cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2011 r.
Głównym zadaniem Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej jest dbałość o odpowiedni stan techniczny wszystkich nieruchomości. Każda nieruchomość jest rozpatrywana indywidualnie. Dlatego dopiero po podsumowaniu rocznych przeglądów technicznych nieruchomości można rozpocząć sporządzanie planów remontów pięcioletnich oraz rocznych dla każdej nieruchomości. Aby można było przystąpić do realizacji planów muszą one być uchwalone przez Radę Nadzorczą.
W roku 2011 uchwalone zostały : Plany wydatków na remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości, w których może być ustanowiona odrębna własność lokali oraz Plany wydatków na remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, w których nie może być ustanowiona odrębna własność lokali w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach i w Spółdzielni.
Przyjęcie planów pozwala na podjęcie działań przygotowujących procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawców do planowanych robót. Wszystkie prowadzone prace remontowe podlegają bieżącej kontroli oraz odbiorowi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W bieżącym roku przewiduje się realizację robót remontowych na kwotę ok.13 mln zł netto.
Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów należy zaliczyć przede wszystkim termomodernizację budynków mieszkalnych i podobnie jak w latach ubiegłych pochłonie ona najwięcej środków t.j. około 50 % planowanych wydatków. W palnie remontów na rok 2011 założono wykonanie następujących prac:

A. REMONTY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI MIESZKALNE LUB PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE;

I. BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych z robotami towarzyszącymi (zadania określone w uchwale Z.P.Cz.) – na 16 budynkach.
 2. Północna 30a, Kolegialna 25, Kolegialna 39, Bielska 51, Tysiąclecia 7/1, Tysiąclecia 9, Wolskiego 6, Wolskiego 10, Gałczyńskiego 14, Dworcowa 37, Chopina 65, Salezjańska 1a, Obr. Płocka nr 7, Płoskiego 8, Gwardii Ludowej 11, Gawareckiego 8.
 3. Remont elewacji 1 budynku i 4 częściowo :
 4. Wolskiego 10 ( szczyty), Płoskiego 8 ( szczyty) , Gwardii Ludowej 11( szczyty), Gawareckiego 8 ( szczyty).
 5. Remont 4 sztuk dźwigów osobowych w 3 budynkach.
 6. Piasta Kołodzieja 1 – 2 szt., Reja 24 – 1szt, Kossobudzkiego 9 –1 szt.
 7. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – poziomy w 5 budynkach.
 8. Kochanowskiego 21/1; Bielska 14A, Łukasiewicza 30; Gawareckiego 2; Rutskich 2.
 9. Remont instalacji wodno –kanalizacyjnej –69 pionów w 21 budynkach.
 10. Kochanowskiego 1-1szt.,Kochanowskiego 15a -1 szt., Kochanowskiego 31- 6 szt., Bielska 34- 9 szt., Bielska 36/1- 9 szt., Obrońców Westerplatte 14/1- 3 szt., Obrońców Westerplatte 22- 2 szt., Jachowicza 36- 5 szt., Dąbrówki 2- 1 szt., Hermana 1 – 1 szt., Hermana 6 – 1 szt., Mieszka I-go 1- 1 szt., Mieszka I-go 2 – 1 szt., Okrzei 1- 2 szt., Piasta Kołodzieja 2- 1 szt., Kobylińskiego 34- 1 szt., Nowowiejskiego 1- 2 szt., Dąbrówki 4- 1 szt., Hermana 4- 1 szt., Rembielińskiego 1/2- 10 szt., Rembielińskiego 1/1- 10szt.
 11. Remont 5914 m2 poszyć dachowych na 8 budynkach i 1 częściowo
 12. Bielska 34 ( częściowo)– 60 m2, Łukasiewicza 18- 668 m2, Okrzei 1 – 285 m2, Dąbrówki 4- 1238 m2, Wolskiego 10- 530 m2, Gałczyńskiego 14- 885 m2, Dworcowa 12 b- 618 m2, Rembielińskiego 9- 1080 m2, Kossobudzkiego 2- 550 m2
 13. Remonty terenów utwardzonych: 1056,85 m2 .
 14. Kochanowskiego 21- 26 m2, Piasta Kołodzieja 5 – 33.15 m2, Wolskiego 6 – 72 m2, Wolskiego 10 – 72 m2, Miodowa 10- 116 m2, Otolińska 19 – 125 m2, Chopina 61- 160 m2, Lasockiego 7 – 302,70 m2, Orlińskiego 4- 100 m2, Orlińskiego 4/1 – 50 m2.
 15. Remont 76 klatek schodowych w 22 budynkach.
 16. Kochanowskiego 3b– 3 klatki, Kochanowskiego 21/1 – 3 klatki, Kochanowskiego 31 – 1 klatka, Kochanowskiego 33 – 2 klatki (częściowo), Bielska 38b – 1 klatka, Bielska 40a – 1 klatka, Obrońców Westerplatte 4/1- 3 klatki, Obrońców Westerplatte 10/1 – 3 klatki, Lotników 7 – 4 klatki, Traugutta 8 – 4 klatki, Dąbrówki 2 – 2 klatki, Mieszka I-go 2 – 4 klatki, Bielska 51/3- 2 klatki, Łukasiewicza 30 – 8 klatek, Morykoniego 3- 4 klatki, Morykoniego 5- 8 klatek, Chopina 64- 2 klatki, Chopina 66 – 2 klatki, Reja 24 – 2 klatki, Mickiewicza 19- 5 klatek, Rembielińskiego 13 – 8 klatek, Orlińskiego 4/2- 4 klatki.
 17. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki okiennej – 1683 szt..
II. PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont ścian elewacyjnych 2 pawilonów i 1 częściowo
 2. Kochanowskiego 22a, Kochanowskiego 35a (częściowo), Łukasiewicza 16 .
 3. Remont terenów utwardzonych 30 m2
 4. Łukasiewicza 24 – 30m2,
 5. Roboty inne
 6. Łukasiewicza 24- remont schodów i zadaszeń - 200m2 Tysiąclecia 10- remont schodów zew. i wew.- 2 szt.
III. GARAŻ WIELOPOZIOMOWY
	-Rutskich 7
 1. Remont terenów utwardzonych 200 m2.
B. REMONTY TERENÓW I OBIEKTÓW DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLACH;

I. Nieruchomości zabudowane budynkami, w których nie może być ustanowiona odrębna własność lokali:
 1. Remont poszyć dachowych- 990 m2
 2. Rembielińskiego 11-580 m2, Rembielińskiego 15 – 410m2
 3. Remont terenów utwardzonych
 4. Tysiąclecia 1- 250m2
II. Nieruchomości nie zabudowane lokalami służące do wspólnego korzystania w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach:
 1. Remont terenów utwardzonych 2845,50 m2 ;
 2. Osiedle Kochanowskiego 490 m2, Osiedle Tysiąclecia 295 m2, Osiedle Łukasiewicza 780 m2, Osiedle Dworcowa 442,50 m2, Osiedle Rembielińskiego 838 m2.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543057 razy.
PortalOz