cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2014 r.
Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym. W planie remontów na rok 2014, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Remont elewacji 4 budynków przy ulicy:
  • Kochanowskiego 1 a
  • Kochanowskiego 3
  • Kochanowskiego 3 a
  • Kochanowskiego 1/1

 2. Częściowy remont elewacji – docieplenie szczytów w 38 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 51/3
  • Piasta Kołodzieja 2
  • Mieszka I-go 1
  • Dąbrówki 1
  • Hermana 6
  • Wolskiego 12
  • Królowej Jadwigi 1
  • Królowej Jadwigi 3
  • Królowej Jadwigi 5
  • Królowej Jadwigi 7
  • Królowej Jadwigi 9
  • Batalionów Chłopskich 5
  • Batalionów Chłopskich 9
  • Łukasiewicza 26
  • Łukasiewicza 30
  • Reja 19
  • Otolińska 5
  • Otolińska 19
  • Otolińska 7
  • Chopina 63
  • Chopina 61
  • Chopina 60
  • Chopina 60 A
  • Kossobudzkiego 2
  • Rembielińskiego 1
  • Rembielińskiego 1/1
  • Rembielińskiego 1/2
  • Płoskiego 1
  • Orlińskiego 3
  • Orlińskiego 4
  • Orlińskiego 4/1
  • Orlińskiego 4/2
  • Rutskich 2
  • Rutskich 4
  • Rutskich 6
  • Rutskich 8
  • Gwardii Ludowej 15
  • Gwardii Ludowej 17

 3. Czyszczenie szczytów elewacji 2 budynków przy ulicy:
  • Mieszka I-go 2
  • Hermana 1

 4. Remont poszyć dachowych na 3 budynkach przy ulicy:
  • Chopina 63
  • Chopina 60 A
  • Dworcowa 45

 5. Remont 12 szt. drzwi wejściowych w 2 budynkach przy ulicy:
  • Rutskich 6 – 4 sztuki
  • Rutskich 8 – 8 sztuk

 6. Remont 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kobylińskiego 8.

 7. Remont 107 klatek schodowych– ściany i sufity w 27 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 2/1 – 1 klatka
  • Obrońców Westerplatte 20 – 3 klatki
  • Lotników 3 – 4 klatki
  • Północna 23 – 4 klatki
  • Kolegialna 39 – 3 klatki
  • Mieszka I-go 1 – 1 klatka
  • Hermana 1 – 1 klatka
  • Bielska 14 A – 3 klatki
  • Królewiecka 3 – 2 klatki
  • Wolskiego 3 – 8 klatek
  • Wolskiego 5 – 4 klatki
  • Wolskiego 5/1 – 4 klatki
  • Wolskiego 5/2 – 4 klatki
  • Wolskiego 12 – 8 klatek
  • Pszczela 1 – 4 klatki
  • Reja 19 – 2 klatki
  • Otolińska 5 – 6 klatek
  • Dworcowa 12 a– 2 klatki
  • Chopina 63 – 4 klatki
  • Chopina 60 – 4 klatki
  • Chopina 60 A – 6 klatek
  • Chopina 59 – 4 klatki
  • Chopina 57 – 6 klatek
  • Płoskiego 1/1 – 3 klatki
  • Płoskiego 4 – 4 klatki
  • Gwardii Ludowej 13 – 6 klatek
  • Gwardii Ludowej 15 – 6 klatek

 8. Remont 27 klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe w 6 budynkach przy ulicy:
  • Lotników 3 – 4 klatki
  • Północna 23 – 4 klatki
  • Kolegialna 39 – 3 klatki
  • Otolińska 5 – 6 klatek
  • Chopina 60 – 4 klatki
  • Gwardii Ludowej 15 – 6 klatek

 9. Remont instalacji gazowej w 3 budynkach przy ulicy:
  • Rutskich 1
  • Rutskich 5
  • Gwardii Ludowej 13

 10. Remont instalacji elektrycznej WLZ (klatki schodowe) w 12 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 2/1
  • Obrońców Westerplatte 20
  • Lotników 3
  • Północna 23
  • Kolegialna 39
  • Wolskiego 3
  • Chopina 63
  • Chopina 60A
  • Chopina 59
  • Chopina 57
  • Płoskiego 4
  • Gwardii Ludowej 15

 11. Częściowy remont instalacji elektrycznej w 8 budynkach (wymiana tablicy głównej WLZ i SZR) przy ulicy:
  • Nowowiejskiego 7
  • Nowowiejskiego 5
  • Nowowiejskiego 3
  • Nowowiejskiego 1
  • Okrzei 1
  • Mieszka I-go 2
  • Mieszka I-go 4
  • Bielska 14 A

 12. Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w 5 budynkach przy ulicy:
  • Wolskiego 12
  • Królowej Jadwigi 1
  • Królowej Jadwigi 3
  • Batalionów Chłopskich 5
  • 3-go Maja 31

 13. Remont 189 pionów instalacji wodno –kanalizacyjnej w budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 18 - 8 pionów (bez pionu mieszkań 20)
  • Kolegialna 29 a – 9 pionów
  • Nowowiejskiego 1 – 5 pionów (pion mieszkań 17, 18, 29, 30, 31)
  • Mieszka I-go 1 – 4 piony (pion mieszkań 14-kuchenny, 15, 16, 17,)
  • Dąbrówki 1 – 8 pionów (pion mieszkań 5,6,7-łazienkowy,7-kuchenny,8,9,10,11)
  • Hermana 1 – 5 pionów (pion mieszkań 13, 14-kuchenny, 15, 16, 17)
  • Hermana 3 – 21 pionów (pion mieszkań 2-kuchenny, 32-kuchenny, 33, 34, 35-kuchenny, 35-łazienkowy, 36, 61, 62-łazienkowy,62-kuchenny, 63,65, 66, 91, 92-łazienkowy, 92-kuchenny, 93, 94, 95-łazienkowy, 95-kuchenny, 96)
  • Hermana 6 – 9 pionów (pion mieszkań 10, 11, 12, 13, 14-łazienkowy, 14-kuchenny, 15, 16, 17)
  • Łukasiewicza 12 – 7 pionów (pion mieszkań 5, 6, 7-łazienkowy, 7-kuchenny, 8, 9, 10)
  • 3-go Maja 31 – 8 pionów (wszystkie piony łazienkowe)
  • Gawareckiego 2 – 7 pionów (pion mieszkań 1, 11, 13, 26, 36, 37, 38)
  • Gwareckiego 6 – 7 pionów (pion mieszkań 1, 2, 11, 12, 13, 36, 37)
  • Kossobudzkiego 3 – 14 pionów (pion mieszkań 1, 2, 13, 26, 27, 36, 38, 51, 52, 76, 77, 86, 87, 88)
  • Kossobudzkiego 6 – 6 pionów (pion mieszkań 1, 2, 11, 36, 37, 38)
  • Rembielińskiego 5 – 13 pionów (pion mieszkań 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 51, 52, 61, 62, 71, 72)
  • Rembielińskiego 9 – 9 pionów (pion mieszkań 11, 12, 32, 41, 42, 51, 61, 62, 72)
  • Rembielińskiego 13 – 11 pionów (pion mieszkań 1, 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 62, 71)
  • Płoskiego 1/1 – 7 pionów (pion mieszkań 1, 2, 3, 34, 67, 68, 69)
  • Płoskiego 4 – 6 pionów (pion mieszkań 2, 11, 12, 21, 31, 32)
  • Rutskich 8 – 16 pionów (pion mieszkań 2, 11, 12, 26, 27, 36, 37, 38, 51, 52, 61, 62, 63, 76, 86, 88)
  • Gwardii Ludowej 13 – 8 pionów (pion mieszkań 12, 21, 22, 31, 41, 42, 51, 52)

 14. Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 1 112 m2:
  • w osiedlu Kochanowskiego – 125 m2 przy budynku Kolegialna 30;
  • w osiedlu Tysiąclecia – 100 m2 przy budynku Łukasiewicza 18;
  • w osiedlu Łukasiewicza – 130 m2 przy budynkach: Wolskiego 3, Królowej Jadwigi 2, Morykoniego 2;
  • w osiedlu Dworcowa – 637 m2 przy budynkach: Lasockiego 19, Lasockiego 21, Lasockiego 7, Chopina 61, Mickiewicza 19, Otolińska 17;
  • w osiedlu Rembielińskiego – 120 m2przy budynku Orlińskiego 3;

 15. Wymiana wodomierzy lokalowych w 42 budynkach:
  • Osiedle Kochanowskiego - w 8 budynkach przy ulicy: Jachowicza 36, Kochanowskiego 21, Kochanowskiego 33, Kochanowskiego 21/1, Traugutta 10, Traugutta 8, Jachowicza 37, Lotników 18;
  • Osiedle Tysiąclecia w 8 budynkach przy ulicy: Piasta kołodzieja 2, Mieszka I-go 1, Mieszka I-go 4, Łukasiewicza 18, Hermana 6, Hermana 4, Krzywoustego 2, Kobylińskiego 14;
  • Osiedle Łukasiewicza w 8 budynkach przy ulicy: Wolskiego 2, Królowej Jadwigi 1, Batalionów Chłopskich 9, Łukasiewicza 30, Miodowa 10, Miodowa 16, Morykoniego 2, Morykoniego 5;
  • Osiedle Dworcowa w 7 budynkach przy ulicy: Otolińska 5, Dworcowa 12 A, Chopina 66, Chopina 64, Chopina 65, Chopina 67, Otolińska 17;
  • Osiedle Rembielińskiego w 11 budynkach przy ulicy: Kossobudzkiego 4, Rembielińskiego 1/1, Rembielińskiego 5, Płoskiego 1, Płoskiego 4, Płoskiego 6, Orlińskiego 4/2, Rutskich 3, Rutskich 6, Gwardii Ludowej 15, Gwardii Ludowej 17.

 16. Wykonanie węzła cieplnego dla budynku Obrońców Westerplatte 10/2 zasilanego dotychczas z węzła cieplnego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 10/1;

 17. Wymiana skrzynki gazowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 3 a

 18. Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych:
  • Wolskiego 5 – 11 szt.
  • Wolskiego 5/1 – 11 szt.
  • Wolskiego 5/2 – 11 szt.
  • Wolskiego 12 – 22 szt.

 19. Remont posadzek w piwnicach w 4 budynkach przy ulicy:
  • Wolskiego 12
  • Królowej Jadwigi 1
  • Batalionów Chłopskich 5
  • Płoskiego 1

 20. Remont daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynkach przy ulicy:
  • Wolskiego 9 – 4 szt.
  • Wolskiego 12 – 8 szt.
  • Królowej Jadwigi 1 – 4 szt.
  • Królowej Jadwigi 3 – 4 szt.
  • Królowej Jadwigi 5 – 4 szt.
  • Królowej Jadwigi 7 – 4 szt.
  • Królowej Jadwigi 9 – 4 szt.
  • Batalionów Chłopskich 5 – 8 szt.
  • Batalionów Chłopskich 9 – 8 szt.
  • Łukasiewicza 26 – 8 szt.
  • Łukasiewicza 30 – 8 szt.

 21. Wymiana 3 szt. zsypów w budynku przy ulicy Wolskiego 6.

 22. Obłożenie wejść do klatek schodowych granitem płomieniowanym w 3 budynkach przy ulicy:
  • Chopina 61 – 4 klatki
  • Chopina 60 – 4 klatki
  • Chopina 60 A – 6 klatek

 23. Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej wraz z pompownią pożarową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 19.
PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont elewacji 3 pawilonów przy ulicy: Okrzei 1 a, Kochanowskiego 22, Kobylińskiego 4.
 2. Remont pomieszczeń w pawilonie Obrońców Westerplatte 6 a,
 3. Remont poszycia dachowego na pawilonie przy ulicy: Obrońców Płocka 1920 nr 20,
 4. Remont instalacji elektrycznej w pawilonie przy ulicy: Tysiąclecia 10,
 5. Remont 40 m2 terenów utwardzonych przy pawilonie przy ulicy: Łukasiewicza 16,
 6. Częściowa wymiana okien w pawilonie przy ulicy: Krzywoustego 3 – 20 m2,
 7. Remont instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie przy ulicy: Kochanowskiego 22,
 8. Częściowy remont podestu w pawilonie przy ulicy Krzywoustego 3.
 9. Częściowy remont rampy od strony zaplecza w pawilonie przy ulicy: Rembielińskiego 11.
GARAŻ WIELOPOZIOMOWY – RUTSKICH 7
 1. Częściowe malowanie ścian i sufitów w korytarzach głównych.
 2. Wykonanie szlabanu przy wjeździe.
TERENY UTWARDZONE STANOWIĄCE MIENIE SPÓŁDZIELNI DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.
Remont około 3,7 tys. m2 terenów utwardzonych do wspólnego korzystania w osiedlach:
 • Osiedle Kochanowskiego: 600 m2 w okolicach budynków Kochanowskiego 33, Lotników 3;
 • Osiedle Tysiąclecia: 1.100 m2 w okolicach ulicy Mieszka i Hermana oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Łukasiewicza: 500 m2 rozbudowa parkingu przy budynku Królowej Jadwigi 2 oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Dworcowa: 800 m2 parking na szczycie budynku Mickiewicza 23
 • Osiedle Rembielińskiego: 700 m2 parking w obrębie ulic Tysiąclecia i Rembielińskiego oraz miejscowe naprawy w osiedlu.

 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz