cofnijstrona domowa
Planowane remonty 2010
Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o uchwalane przez Radę Nadzorczą plany wydatków na remonty na poszczególne nieruchomości, w których może być ustanowiona odrębna własność lokali oraz plany wydatków na remonty do wspólnego korzystania w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach i w Spółdzielni. Przewidywane nakłady netto na realizację robót remontowych planowanych na 2010 rok to ponad 11 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej nakładów pochłonie termomodernizacja i będzie to około 50 % planowanych nakładów.

W palnie remontów na rok 2010 założono wykonanie następujących prac: :

A. REMONTY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI MIESZKALNE LUB PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE;

I. BUDYNKI MIESZKALNE
I. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w budynkach mieszkalnych, w których może być ustanowiona odrębna własność:
 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych z robotami towarzyszącymi (zadania określone w uchwale Z.P.Cz.) – na 17 budynkach.
 2. Kolegialna 29a, Jachowicza 31, Kobylińskiego 8, Piasta Kołodzieja 3, Piasta Kołodzieja 5, Wolskiego 2, Morykoniego 1, Morykoniego 3, Chopina 59, Chopina 57, Lasockiego 21, Lasockiego 19, Gawareckiego 2, Gawareckiego 4, Rembielińskiego 5, Płoskiego 2, Płoskiego 4
 3. Remont 7 sztuk dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych.
 4. Tysiąclecia 9 – 2 szt, Dobrzyńska 21 – 2 szt, Chopina 65 – 1 szt, Mickiewicza 19(kl.III) – 1szt, Kossobudzkiego 5 (kl.III) – 1szt.; Wymiana wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznej wraz z osprzętem od złącza kablowego do liczników mieszkańców– w 1 budynku. Bielska 51/3
 5. Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w 5 budynkach.
 6. Obrońców Płocka 1920 nr 5, Salezjańska 1a, Morykoniego 1, Batalionów Chłopskich 9, Gawareckiego 3
 7. Wymiana 101 pojedyńczych pionów wodno – kanalizacyjnych w 28 budynkach.
 8. Bielska 36/1 – 1 szt., Bielska 38b – 6 szt., Kochanowskiego 15b – 3szt., Kochanowskiego 21/1 – 4szt., Obrońców Westerplatte 2/1 – 2szt., Obrońców Westerplatte 4/1 – 12szt., Obrońców Westerplatte 20 – 12szt., Obrońców Westerplatte 22 – 4szt., Bielska 40 – 6 szt., Bielska 34 – 1szt., Północna 30a – 11szt., Bielska 51/3 – 1szt., Dąbrówki 1 – 1szt, Hermana 1 – 1szt., Hermana 3 – 1szt, Hermana 6 – 1szt., Mieszka I-go 2 – 1szt., Mieszka I-go 1 – 1szt., Piasta Kołodzieja 2 – 1szt., Łukasiewicza 12 – 1szt., Łukasiewicza 18 – 1 szt., Tysiąclecia 9 – 1szt., Tysiąclecia 9/1 – 1szt.,Kobylińskiego 14 – 1szt., Kobylińskiego 8 – 1szt., Wolskiego 1 – 9szt., Wolskiego 2 – 8szt., Morykoniego 3 – 8szt.
 9. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – poziomy w 1 budynku.
 10. Gwardii Ludowej 11;
 11. Remont 5.665 m2 poszyć dachowych na 9 budynkach.
 12. Kolegialna 38- 200m2, Wolskiego 2 – 590m2, Morykoniego 3 – 590m2, Lasockiego 22 – 687m2, Otolińska 19 – 550m2, Dworcowa 12b – 618m2, Orlińskiego 3 – 800m2, Rembielińskiego13 – 1080m2, Kossobudzkiego 6 – 550m2;
 13. Wymiana 15 szt. Drzwi wejściowych do 4 budynków.
 14. Kochanowskiego 19 – 1 szt., Rutskich 1 – 6 szt., Rutskich 5 – 6 szt., Gwardii Ludowej 9 – 2 szt.; Remonty terenów utwardzonych (w tym opaski wokół budynków): 4 244,00 m2 . Osiedle Kochanowskiego –1.221 m2, Osiedle Tysiąclecia – 600 m2, Osiedle Łukasiewicza – 719 m2 , Osiedle Dworcowa –1.162 m2, Osiedle Rembielińskiego – 542 m2.
 15. Remont 93 klatek schodowych w 28 budynkach.
 16. Jachowicza 35 – 6 klatek, Kochanowskiego 15 – 1 klatka, Kochanowskiego 17 – 1 klatka, Kochanowskiego 19 – 1 klatka, Kochanowskiego 21 – 1 klatka, Kochanowskiego 23 – 4 klatki, Dąbrówki 3 – 2 klatki, Dąbrówki 4 – 4 klatki, Hermana 4 – 2 klatki, Łukasiewicza 12 – 2 klatki, Tysiąclecia 7 – 1 klatka, Tysiąclecia 7/1 – 1 klatka, Tysiąclecia 9 – 1 klatka, Królowej Jadwigi 9 – 4 klatki, Królowej Jadwigi 7 – 4 klatki, Królowej Jadwigi 11 – 4 klatki, Wolskiego 1- 4 klatki, Wolskiego 1/1 – 4 klatki, Wolskiego 2 – 4 klatki, Wolskiego 9 – 4 klatki, Łukasiewicza 22 – 8 klatek, Dworcowa 12 b – 3 klatki, Lasockiego 19 – 6 klatek, Lasockiego 21 – 4 klatki, Otolińska 19 – 4 klatki, Mickiewicza 23 – 5 klatek, Gawareckiego 6 – 4 klatki, Płoskiego 2 – 4 klatki;
 17. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki okiennej.
II. PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w pawilonach, w których może być ustanowiona odrębna własność:
 1. Remont ścian elewacyjnych na 5 budynkach.;
 2. Kochanowskiego 35 (częściowy), Jachowicza 38a (cały budynek), Kobylińskiego 6 (cały budynek), Kobylińskiego 2 (cały budynek), Tysiąclecia 13a (częściowy)
 3. Częściowy remont stolarki i ślusarki okiennej;
 4. Kobylińskiego 2, Łukasiewicza 28,
 5. Remont terenów utwardzonych,;
 6. Osiedle Kochanowskiego – 101 m2, Osiedle Łukasiewicza – 25 m2.
B. REMONTY TERENÓW I OBIEKTÓW DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLACH;

I. Nieruchomości zabudowane budynkami, w których nie może być ustanowiona odrębna własność lokali:
 1. Remont ścian elewacyjnych:
 2. Kochanowskiego 22 (częściowy), Obrońców Westerplatte 6a (cały budynek);
 3. Częściowy remont stolarki i ślusarki okiennej:
 4. Otolińska 11,
 5. Remont terenów utwardzonych 700 m2
 6. Osiedle Dworcowa- 500m2, Osiedle Rembielińskiego – 200 m2,
II. Nieruchomości nie zabudowane lokalami służące do wspólnego korzystania w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach:
 1. Remont terenów utwardzonych 3 724 m2 ;
 2. Osiedle Kochanowskiego – 814m2, Osiedle Tysiąclecia – 860m2, Osiedle Łukasiewicza – 770m2,Osiedle Dworcowa – 300m2, Osiedle Rembielińskiego – 980m2;
 3. Remont 1 sztuki altanki śmietnikowej zlokalizowanej na działce nr 394/86 na terenach do wspólnego korzystania w okolicach budynku Kossobudzkiego 6;
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543059 razy.
PortalOz