cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2016 r.
Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym. W planie remontów na rok 2016, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, w dniu 17 listopada 2015 roku, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Remont elewacji 2 budynków przy ulicy:
  • Lotników 19
  • Dworcowa 12b

 2. Częściowy remont elewacji w 18 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 16
  • Obrońców Westerplatte 14/1
  • Obrońców Westerplatte 22
  • Lotników 3
  • Lotników 7
  • Wolskiego 1
  • Wolskiego 1/1
  • Wolskiego 2
  • Batalionów Chłopskich 3
  • Łukasiewicza 22/1
  • Morykoniego 3
  • Reja 24
  • Reja 26
  • Gawareckiego 2
  • Gawareckiego 3
  • Gawareckiego 4
  • Płoskiego 1/1
  • Płoskiego 4

 3. Remont poszyć dachowych na 4 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 40
  • Bielska 40 a
  • Łukasiewicza 30
  • Mickiewicza 23

 4. Remont 48 szt. drzwi wejściowych w 9 budynkach przy ulicy:
  • Chopina 60 – 4 szt.
  • Chopina 60a – 6 szt.
  • Gawareckiego 6 – 4 szt.
  • Kossobudzkiego 2 – 4 szt.
  • Rembielińskiego 1 – 8 szt.
  • Płoskiego 6 – 4 szt.
  • Orlińskiego 3 – 8 szt.
  • Orlińskiego 4/1 – 4 szt.
  • Rutskich 2 – 6 szt.

 5. Remont 60 klatek schodowych– ściany i sufity w 15 budynkach + 1 częściowo przy ulicy:
  • Jachowicza 36 – 3 klatki
  • Kochanowskiego 1/1- 3 klatki
  • Kochanowskiego 33 – 3 klatki (kl. I,II,III)
  • Obrońców Westerplatte 20/1 – 3 klatki
  • Północna 30 a – 4 klatki
  • Kolegialna 30 – 3 klatki
  • Kolegialna 38 – 3 klatki
  • Wolskiego 6 – 3 klatki
  • Królowej Jadwigi 1 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 3 – 4 klatki
  • Morykoniego 1 – 4 klatki
  • Lasockiego 16 – 5 klatek
  • 3-go Maja 31 – 2 klatki
  • Otolińska 7 – 6 klatek
  • Chopina 61 – 4 klatki
  • Rutskich 5 – 6 klatek

 6. Remont posadzek i biegów schodowych na klatek schodowych w 12 budynkach i 1 częściowo przy ulicy:
  • Jachowicza 36
  • Kochanowskiego 1/1
  • Kochanowskiego 33 (klatki I,II,III)
  • Północna 30 a
  • Łukasiewicza 20
  • Hermana 3
  • Królowej Jadwigi 1
  • Królowej Jadwigi 3
  • Morykoniego 1
  • Lasockiego 16
  • Otolińska 7
  • Chopina 61
  • Rutskich 5

 7. Remont instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy:
  • Gwardii Ludowej 11
  • Gwardii Ludowej 17 (klatki I, II, III, IV)

 8. Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ klatki schodowe) w 14 budynkach przy ulicy:
  • Jachowicza 36
  • Kochanowskiego 1/1
  • Wolskiego 2
  • Wolskiego 9
  • Królowej Jadwigi 7
  • Królowej Jadwigi 9
  • Gałczyńskiego 14
  • Łukasiewicza 22
  • Morykoniego 5
  • Kossobudzkiego 6
  • Orlińskiego 4/1
  • Rutskich 1
  • Rutskich 5
  • Gwardii Ludowej 17

 9. Częściowy remont instalacji elektrycznej :
  • w 7 budynkach – wymiana głównych rozdzielni: Kobylińskiego 34, Dąbrówki 3, Dąbrówki 2, Hermana 3, Hermana 2, Kobylińskiego 14, Mickiewicza 19
  • w 1 budynku – wymiana SZR: Chopina 65

 10. Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w 4 budynkach przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 22
  • Kochanowskiego 21/1
  • Lotników 7
  • Kolegialna 29 a
  • Reja 24

 11. Remont 117 pionów instalacji wodno –kanalizacyjnej w 14 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 51 – 4 piony (pion mieszkań 1(wc), 2 (ł), 4(wc), 5(ł)),
  • Kobylińskiego 34 – 1 pion (pion mieszkań 4),
  • Piasta Kołodzieja 2 – 25 pionów (pion mieszkań 2(k), 5(k), 31 ,32(k), 32(ł), 33, 34, 35(k), 35(ł), 36, 61, 62(k), 62(ł), 63, 64, 65(k), 66, 91, 92(k), 92(ł), 93, 94, 95(k), 95(ł), 96),
  • Dąbrówki 3 – 3 piony (pion mieszkań 26(k), 26(ł), 26a),
  • Dąbrówki 2 – 5 pionów (pion mieszkań 26(k), 26a, 27, 28, 29),
  • Łukasiewicza 20 – 17 pionów (pion mieszkań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(k), 8(ł), 41, 43, 44, 45, 46(k), 46(ł), 47, 48),
  • Hermana 2 – 12 pionów (pion mieszkań 7, 8 (k), 8 (ł), 41, 42, 43, 44, 45, 46 (k), 46(ł), 47, 48),
  • Kobylińskiego 8 – 3 piony (pion mieszkań 2(ł), 4(wc), 5(ł)),
  • Kobylińskiego 14 – 20 pionów (pion mieszkań 19, 20, 21, 32, 33(k), 33(ł), 45(k), 45(ł), 55, 56, 57(k), 57(ł), 67, 68, 69(k), 69(ł), 79, 80, 81(ł), 81(k)),
  • Kossobudzkiego 5 – 4 piony (pion mieszkań 35, 36, 68, 69),
  • Kossobudzkiego 9 – 5 pionów (pion mieszkań 34, 36, 67, 68, 69),
  • Płoskiego 2 – 4 piony (pion mieszkań 26, 36, 37, 38),
  • Rutskich 5 – 11 pionów (pion mieszkań 2, 11, 12 ,13, 26, 27, 38, 52, 62, 63, 51),
  • Gwardii Ludowej 9 – 3 piony (pion mieszkań 2, 17(k), 17 (wc)),

  • Wyjaśnienie: (k) – pion kuchenny; (ł) – pion łazienkowy; (wc) – pion wc.

 12. Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 1285 m2:
  • w osiedlu Tysiąclecia – 240 m2 przy budynkach: Łukasiewicza 12, Kobylińskiego 8;
  • w osiedlu Dworcowa – 1.045 m2 przy budynkach: Chopina 66, Chopina 64. ;

 13. Wymiana wodomierzy lokalowych w 57 budynkach:
  • Osiedle Kochanowskiego - w 15 budynkach przy ulicy: Kochanowskiego 3, Kochanowskiego 15, Kochanowskiego 17, Kochanowskiego 19, Bielska 40 a, Kochanowskiego 15 a, Kochanowskiego 15 b, Obrońców Westerplatte 22, Bielska 34, Bielska 36/1, Kolegialna 39, Kolegialna 25, Kolegialna 29 a, Kolegialna 30, Kolegialna 38, ;
  • Osiedle Tysiąclecia w 13 budynkach przy ulicy: Nowowiejskiego 7, Nowowiejskiego 5, Nowowiejskiego 3, Nowowiejskiego 1, Okrzei 1, Mieszka I-go 2 Dąbrówki 4, Łukasiewicza 20, Hermana 3, Kobylińskiego 8, Bielska 14 A, Królewiecka 1, Królewiecka 3,
  • Osiedle Łukasiewicza w 9 budynkach przy ulicy: Wolskiego 3, Wolskiego 5/2, Wolskiego 10, Królowej Jadwigi 3, Królowej Jadwigi 9, Batalionów Chłopskich 5, Batalionów Chłopskich 5/1, Łukasiewicza 22/1, Łukasiewicza 26,
  • Osiedle Dworcowa w 13 budynkach przy ulicy: Lasockiego 18, Lasockiego 20, Lasockiego 22, Obrońców Płocka 1920 nr 5 Obrońców Płocka 1920 nr 7, Salezjańska 1 a, Otolińska 19, Otolińska 7, Chopina 63, Chopina 61, Chopina 60A, Chopina 59, Dworcowa 12 b,
  • Osiedle Rembielińskiego w 7 budynkach przy ulicy: Gawareckiego 8, Kossobudzkiego 2 Kossobudzkiego 5, Kossobudzkiego 9, Płoskiego 8, Rutskich 1, Rutskich 5.

 14. Remont posadzek w piwnicach w 19 budynkach przy ulicy:
  • Nowowiejskiego 5,
  • Nowowiejskiego 3,
  • Nowowiejskiego 1,
  • Okrzei 1,
  • Bielska 51/3,
  • Mieszka I-go 1,
  • Dąbrówki 1,
  • Hermana 6,
  • Hermana 2,
  • Krzywoustego 2,
  • Łukasiewicza 12,
  • Kobylińskiego 14,
  • Tysiąclecia 9/1,
  • Tysiąclecia 7/1,
  • Tysiąclecia 9,
  • Tysiąclecia 7,
  • Lasockiego 16,
  • Otolińska 7,
  • Chopina 61.

 15. Remont wejść do klatek schodowych w 13 budynkach przy ulicy;
  • Mieszka I-go 2 – 4 klatki,
  • Łukasiewicza 30 – 8 klatek,
  • Chopina 63 – 4 klatki,
  • Chopina 60 – 4 klatki,
  • Kossobudzkiego 2 – 4 klatki,
  • Rembielińskiego 1 – 8 klatek,
  • Rembielińskiego 9 – 8 klatek,
  • Płoskiego 1 – 6 klatek,
  • Płoskiego 6 – 4 klatki,
  • Orlińskiego 3 – 8 klatek,
  • Orlińskiego 4/1 – 4 klatki,
  • Rutskich 2 – 6 klatek,
  • Gwardii Ludowej 17 – 8 klatek.

 16. Remont zasilania dostawy wody poprzez wykonanie zestawu hydroforowego w budynkach:
  • Kossobudzkiego 5

 17. Remont leja zsypowego w budynku przy ul. Bielskiej 51/3.

 18. Montaż zaworów podpionowych na co w budynku przy ul. Wolskiego 6

 19. Remont zejść do piwnic w 8 budynkach mieszkalnych:
  • Rutskich 5 – 6 klatek,
  • Wolskiego 6 – 3 klatki,
  • Królowej Jadwigi 1 – 4 klatki,
  • Królowej Jadwigi 3 – 4 klatki,
  • Morykoniego 1 – 4 klatki,
  • Lasockiego 16 – 5 klatek,
  • Otolińska 7 – 6 klatek,
  • Chopina 61 – 4 klatki,

 20. Renowacja elewacji w 6 budynkach mieszkalnych:
  • Obrońców Westerplatte 10/1 – elewacja północna i zachodnia,
  • Kochanowskiego 26 – elewacja północna,
  • Hermana 2 – elewacja północna,
  • Batalionów Chłopskich 5 – elewacja północna,
  • Otolińska 5 – miejscowa naprawa elewacji,
  • Rutskich 8 – elewacja północna.

 21. Remont 2 altanek śmietnikowych przy budynkach:
  • Królowej Jadwigi 1
  • Królowej Jadwigi 3

PAWLONY HANDLOWO-USŁUGOWE
 1. Remont elewacji 3 pawilonów przy ulicy: Kochanowskiego 35a, Kochanowskiego 35 Łukasiewicza 28.
 2. Remont dachu pawilonu przy ul. Kochanowskiego 35 a .
 3. Remont terenów utwardzonych przy pawilonach przy ulicy: Chopina 64A – 310 m2, Dworcowa 36 – 250 m2,Rembielińskiego 15 – 80 m2, Rembielińskiego 10 A- 100 m2.
 4. Remont instalacji centralnego ogrzewania w w częściowo 1 pawilonie Obrońców Płocka 1920 nr 20.

TERENY UTWARDZONE STANOWIĄCE MIENIE SPÓŁDZIELNI DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.

Remont około 2 tys. m2 terenów utwardzonych do wspólnego korzystania w osiedlach:
 • Osiedle Tysiąclecia: 510 m2 ogródek jordanowski oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Łukasiewicza: 50 m2 miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Dworcowa: 608 m2 w okolicach budynku Chopina 64 A;
 • Osiedle Rembielińskiego: 860 m2 w okolicy budynków Gwardii Ludowej 13, Rutskich 1, Rutskich 8 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.

 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543071 razy.
PortalOz