwigi 7, Królowej Jadwigi 9, Miodowa 16, Wolskiego 1, Wolskiego 1/1, Wolskiego 5, Wolskiego 5/1, Królowej Jadwigi 11, Lasockiego 19, Dworcowa 37, Reja 19, Chopina 57, Chopina 60, Otolińska 17, Gawareckiego 4, Gawareckiego 6, Kossobudzkiego 2, Kossobudzkiego 4, Kossobudzkiego 5, Orlińskiego 3, Orlińskiego 4/2, Płoskiego 6, Płoskiego 8, Rembielińskiego 1/1, Rembielińskiego 5, Rembielińskiego 9, Rutskich 8, Rutskich 4, Rutskich 6, Rutskich 2, Gawareckiego 2, Kossobudzkiego 3;
 12. Remont 43 klatek schodowych w budynkach przy ulicy: Kolegialna 38 – 3 klatki, Bielska 30 a – 2 klatki, Łukasiewicza 18 – 2 klatki, Mieszka I-go 1 – 2 klatki, Mieszka I-go 4 – 2 klatki, Piasta Kołodzieja 1 – 1 klatka, Łukasiewicza 7 – 1 klatka, Łukasiewicza 9 – 1 klatka, Miodowa 10 – 1 klatka, Chopina 61 – 4 klatki, Lasockiego 16 – 5 klatek, Otolińska 7 – 6 klatek, 3-go Maja 31 – 1 klatka, Kossobudzkiego 9 – 3 klatki, Orlińskiego 4 – 4 klatki, Rembielińskiego 1 - 4 klatki, Kossobudzkiego 4 – 1 klatka;
 13. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany 1 437 sztuk okien w różnych formach przewidzianych regulaminem;
 14. Roboty różne w budynkach przy ulicy:
 15. malowanie farbą blach na dachu Obr. Westerplatte 18, remont zadaszeń wejść do budynku Traugutta 8 i 10, montaż zestawu hydroforowego Dąbrówki 1;

II. REMONTY CZĘŚCI WSPÓLNYCH W PAWILONACH
 1. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej w pawilonach przy ulicy: Dworcowa 36, Obr. Płocka1920 nr 20, Kobylińskiego 2, Tysiąclecia 1, Krzywoustego 3, Kobylińskiego 4;
 2. Remont elewacji pawilonu przy ulicy Jachowicza 32 (częściowo);
 3. Remont terenów utwardzonych częściowo przy budynkach: Kochanowskiego 35, Tysiąclecia 9 a, Tysiąclecia 1, Krzywoustego 3, Kobylińskiego 6, Tysiąclecia 10, Rembielińskiego 11;
 4. Remont instalacji c.o. w 2 pawilonach przy ulicy: Kobylińskiego 6, Otolińska 11;

III. REMONT NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA
 1. Remont 4 490 m2 powierzchni utwardzonych: osiedle Kochanowskiego ok. 640 m2, Tysiąclecia 500 m2, Łukasiewicza 500 m2, Dworcowa 1 400 m2, Rembielińskiego 1 450 m2;
 2. Remont 3 szt. altanek śmietnikowych: Osiedle Kochanowskiego 1 szt. przy budynku Obr. Westerplatte 4/1, osiedle Rembielińskiego 2 szt. przy budynku Orlińskiego 4/1 i Gawareckiego 6. Nakłady poniesione w 2007 roku przez Spółdzielnię na remonty to ok. 12,48 mln złotych z tego: części wspólne w budynkach mieszkalnych ponad 11,38 mln zł, części wspólne w pawilonach ok. 0,58 mln zł, pozostałe ok. 0,52 mln zł.

Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów części wspólnych w budynkach mieszkalnych należy zaliczyć przede wszystkim termomodernizację budynków mieszkalnych (ok. 5,57 mln zł), remont elewacji (1,10 mln zł), remont terenów utwardzonych (0,92 mln zł), wymianę dźwigów osobowych (0,74 mln zł), wymianę instalacji wod-kan. (0,67 mln zł), oraz malowanie klatek schodowych (0,49 mln zł). Środki pochodzące z odpisów na fundusz remontowy w roku 2007 stanowiły 84% pokrycia poniesionych nakładów (ok. 10,43 mln zł).
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz