cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2015 r.
Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym. W planie remontów na rok 2015, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, w dniu 18 listopada 2014 roku, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Remont elewacji 2 budynków przy ulicy:
  • Bielska 38 b
  • Dworcowa 34

 2. Częściowy remont elewacji – docieplenie szczytów w 18 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 20
  • Bielska 34
  • Kochanowskiego 21/1
  • Bielska 36/1
  • Wolskiego 5/1
  • Wolskiego 5/2
  • Królowej Jadwigi 2
  • Królowej Jadwigi 11
  • Łukasiewicza 22
  • Lasockiego 19
  • Lasockiego 21
  • Chopina 59
  • Chopina 57
  • Gawareckiego 6
  • Kossobudzkiego 3
  • Kossobudzkiego 6
  • Rembielińskiego 9
  • Rembielińskiego 13

 3. Remont poszyć dachowych na 2 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 38 b
  • Dworcowa 34

 4. Remont 28 szt. drzwi wejściowych w 5 budynkach przy ulicy:
  • Otolińska 19 – 4 szt.
  • Chopina 61 – 4 szt.
  • Gwardii Ludowej 17 – 8 szt.
  • Rutskich 6 – 4 szt.
  • Rutskich 8 – 8 szt.

 5. Remont 5 sztuk dźwigów osobowych w 2 budynkach
  • Tysiąclecia 7 – 2 szt.
  • Wolskiego 6 – 3 szt.

 6. Remont 87 klatek schodowych– ściany i sufity w 26 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 30 – 2 klatki
  • Bielska 30 a – 2 klatki
  • Kochanowskiego 1 a – 1 klatka
  • Kochanowskiego 3 – 1 klatka
  • Obrońców Westerplatte 18 – 3 klatki
  • Kochanowskiego 15 b – 2 klatki
  • Kolegialna 25 – 3 klatki
  • Jachowicza 31 – 4 klatki
  • Bielska 51 – 1 klatka
  • Mieszka I-go 4 – 2 klatki
  • Łukasiewicza 18 – 2 klatki
  • Piasta Kołodzieja 1 – 1 klatka
  • Batalionów Chłopskich 5 – 8 klatek
  • Wolskiego 5/1 – 4 klatki
  • Lasockiego 7 – 4 klatki
  • Obrońców Płocka 1920 nr 5 – 4 klatki
  • Obrońców Płocka 1920 nr 7 – 2 klatki
  • Chopina 65 – 2 klatki
  • Otolińska 17 – 3 klatki
  • Chopina 63 – 4 klatki
  • Chopina 60 A – 6 klatek
  • Gawareckiego 3 – 8 klatek
  • Kossobudzkiego 4 – 4 klatki
  • Orlińskiego 4 – 4 klatki
  • Rutskich 4 – 4 klatki
  • Rutskich 5 – 6 klatek

 7. Remont 44 klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe w 10 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 18 – 3 klatki
  • Kolegialna 25 – 3 klatki
  • Jachowicza 31 – 4 klatki
  • Mieszka I-go 4 – 2 klatki
  • Łukasiewicza 18 – 2 klatki
  • Wolskiego 12 – 8 klatek
  • Batalionów Chłopskich 5 – 8 klatek
  • Lasockiego 7 – 4 klatki
  • Chopina 65 – 2 klatki
  • Gawareckiego 3 – 8 klatek

 8. Remont instalacji elektrycznej WLZ (klatki schodowe) w 14 budynkach przy ulicy:
  • Kochanowskiego 1 a
  • Kochanowskiego 3
  • Obrońców Westerplatte 18
  • Kolegialna 25
  • Jachowicza 31
  • Królowej Jadwigi 3
  • Łukasiewicza 7
  • Łukasiewicza 9
  • Wolskiego 4/1
  • Wolskiego 10
  • Królowej Jadwigi 1
  • Morykoniego 1
  • Gawareckiego 3
  • Kossobudzkiego 4

 9. Częściowy remont instalacji elektrycznej :
  • w 8 budynkach – wymiana tablicy głównej WLZ i SZR: Tysiąclecia 9/1, Tysiąclecia 7/1, Piasta Kołodzieja 2, Dąbrówki 4, Łukasiewicza 20, Hermana 4, Krzywoustego 2, Kobylińskiego 8,
  • w 3 budynkach – wymiana SZR: Reja 26, Chopina 66, Chopina 64

 10. Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w 9 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 30
  • Kochanowskiego 1
  • Kochanowskiego 26
  • Lotników 3
  • Kolegialna 39
  • Jachowicza 37
  • Lasockiego 19
  • Lasockiego 21
  • Reja 24

 11. Remont 181 pionów instalacji wodno –kanalizacyjnej w 24 budynkach przy ulicy:
  • Lotników 18 – 5 pionów
  • Nowowiejskiego 7 – 8 pionów (pion mieszkań 1, 2, 3, 13, 14, 15, 25, 26),
  • Nowowiejskiego 5 – 9 pionów (pion mieszkań 1, 2, 3, 13, 14, 15, 25, 26, 27),
  • Nowowiejskiego 3 – 7 pionów (pion mieszkań 2, 17, 18, 19, 29, 30, 31),
  • Tysiąclecia 9/1 – 4 piony (pion mieszkań 3(k), 4(wc), 5(wc), 6(k)),
  • Tysiąclecia 7/1 – 5 pionów (pion mieszkań 1(wc), 3(wc), 5, 6(k), 6(ł)),
  • Mieszka I-go 2 – 19 pionów (pion mieszkań 5(k), 31(k), 35(k), 61(ł), 61(k), 62, 63, 64, 65(ł), 65(k), 66, 91(k), 91(ł), 92, 93, 94, 95(ł), 95(k), 96),
  • Mieszka I-go 4 – 2 piony (pion mieszkań 28, 29),
  • Dąbrówki 4 – 27 pionów (pion mieszkań 3, 4, 5(k), 5(ł), 6, 31(k), 31(ł), 32, 33, 34, 35(k), 35(ł), 61(ł), 61(k), 62, 63, 64, 65(k), 65(ł), 66, 91(k), 91(ł), 92, 94, 95(k), 95(ł), 96),
  • Dąbrówki 1 – 7 pionów (pion mieszkań 12, 13, 14(k), 14(ł), 15, 16, 17),
  • Łukasiewicza 18 – 2 piony (piony mieszkań 2, 29),
  • Hermana 4 – 5 pionów (pion mieszkań 26, 27, 28, 29, 30),
  • Tysiąclecia 9 – 5 pionów (pion mieszkań 4(k), 4(wc), 5(wc), 2(k),2(wc)),
  • Tysiąclecia 7 – 5 pionów (pion mieszkań 1 (wc), 1(k), 2(wc),4(wc), 5(wc)),
  • Piasta Kołodzieja 5 – 3 piony (pion mieszkań 5(wc), 4(wc), 2(wc)),
  • Piasta Kołodzieja 3 – 5 pionów (pion mieszkań 1(wc), 1(k), 2(wc), 4(wc), 5(wc)),
  • Piasta Kołodzieja 1 – 6 pionów (1(k), 2(wc), 2(k), 1(k), 4(k), 5(wc)),
  • Gawareckiego 4 – 8 pionów (pion mieszkań 1, 11, 12, 13, 26, 27, 36, 38),
  • Gawareckiego 8 – 4 piony (pion mieszkań 1, 34, 36, 67),
  • Płoskiego 6 – 5 pionów (pion mieszkań 11, 12, 22, 31, 32),
  • Płoskiego 8 – 5 pionów (pion mieszkań 35, 36, 67, 68, 69),
  • Rutskich 1 – 12 pionów (pion mieszkań 1, 2, 11, 12, 13, 27, 36, 37, 38, 52, 61, 62),
  • Rutskich 3 – 14 pionów (pion mieszkań 1, 2, 11, 12, 13, 26, 27, 36, 37, 38, 51, 52, 61, 62),
  • Gwardii Ludowej 11 – 9 pionów (pion mieszkań 1, 11, 26, 27, 36, 38, 52, 62, 63).

  • Wyjaśnienie: (k) – pion kuchenny; (ł) – pion łazienkowy; (wc) – pion wc.

 12. Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 4977 m2:
  • w osiedlu Kochanowskiego –286 m2 przy budynku Kochanowskiego 23;
  • w osiedlu Tysiąclecia – 1.300 m2 przy budynkach: Bielska 51/3, Mieszka I-go 1, Dąbrówki 4;
  • w osiedlu Łukasiewicza – 860 m2 przy budynkach: Miodowa 10, Miodowa 16;
  • w osiedlu Dworcowa – 1.051 m2 przy budynkach: Lasockiego 19, Lasockiego 21, Obrońców Płocka 1920 nr 5, Dworcowa 34;
  • w osiedlu Rembielińskiego – 1.480 m2 przy budynkach: Orlińskiego 3, Orlińskiego 4, Orlińskiego 4/1, Orlińskiego 4/2, Rutskich 5, Rutskich 6, Rutskich 8, Gwardii Ludowej 11, Gwardii Ludowej 13;

 13. Wymiana wodomierzy lokalowych w 42 budynkach:
  • Osiedle Kochanowskiego - w 14 budynkach przy ulicy: Obrońców Westerplatte 4/1, Kochanowskiego 1a, Kochanowskiego 3 a, Kochanowskiego 1/1, Obrońców Westerplatte 14/1, Obrońców Westerplatte 16, Bielska 40, Obrońców Westerplatte 20/1, Kochanowskiego 26, Lotników 3, Północna 30, Jachowicza 31, Kochanowskiego 23, Lotników 19 ; ;
  • Osiedle Tysiąclecia w 5 budynkach przy ulicy: Kobylińskiego 34, Bielska 51/3, Dąbrówki 1, Hermana 1, Łukasiewicza 12;
  • Osiedle Łukasiewicza w 8 budynkach przy ulicy: Wolskiego 1, Wolskiego 9, Wolskiego 12, Królowej Jadwigi 2, Batalionów Chłopskich 3, Łukasiewicza 9, Dobrzyńska 21, Pszczela 1;
  • Osiedle Dworcowa w 5 budynkach przy ulicy: Lasockiego 21, Lasockiego 16, Chopina 60, Mickiewicza 19, Mickiewicza 23 ;
  • Osiedle Rembielińskiego w 11 budynkach przy ulicy: ? Gawareckiego 2, Gawareckiego 4, Gawareckiego 6, Rembielińskiego 1, Rembielińskiego 1, Rembielińskiego 9, Płoskiego 2, Orlińskiego 3, Orlińskiego 4, Orlińskiego 4/1.

 14. Remont zasilania w energię cieplną budynków przy ul. Bielskiej 30 i 30 a;

 15. Remont posadzek w piwnicach w 7 budynkach przy ulicy:
  • Kochanowskiego 31
  • Kochanowskiego 26
  • Jachowicza 31
  • Królowej Jadwigi 1
  • Batalionów Chłopskich 5
  • Płoskiego 1
  • Kossobudzkiego 9

 16. Remont wejść do klatek schodowych w 8 budynkach przy ulicy;
  • Obrońców Westerplatte 18 – 3 klatki
  • Otolińska 19 – 4 klatki
  • Chopina 66 – 2 klatki
  • Chopina 64 – 2 klatki
  • Chopina 61 – 4 klatki
  • Chopina 60 a – 6 klatek
  • Gwardii Ludowej 15 – 6 klatek
  • Gwardii Ludowej 17 – 8 klatek

 17. Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych w 2 budynkach:
  • Wolskiego 5/1– szt. 11
  • Batalionów Chłopskich 5 – szt. 20

 18. Remont zasilania dostawy wody poprzez wykonanie zestawu hydroforowego w budynkach:
  • Kossobudzkiego 9
  • Kossobudzkiego 5

 19. Remont altanek śmietnikowych przy budynkach:
  • Wolskiego 5
  • Wolskiego 5/1
  • Wolskiego 5/2
  • Rembielińskiego 1, 1/1

PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont elewacji 3 pawilonów przy ulicy: Kochanowskiego 22, Dworcowa 36, Rembielińskiego 11 i 2 częściowo przy ulicy: Krzywoustego 3, Tysiąclecia 9 A.
 2. Remont okien w pawilonach przy ulicy: Kochanowskiego 22, Obrońców Płocka 1920 nr 20 – częściowo.
 3. Remont terenów utwardzonych przy pawilonach przy ulicy: Krzywoustego 3 – 100 m2, Tysiąclecia 10 – 80 m2.
 4. Remont instalacji elektrycznej w pawilonie przy ulicy Kochanowskiego 22.
 5. Remont instalacji centralnego ogrzewania w 2 pawilonach przy ulicy Kochanowskiego 22 i Obrońców Płocka 1920 nr 20 - częściowo.
GARAŻ WIELOPOZIOMOWY – RUTSKICH 7
 1. Częściowy remont elewacji.
TERENY UTWARDZONE STANOWIĄCE MIENIE SPÓŁDZIELNI DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.
Remont około 2,4 tys. m2 terenów utwardzonych do wspólnego korzystania w osiedlach:
 • Osiedle Kochanowskiego: 680 m2 w okolicach budynków Kochanowskiego 15, Lotników 18;
 • Osiedle Tysiąclecia: 380 m2 w okolicach ulicy Tysiąclecia 1 i Dąbrówki oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Łukasiewicza: 320 m2 w okolicach ulicy: Królowej Jadwigi 5, Morykoniego 2;
 • Osiedle Dworcowa: 540 m2 w okolicach budynków: Chopina 60-60a, Mickiewicza 23;
 • Osiedle Rembielińskiego: 540 m2 w okolicy budynku Gwardii Ludowej 15 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.

 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543057 razy.
PortalOz