cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2012 r.
Głównym zadaniem Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej jest dbałość o odpowiedni stan techniczny wszystkich nieruchomości. Każda nieruchomość jest rozpatrywana indywidualnie. Dlatego dopiero po podsumowaniu rocznych przeglądów technicznych nieruchomości można rozpocząć sporządzanie planów remontów pięcioletnich oraz rocznych dla każdej nieruchomości. W roku 2012 uchwalone zostały : Plany wydatków na remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości, w których może być ustanowiona odrębna własność lokali oraz Plany wydatków na remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, w których nie może być ustanowiona odrębna własność lokali w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach i w Spółdzielni. Przyjęcie planów pozwala na podjęcie działań przygotowujących procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawców do planowanych robót.
Wszystkie prowadzone prace remontowe podlegają bieżącej kontroli oraz odbiorowi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W bieżącym roku przewiduje się realizację robót remontowych na kwotę ok.14,2 mln zł netto. Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów należy zaliczyć przede wszystkim termomodernizację budynków mieszkalnych i podobnie jak w latach ubiegłych pochłonie ona najwięcej środków t.j. około 65 % planowanych wydatków. W palnie remontów na rok 2012 założono wykonanie następujących prac:

A. REMONTY POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI MIESZKALNE LUB PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE;

I. BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych z robotami towarzyszącymi (zadania określone w uchwale Z.P.Cz.) – na 22 budynkach:
 2. Obr. Westerplatte 4/1, Kochanowskiego 3 b, Lotników 18, Kobylińskiego 34, Królewiecka 1, Bielska 14 A, Batalionów Chłopskich 5/1, Łukasiewicza 7, Łukasiewicza 9, Lasockiego 18, Lasockiego 16, Obr. Płocka 1920 nr 5, 3-go Maja 31, Gwardii Ludowej 13, Rutskich 3, Rutskich 1, Kossobudzkiego 9. Kochanowskiego 19, Nowowiejskiego 1, Miodowa 16, Lasockiego 20, Kossobudzkiego 5
 3. Remont dachu: Otolińska 7 – 820 m2.
 4. Remont elewacji: Bielska 40.
 5. Remont 4 sztuk dźwigów osobowych w 3 budynkach:
 6. Tysiąclecia 7/1 szt. 2, Chopina 65 szt. 1, Kossobudzkiego 9 szt. 1.
 7. Remont 80 klatek schodowych w 19 budynkach:
 8. Obrońców Westerplatte 14/1 – 1 klatka, Bielska 40 – 1 klatka, Obrońców Westerplatte 22 – 3 klatki, Bielska 34 – 3 klatki, Bielska 36/1 – 3 klatki, Kolegialna 29 a – 3 klatki, Nowowiejskiego 3 – 3 klatki, Piasta kołodzieja 2 – 4 klatki, Hermana 3 – 4 klatki, Królewiecka 1 – 2 klatki, Królowej Jadwigi 2 – 8 klatek, Batalionów Chłopskich 9 – 8 klatek, Morykoniego 2 – 8 klatek, Reja 26 – 2 klatki, Mickiewicza 19 – 5 klatek, Dworcowa 34 – 2 klatki, Rembielińskiego 13 – 8 klatek, Orlińskiego 4/2 – 4 klatki, Łukasiewicza 30 - 8 klatek.
 9. Remont instalacji elektrycznej w 1 budynku: Wolskiego 6.
 10. Remont instalacji wodno –kanalizacyjnej –50 pionów w 25 budynkach:
 11. Obr. Westerplatte 16 – szt. 4, Bielska 40 a – szt. 2, Obrońców Westerplatte 22 szt.– 5, Północna 23 – szt. 10, Kochanowskiego 15 a – szt. 3, Nowowiejskiego 3 – szt. 1, Nowowiejskiego 1 – szt. 2, Okrzei 1 – szt. 1, Bielska 51/3 – szt. 1, Piasta kołodzieja 2 – szt. 1, Dąbrówki 3 – szt.1, Mieszka I-go 2 – szt. 2, Mieszka I-go 1 – szt. 2, Mieszka I-go – 4 szt. 1, Dąbrówki 4 – szt. 1, Dąbrówki 1– szt. 1, Dąbrówki 2 – szt. 1, Hermana 1– szt. 2, Łukasiewicza 18 – szt. 1, Hermana 3 – szt. 2 , Hermana 6 – szt. 2, Hermana 4 – szt. 1 , Hermana 2 – szt. 1, Krzywoustego 2 – szt. 1, Łukasiewicza 12 – szt. 1.
 12. Remonty terenów utwardzonych 1 185 m2:
 13. w Osiedlu Kochanowskiego- 295 m2, w osiedlu Tysiąclecia- 580 m2, w osiedlu Łukasiewicza- 130 m2, w osiedlu Rembielińskiego- 180 m2.
 14. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki okiennej – 1 372 szt..
II. PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont ścian elewacyjnych 1 pawilonu:
 2. Łukasiewicza 14.
 3. Remont dachu na 1 pawilonie:
 4. Chopina 57/1 – 630 m2
 5. Remont klatek schodowych:
 6. 1 klatka - Tysiąclecia 10 .
III. GARAŻ WIELOPOZIOMOWY
	-Rutskich 7
 1. Remont terenów utwardzonych 200 m2.
B. REMONTY TERENÓW I OBIEKTÓW DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLACH;

I. Nieruchomości zabudowane budynkami, w których nie może być ustanowiona odrębna własność lokali:
 1. Remont elewacji- 2 budynków i 3 budynki częściowo:
 2. Jachowicza 33/4 (docieplenie szczytów) , Tysiąclecia 1(częściowo), Otolińska 11, Dworcowa 36, Rembielińskiego 11 (docieplenie szczytów) ,
 3. Remont okien:
 4. Krzywoustego 3 – szt. 48,
II. Nieruchomości nie zabudowane lokalami służące do wspólnego korzystania w wyodrębnionych organizacyjnie osiedlach:
 1. Remont terenów utwardzonych 3 296 m2 ;
 2. Osiedle Kochanowskiego 411 m2, Osiedle Tysiąclecia 1104 m2, Osiedle Łukasiewicza 521 m2, Osiedle Dworcowa 870 m2, Osiedle Rembielińskiego 390 m2.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543065 razy.
PortalOz