cofnijstrona domowa
REWOLUCJA ŚMIECIOWA od 1 lipca 2013 r.
Od 1 lipca 2013 r. nastąpią zasadnicze zmiany w systemie zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wnoszenia do Urzędu Miasta Płocka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie wnoszona za pośrednictwem Spółdzielni w ramach wnoszonych comiesięcznych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.

Nowe zasady reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wersji obowiązującej od 1 lipca 2013 r. uwzględniająca zmiany wprowadzone od dnia 6 marca 2013r. znajduje się tutaj »

Rada Miasta Płocka podjęła w tej sprawie w dniu 28 grudnia 2012 r następujące uchwały :
  • Uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia miasta Płocka. » zobacz

  • Uchwała nr 513/XXX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. » zobacz

  • Uchwała nr 514/XXX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. » zobacz

  • Uchwała nr 515/XXX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie stalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. » zobacz

  • Uchwała nr 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. » zobacz

  • Uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka o podziale obszaru Gminy Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. » zobacz

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Płocka » zobacz


 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543059 razy.
PortalOz