cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2013 r.
Nowy rok (2013) to kolejne plany remontowe. Ich realizacja wymaga starannego przygotowania. Pierwszym krokiem jest podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał o planowanych wydatkach, co miało miejsce 20.11.2012r. Zatwierdzenie planów remontów pozwala rozpocząć działania zmierzające do przygotowania procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców do planowanych robót. W bieżącym roku na prace remontowe zostanie przeznaczona kwota ponad dwanaście milionów złotych. Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów zaliczyć należy przede wszystkim roboty termomodernizacyjne i remonty elewacji budynków nie objętych programem termomodernizacji, które to pochłoną około 50 % planowanych wydatków na remonty. W planie zabezpieczono również środki finansowe na prace niezbędne do wykonania, a niemożliwe do przewidzenia w chwili opracowania planu na rok 2013, wynikłe w trakcie eksploatacji osiedli. Jak co roku, poniżej przedstawiamy najistotniejsze prace remontowe ujęte w planie remontów na 2013 rok.

I. BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych z robotami towarzyszącymi – na 8 budynkach:
  • Obr. Westerplatte 20/1,
  • Kochanowskiego 15 a,
  • Królewiecka 3,
  • Miodowa 10,
  • Dobrzyńska 21,
  • Lasockiego 22,
  • Chopina 67,
  • Gwardii Ludowej 9.

 2. Remont dachu na 7 budynkach mieszkalnych:
  • Kochanowskiego 33,
  • Miodowa 10,
  • Dobrzyńska 21,
  • Rembielińskiego 1/1,
  • Orlińskiego 4/1,
  • Rutskich 2,
  • Gwardii Ludowej 17.

 3. Remont dźwigów osobowych :
  • Bielska 51 – 2 szt.
  • Batalionów Chłopskich 5/1 – wymiana kabiny dźwigowej szt. 1, klatka 3,
  • Wolskiego 10 – wymiana kabiny dźwigowej szt.3, klatka 1, 2, 3,
  • Reja 19 – 1 szt.
  • Płoskiego 8 – 1 szt.
  • Kossobudzkiego 9 – 1 szt.
  • Płoskiego 1/1 – wymiana kabiny dźwigowej szt. 1, klatka 2
  • Gawareckiego 8 – wymiana kabiny dźwigowej szt. 1, klatka 2

 4. Remont 136 klatek schodowych w 32 budynkach:
  • Obr. Westerplatte 10/2 – 3 klatki,
  • Kochanowskiego 3 a – 1 klatka,
  • Kochanowskiego 1 – 1 klatka,
  • Obr. Westerplatte 16 - 1 klatka,
  • Północna 30 – 8 klatek,
  • Kochanowskiego 26 – 8 klatek,
  • Nowowiejskiego 7 – 3 klatki,
  • Nowowiejskiego 5 – 3 klatki,
  • Krzywoustego 2 – 4 klatki,
  • Kobylińskiego 14 – 8 klatek,
  • Nowowiejskiego 1 – 3 klatki
  • Kobylińskiego 34 – 1 klatka,
  • Okrzei 1 – 1 klatka,
  • Królowej Jadwigi 5 – 4 klatki,
  • Batalionów Chłopskich 5/1 – 3 klatki,
  • Łukasiewicza 22/1 – 4 klatki,
  • Łukasiewicza 26 – 8 klatek,
  • Lasockiego 22 – 5 klatek,
  • Chopina 67 – 2 klatki,
  • Dworcowa 45 – 3 klatki,
  • Mickiewicza 19 – 5 klatek,
  • Gawareckiego 2 – 4 klatki,
  • Gawareckiego 4 – 4 klatki,
  • Gawareckiego 8 – 3 klatki,
  • Kossobudzkiego 3 – 8 klatek,
  • Rembielińskiego 9 – 8 klatek,
  • Płoskiego 6 – 4 klatki,
  • Orlińskiego 3 – 8 klatek,
  • Rutskich 6 – 4 klatki,
  • Rutskich 8 – 8 klatek,
  • Gwardii Ludowej 9 – 2 klatki,
  • Kossobudzkiego 2 – 4 klatki.

 5. Remont instalacji elektrycznej w 3 budynkach:
  • Batalionów Chłopskich 5/1,
  • Batalionów Chłopskich 5,
  • Wolskiego 12.

 6. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – poziom ¬– 8 budynków:
  • Bielska 30 A,
  • Kolegialna 39,
  • Jachowicza 35,
  • Dworcowa 45,
  • Otolińska 5,
  • Chopina 61,
  • Kossobudzkiego 9,
  • Gwardii Ludowej 13.

 7. Remont instalacji wodno –kanalizacyjnej –210 pionów w 18 budynkach+10częściowo:
  • Kolegialna 39 – 7 szt.
  • Kolegialna 25 – 11 szt.
  • Bielska 51/3 – 14 szt.,
  • Dąbrówki 3 – 4 szt.,
  • Mieszka I-go 2 – 3 szt.,
  • Mieszka I go 1 – 8 szt.,
  • Mieszka I-go 4 – 4 szt.,
  • Dąbrówki 2 – 3 szt.,
  • Hermana 1 – 6 szt.,
  • Łukasiewicza 18 – 2 szt.,
  • Hermana 3 – 5 szt.,
  • Hermana 6 – 3 szt.,
  • Krzywoustego 2 – 3 szt.,
  • Kobylińskiego 14 – 8 szt.,
  • Dworcowa 45 – 6 szt.,
  • Kossobudzkiego 2 – 5 szt.,
  • Kossobudzkiego 4 – 7 szt.,
  • Rembielińskiego 1 – 11 szt.,
  • Płoskiego 1 – 12 szt.,
  • Orlińskiego 3 – 18 szt.,
  • Orlińskiego 4 – 9 szt.,
  • Orlińskiego 4/1 – 5 szt.,
  • Orlińskiego 4/2 – 7 szt.,
  • Rutskich 2 – 10 szt.,
  • Rutskich 4 - 6 szt.,
  • Rutskich 6 – 5 szt.,
  • Gwardii Ludowej 15 – 13 szt.,
  • Gwardii Ludowej 17 – 15 szt.

 8. Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 2 533 m2 :
  • w osiedlu Tysiąclecia – 297 m2,
  • w osiedlu Łukasiewicza – 229 m2,
  • w osiedlu Dworcowa – 967 m2,
  • w osiedlu Rembielińskiego – 1 040 m2.

 9. Wymiana wodomierzy lokalowych na wodomierze z odczytem radiowym - 5.026 szt. w 38 budynkach:
  • Osiedle Kochanowskiego - 736 szt. w 10 budynkach (Bielska 30, Bielska 30 A, Obr. Westerplatte 10/1, Obr. Westerplatte 10/2, Kochanowskiego 3 b, Obr. Westerplatte 18, Obr. Westerplatte 2/1, Jachowicza 35, Lotników 7, Północna 30 a)
  • Osiedle Tysiąclecia – 1467 szt. w 7 budynkach (Tysiąclecia 7/1, Dąbrówki 2, Hermana 2, Tysiąclecia 9, Tysiąclecia 7, Piasta Kołodzieja 3, Piasta Kołodzieja 1)
  • Osiedle Łukasiewicza - 1185 szt. w 9 budynkach (Wolskiego 1/1, Królowej Jadwigi 5, Królowej Jadwigi 7, Królowej Jadwigi 11, Gałczyńskiego 14, Łukasiewicza 7, Łukasiewicza 22, Morykoniego 1, Morykoniego 3)
  • Osiedle Dworcowa - 716 szt. w 5 budynkach (Lasockiego 19, Reja 19, Reja 26, Dworcowa 37, Chopina 57)
  • Osiedle Rembielińskiego - 922 szt. w 7 budynkach (Gawareckiego 3, Kossobudzkiego 6, Rutskich 2, Rutskich 4, Rutskich 8, Gwardii Ludowej 9, Gwardii Ludowej 13).

II. PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont ścian elewacyjnych 1 pawilonu i 1 częściowo:
  • Łukasiewicza 14.
  • Tysiąclecia 1 – częściowo

 2. Remont dachu na 4 pawilonach:
  • Rembielińskiego 10 A - 400 m2 ,
  • Tysiąclecia 10 – 1950 m2,
  • Jachowicza 33/4 -346 m2 ,
  • Kochanowskiego 35 – 732 m2,

 3. Remont okien częściowo:
  • Krzywoustego 3 – 20 m2,

 4. Remont drzwi wejściowych:
  • Chopina 64 A,

 5. Remont 400 m2 terenów utwardzonych przy pawilonach
  • Łukasiewicza 24 – 250 m2
  • i Krzywoustego 3 – 150 m2,

 6. Wykonanie węzła cieplnego:
  • Łukasiewicza 16.

III. GARAŻ WIELOPOZIOMOWY
	-Rutskich 7
 1. Częściowe malowanie ścian i sufitów.
TERENY UTWARDZONE STANOWIĄCE MIENIE SPÓŁDZIELNI DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.
 1. Remont terenów utwardzonych 2.833 m2 ;
  • Osiedle Kochanowskiego 601 m2,
  • Osiedle Tysiąclecia 1340 m2,
  • Osiedle Łukasiewicza 330 m2,
  • Osiedle Rembielińskiego 562 m2.

Prace remontowe są głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym. Ich systematyczna realizacja zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie opracowanych planów rocznych gwarantuje mieszkańcom bezpieczne użytkowanie budynków i lokali. Remonty mają również duży wpływ na trwałość i estetykę budynków.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543721 razy.
PortalOz