cofnijstrona domowa
PLANOWANE REMONTY 2009
Zakres robót remontowych na 2009 rok został sporządzony osobno dla każdej nieruchomości, na podstawie analizy protokołów corocznie wykonywanych kontroli sprawdzających stan techniczny budynków i ich otoczenia. Plan taki został zatwierdzony przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą. W planie remontów na 2009 rok założono wykonanie następujących prac:

I. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w budynkach mieszkalnych w których może być ustanowiona odrębna własność:
 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych z robotami towarzyszącymi (zadania określone w uchwale Z.P.Cz.)
 2. – na 18 budynkach (Lotników 7, Północna 23, Dąbrówki 1, Piasta Kołodzieja 2, Łukasiewicza 22/1, Wolskiego 1/1, Wolskiego 3, Mickiewicza 19, Kossobudzkiego 3, Płoskiego 6, Rembielińskiego 9, Jachowicza 37, Północna 30, Bielska 51/3, Wolskiego 1, Morykoniego 2, Reja 24, Gawareckiego 6);
 3. Remont 5 sztuk dźwigów osobowych w 3 budynkach
 4. (Piasta Kołodzieja 5 – 2 szt, Łukasiewicza 9 – 2 szt, Reja 19 kl. II – 1 szt.) i 2 kabin w 2 budynkach (Gawareckiego 8 – szt.1, Płoskiego 1/1 – szt.1);
 5. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w 3 budynkach (Łukasiewicza 12, Gw.Ludowej 13, Hermana 6);
 6. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 4 budynkach (Pszczela 1, Lasockiego 18, 22, 20);
 7. Wymiana 112 pojedynczych pionów wodno – kanalizacyjnych
 8. (Bielska 36/1 –1 szt, Kochanowskiego 15b – 2 szt, Kochanowskiego 21/1 –3 szt, Kochanowskiego 33 –42 szt, Obr.Westerplatte 20 – 2 szt, Obr.Westerplatte 22 – 4 szt, Kochanowskiego 26 –16 szt, Bielska 51 –1 szt, Bielska 51/3 –1 szt, Dąbrówki 1 –1 szt, Hermana 1 –1 szt, Hermana 3 –1 szt, Hermana 6 –1 szt, Kobylińskiego 34 –1 szt, Mieszka I-go 2 –1 szt, Mieszka I-go 1 –1 szt, Piasta Kołodzieja 2 –1 szt, Piasta Kołodzieja 5 –1 szt, Piasta Kołodzieja 3 –1 szt, Krzywoustego 2 –2 szt, Łukasiewicza 12 –1 szt, Łukasiewicza 18 –1 szt, Tysiąclecia 9/1 –1 szt, Tysiąclecia 7/1 –1 szt, Wolskiego 1/1 – 8 szt, Łukasiewicza 22/1 –10 szt, Miodowa 16 –6szt);
 9. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – poziomy w 1 budynku (Królewiecka 3);
 10. Remont 2810 m2 poszyć dachowych na 5 budynkach
 11. (Kolegialna 30 - 156 m2, Wolskiego 1/1 – 590 m2, Wolskiego 3 – 1150 m2, Łukasiewicza 22/1 – 590 m2, Reja 24 – 324 m2);
 12. Remont 70 szt. okien w częściach wspólnych w 7 budynkach
 13. (Kobylińskiego 8 (okna przy zsypach) -20 m2, Królewiecka 1 (klatka schodowa) -40 m2, Królewiecka 3 (klatka schodowa) –40 m2, Bielska 14a (klatka schodowa) – 20 m2, Miodowa 16 (klatka schodowa) – 16 szt, Mickiewicza 19(suszarnie) – 2 szt, Dworcowa 37 (suszarnie) – 2szt);
 14. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany 1603 sztuk stolarki okiennej.
 15. Wymiana 45 szt. drzwi wejściowych do 12 budynków
 16. (Kochanowskiego 23-4 szt, Kochanowskiego 33 – 5 szt, Obr.Westerplatte 20/1 – 3 szt, Obr.Westerplatte 14/1-1 szt, Piasta Kołodzieja 2 – 4 szt, Płoskiego 1 – 6 szt, Rembielińskiego 1 – 8 szt, Gawareckiego 8 –2 szt, Kossobudzkiego 5 – 3 szt, Kossobudzkiego 9 – 3 szt, Płoskiego 1/1 – 3 szt, Płoskiego 8 – 3szt);
 17. Malowanie 113 klatek schodowych w 22 budynkach
 18. (Jachowicza 37 – 2 kl, Lotników 18 –2 kl, Lotników 19 –2 kl, Traugutta 10 –4 kl, Dąbrówki 1 –2 kl, Hermana 2 –2 kl, Hermana 6 –2 kl, Łukasiewicza 20 –2 kl, Piasta Kołodzieja 5 – 1 kl, Tysiąclecia 9/1 –1 kl, Wolskiego 10 –3 kl, Miodowa 16- 1 kl, Lasockiego 18 -3 kl, Lasockiego 20 –3 kl, Salezjańska 1a –4 kl, Gw.Ludowej 17 –8 kl, Orlińskiego 4/1 – 4 kl, Rembielińskiego 1 – 8 kl, Rembielińskiego 1/1 –4 kl, Kossobudzkiego 5 – 3 kl, Rembielińskiego 5 –8 kl, Gw.Ludowej 11 –6 kl, Dobrzyńska 21 – 1 kl, Gałczyńskiego 14 – 6 kl, Wolskiego 4/1 – 3 kl, Płoskiego1 – 6 kl, Płoskiego 8 – 3 kl, Rutskich 1 – 6 kl, Rutskich 2 – 6 kl, Rutskich 3 – 6 kl);
 19. Remonty terenów utwardzonych (w tym opaski wokół budynków):
 20. 4 340,00 m2 (Osiedle Kochanowskiego –1054 m2, Osiedle Tysiąclecia 360 m2, Osiedle Łukasiewicza – 776 m2 , Osiedle Dworcowa – 570 m2, Osiedle Rembielińskiego 1580 m2);
II. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w pawilonach :
 1. Remont 1 290 m2 ścian elewacyjnych na 5 budynkach (Jachowicza 32 –140 m2, Kobylińskiego 6 –150 m2, Kobylińskiego 2 – 150 m2, Tysiąclecia 10 – 1150 m2, Dworcowa 36 – 200 m2);
 2. Remont terenów utwardzonych: 1340 m2 (Osiedle Kochanowskiego – 910 m2, Osiedle Dworcowa –430 m2);
 3. Remont instalacji c.o. w 1 budynku (Otolińska 11);
III. Nieruchomości nie zabudowane lokalami służące do wspólnego korzystania w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach:
 1. Remont terenów utwardzonych 3 267 m2 (Osiedle Kochanowskiego -362 m2, Osiedle Tysiąclecia -782 m2, Osiedle Łukasiewicza –698 m2,Osiedle Dworcowa –625 m2, Osiedle Rembielińskiego –800 m2);
 2. Remont 2 sztuk altanek śmietnikowych (Kochanowskiego 26 –1 szt, Lotników 3 –1 szt);
Przewidywane środki netto na realizację robót remontowych planowanych na 2009 rok to ponad 11 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej środków pochłonie termomodernizacja będzie to około 50 % planowanych środków. Od 6 lat pierwszoplanowym tematem w zakresie remontów jest termomodernizacja budynków mieszkalnych. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, które jednak w sposób znaczący wpływa na komfort zamieszkiwania. Przy wykonaniu robót dociepleniowych w zależności od potrzeb przeprowadzany będzie remont wejść do budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, montaż zaworów podpionowych na instalacji c.c.w i c.o., wymiana opaski z kostki brukowej wokół budynku.
Zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Przedsięwzięć termomodernizacyjnych PSML – W skorzystała z możliwości otrzymania premii i tak za lata 2004-2008 uzyskano premie w wysokości 3 mln 867tys. zł.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543059 razy.
PortalOz