cofnijstrona domowa
Realizacja remontów w roku 2009
Nakłady poniesione w 2009 roku przez Spółdzielnię na remonty to ponad 13,50 mln złotych z tego: części wspólne w budynkach mieszkalnych ponad 12,02mln złotych, części wspólne w pawilonach ok. 0,48 mln złotych, nieruchomości do wspólnego korzystania ok. 1,00mln złotych.
Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów części wspólnych w budynkach mieszkalnych należy zaliczyć przede wszystkim termomodernizację budynków mieszkalnych, której koszt realizacji to ponad 7,38 mln zł, wymianę dźwigów osobowych ponad 0,70 mln zł, remont terenów utwardzonych ok.0,47 mln zł, wymianę instalacji wod-kan ok. 0,66 mln zł, partycypację w kosztach wymiany okien w mieszkaniach ponad 0,32 mln zł, malowanie klatek schodowych ok.1,24 mln złotych.

A. REMONTY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI MIESZKALNE LUB PAWILONY
HANDLOWO-USŁUGOWE:


I. BUDYNKI MIESZKALNE
Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w budynkach mieszkalnych w których może być ustanowiona odrębna własność:
 1. Termomodernizacja 18 budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi:
 2. Lotników 7, Jachowicza 37, Północna 23, Północna 30, Dąbrówki 1, Piasta Kołodzieja 2, Bielska 51/3, Łukasiewicza 22/1, Wolskiego 1/1, Wolskiego 3, Wolskiego 1, Morykoniego 2, Mickiewicza 19, Reja 24, Kossobudzkiego 3, Płoskiego 6, Rembielińskiego 9, Gawareckiego 6;
 3. Remont 5 sztuk dźwigów w 3 budynkach osobowych i 2 kabin w 2 budynkach.
 4. Piasta Kołodzieja 5 – 2szt dźwigów, Łukasiewicza 9 – 2szt dźwigów, Reja 19 – 1szt dźwigu II kl, Gawareckiego 8- wymiana kabiny w I kl, Płoskiego 1/1- wymiana kabiny w II kl;
 5. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w 3 budynkach.
 6. Łukasiewicza 12, Hermana 6, Gwardii Ludowej 13
 7. Wymiana poziomów instalacji c.c.w., z.w. w 6 budynkach:
 8. Pszczela 1, Rutskich 5, Gwardii Ludowej 11, Płoskiego 8, Gawareckiego 8, Królewiecka 3 i po 1/2 poziomu w 2 budynkach: Gawareckiego 3, Rutskich 8,
 9. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 3 budynkach.
 10. Lasockiego 22, Lasockiego 18, Lasockiego 20,
 11. Wymiana 135 pojedyńczych pionów wodno – kanalizacyjnych.
 12. Bielska 36/1 –1szt, Królewiecka 1 –1szt, Kochanowskiego 15a –1szt, Bielska 40a –1szt, Kochanowskiego 15b – 2szt, Kochanowskiego 21/1 –3szt, Kochanowskiego 33 – 42szt, Obr.Westerplatte 20 – 2szt, Obr.Westerplatte 22 – 4szt, Kochanowskiego 26 –16szt, Bielska 51 –1szt, Bielska 51/3 –1szt, Dąbrówki 1 –1szt, Hermana 1 –1szt, Hermana 3 –1szt, Hermana 6 –1 szt, Kobylińskiego 34 –1szt, Mieszka I-go 2 –1szt, Mieszka I-go 1 –2szt, Piasta Kołodzieja 2 –1szt, Piasta Kołodzieja 5 –1szt, Piasta Kołodzieja 3 –1szt, Krzywoustego 2 –2szt, Łukasiewicza 12 –1szt, Łukasiewicza 18 –1szt, Tysiąclecia 9/1 –1szt, Tysiąclecia 7/1 –1szt, Wolskiego 1/1 – 10szt, Łukasiewicza 22/1 –10szt, Miodowa 16 –6szt, Kossobudzkiego 4 –2szt, Rembielińskiego 1 – 1szt, Kossobudzkiego 2 – 1szt, Płoskiego 8 –1szt, Kossobudzkiego 5 –1szt, Orlińskiego 4/1 –1szt, Kossobudzkiego 3 –2szt, Orlińskiego 3 –1szt, Rutskich 3-1szt, Orlińskiego 4 – 1szt, Gawareckiego 6 –1szt, Płoskiego 2 –1szt, Rutskich 8 –1szt, Gawareckiego 2 –1szt, Rembielińskiego 1/2 –1szt,
 13. Remont 18 szt. okien w częściach wspólnych w 2 budynkach.
 14. Miodowa 16 (klatka schodowa) – 16szt, Dworcowa 37 (suszarnie) – 2szt
 15. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany 1191 sztuk stolarki okiennej.
 16. Wymiana 14 szt. drzwi wejściowych do 5 budynków.
 17. Kochanowskiego 23- 4szt, Kochanowskiego 33 – 5szt, Obr.Westerplatte 20/1 – 3szt, Obr.Westerplatte 14/1 - 1szt, Okrzei 1 – 1szt,
 18. Remont 28 szt. drzwi wejściowych do 7 budynków:
 19. Płoskiego 1 – 6szt, Rembielińskiego 1 – 8szt, Gawareckiego 8 –2szt, Kossobudzkiego 5 – 3szt, Kossobudzkiego 9 – 3szt, Płoskiego 1/1 – 3szt, Płoskiego 8 – 3szt;
 20. Malowanie 113 klatek schodowych w 30 budynkach.
 21. Jachowicza 37 – 2kl, Lotników 18 –2kl, Lotników 19 –3kl, Traugutta 10 –4kl, Dąbrówki 1 –2kl, Hermana 2 –2kl, Hermana 6 –2kl, Łukasiewicza 20 –2kl, Piasta Kołodzieja 5 – 1kl, Tysiąclecia 9/1 –1kl, Wolskiego 10 –3kl, Miodowa 16- 1kl, Dobrzyńska 21 –1kl, Gałczyńskiego 14 – 6kl, Wolskiego 4/1 – 3kl, Lasockiego 18 -3kl, Lasockiego 20 –3kl, Salezjańska 1a –4kl, Gw.Ludowej 17 –8kl, Orlińskiego 4/1 – 4kl, Rembielińskiego 1 – 8kl, Rembielińskiego 1/1 –4kl, Kossobudzkiego 5 – 3 kl, Rembielińskiego 5 –8kl, Gw.Ludowej 11 –6kl, Rutskich 1 –6kl, Rutskich 2 –6kl, Rutskich 3 – 6kl, Płoskiego 1 –6kl, Płoskiego 8 –3kl;
 22. Remonty terenów utwardzonych (w tym opaski wokół budynków): 4 791,00 m2 .
 23. Osiedle Kochanowskiego –1259m2, Osiedle Tysiąclecia – 544,66m2, Osiedle Łukasiewicza – 551m2, Osiedle Dworcowa – 629m2, Osiedle Rembielińskiego – 1807m2
II. PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w pawilonach w których może być ustanowiona odrębna własność:
 1. Częściowy remont 1 606 m2 ścian elewacyjnych na 2 budynkach. Jachowicza 32 –148m2, Tysiąclecia 10 – 1458m2;
 2. Remont terenów utwardzonych: 902 m2,Osiedle Kochanowskiego – 486m2, Osiedle Dworcowa –416m2;


B. REMONTY TERENÓW I OBIEKTÓW DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLACH:

I. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE BUDYNKAMI, W KTÓRYCH NIE MOŻE BYĆ USTANOWIONA ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI:
 1. Remont terenów utwardzonych Osiedle Kochanowskiego- 344 m2
II. NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE LOKALAMI SŁUŻĄCE DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W WYODRĘBNIONYCH ORGANIZACYJNIE OSIEDLACH:
 1. Remont terenów utwardzonych 5 548 m2;
 2. Osiedle Kochanowskiego -898m2, Osiedle Tysiąclecia –1283m2, Osiedle Łukasiewicza –398m2,Osiedle Dworcowa –380m2, Osiedle Rembielińskiego –2 589m2
 3. Remont 6 sztuk altanek śmietnikowych;
 4. Kochanowskiego 26 –1szt, Lotników 3 –1szt, Obr.Westerplatte 10/1 – 1szt, Jachowicza 35 – 1szt, Królewiecka 1 – 1szt, Bielska 14a –1szt,
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543057 razy.
PortalOz