cofnijstrona domowa
Planowane remonty w 2018 r.
Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym. W planie remontów na rok 2018, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, w dniu 21 listopada 2017 roku, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE
 1. Częściowy remont elewacji 5 budynków przy ul:
  • Kolegialna 30
  • Hermana 1
  • Chopina 60 a
  • Chopina 59
  • Chopina 57
 2. Remont dachu na 4 budynkach i 1 budynku częściowo przy ul:
  • Kochanowskiego 1/1
  • Kobylińskiego 14 – częściowo
  • Zgliczyńskiego 5
  • Zgliczyńskiego 6
  • Mickiewicza 19
 3. Remont 4 szt. dźwigów osobowych w budynkach przy ul:
  • Łukasiewicza 12 – 2 szt.
  • Chopina 67 kl. II – 1 szt.
  • Dworcowa 37 kl. II – 1 szt.
 4. Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ klatki schodowe) w 18 budynkach przy ulicy:
  • Jachowicza 35
  • Lotników 7
  • Traugutta 10
  • Jachowicza 37
  • Kochanowskiego 31
  • Bielska 40
  • Bielska 40 a
  • Dąbrówki 4
  • Kobylińskiego 8
  • Zgliczyńskiego 5
  • Zgliczyńskiego 5/1
  • Zgliczyńskiego 5/2
  • Królowej Jadwigi 5
  • Pszczela 1
  • Lasockiego 21
  • Gawareckiego 6
  • Rembielińskiego 5
  • Narodowych Sił Zbrojnych 11
 5. Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w 9 budynkach i 2 budynkach częściowo przy ulicy:
  • Obrońców Westerplatte 10/1
  • Bielska 40 a
  • Północna 30
  • Obrońców Westerplatte 10/2
  • Zgliczyńskiego 2
  • Lasockiego 7
  • Reja 19
  • Otolińska 19
  • Chopina 57
  • Rutskich 1 (kl. I, II, III, VI)
  • Rutskich 8(kl. I, V, VI, VII, VIII)
 6. Remont ścian i sufitów na klatkach schodowych (114 klatek w 31 budynkach):
  • Jachowicza 35 – 6 klatek
  • Traugutta 10 – 4 klatki
  • Jachowicza 37 – 2 klatki
  • Lotników 19 – 3 klatki
  • Dąbrówki 3 – 2 klatki
  • Dąbrówki 4 – 4 klatki
  • Łukasiewicza 12 – 1 klatka
  • Kobylińskiego 8 – 1klatka
  • Piasta Kołodzieja 3 – 1 klatka
  • Piasta Kołodzieja 1 – 1 klatka
  • Hermana 6 – 1 klatka
  • Dąbrówki 1 – 1 klatka
  • Zgliczyńskiego 1 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego1/1 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego 2 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego 9 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 7 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 9 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 11 – 4 klatki
  • Łukasiewicza 22 – 8 klatek
  • Łukasiewicza 7 – 1 klatka
  • Lasockiego 19 – 6 klatek
  • Lasockiego 21 – 4 klatki
  • Otolińska 19 – 4 klatki
  • Dworcowa 37 – 2 klatki
  • Rembielińskiego 1 – 8 klatek
  • Rembielińskiego 1/1 – 4 klatki
  • Płoskiego 1 – 6 klatek
  • Płoskiego 2 – 4 klatki
  • Rutskich 2 – 6 klatek
  • Rutskich 3 – 6 klatek
 7. Remont posadzek i biegów schodowych na klatkach schodowych w 29 budynkach przy ulicy:
  • Jachowicza 35
  • Traugutta 10
  • Jachowicza 37
  • Dąbrówki 3
  • Dąbrówki 4
  • Łukasiewicza 12
  • Kobylińskiego 8
  • Piasta Kołodzieja 3
  • Piasta Kołodzieja 1
  • Hermana 6
  • Dąbrówki 1
  • Zgliczyńskiego 1
  • Zgliczyńskiego 1/1
  • Zgliczyńskiego 2
  • Zgliczyńskiego 9
  • Królowej Jadwigi 7
  • Królowej Jadwigi 9
  • Królowej Jadwigi 11
  • Łukasiewicza 22
  • Lasockiego 19
  • Lasockiego 21
  • Otolińska 19
  • Dworcowa 37
  • Rembielińskiego 1
  • Rembielińskiego 1/1
  • Płoskiego 1
  • Płoskiego 2
  • Rutskich 2
  • Rutskich 3
 8. Remont drzwi wejściowych w 5 budynkach przy ul:
  • Zgliczyńskiego 4/1 – 3 klatki
  • Zgliczyńskiego 10 – 3 klatki
  • Kossobudzkiego 6 – 4 klatki
  • Rembielińskiego 1 - 4 klatki
  • Kossobudzkiego 3 – 8 klatek
 9. Wymiana wodomierzy w 22 budynkach przy ul:
  • Kochanowskiego 1
  • Kochanowskiego 31
  • Bielska 38 b
  • Obrońców Westerplatte 20
  • Północna 23
  • Tysiąclecia 9/1
  • Bielska 51
  • Dąbrówki 3
  • Piasta Kołodzieja 5
  • Zgliczyńskiego 4/1
  • Zgliczyńskiego 5
  • Zgliczyńskiego 5/1
  • Zgliczyńskiego 6
  • Lasockiego 7
  • 3-go Maja 31
  • Reja 24
  • Dworcowa 45
  • Dworcowa 34
  • Kossobudzkiego 3
  • Rembielińskiego 13
  • Płoskiego 1/1
  • Narodowych Sił Zbrojnych 11
 10. Remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Kolegialnej 38
 11. Remont piwnic w 5 budynkach przy ulicy:
  • Bielska 30A – ściany i posadzki
  • Obrońców Westerplatte 20 – ściany i posadzki
  • Obrońców Westerplatte 22 – ściany i posadzki
  • Bielska 40 a – posadzki
  • Zgliczyńskiego 2 – ściany i posadzki
 12. Remont zejść do piwnic w 16 budynkach mieszkalnych:
  • Zgliczyńskiego 1 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego 1/1 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego 2 – 4 klatki
  • Zgliczyńskiego 9 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 7 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 9 – 4 klatki
  • Królowej Jadwigi 11 – 4 klatki
  • Łukasiewicza 22 – 8 klatek
  • Łukasiewicza 7 – 1 klatka
  • Lasockiego 19 – 6 klatek
  • Lasockiego 21 – 4 klatki
  • Otolińska 19 – 4 klatki
  • Płoskiego 1 – 2 klatki
  • Płoskiego 2 – 4 klatki
  • Rutskich 2 – 6 klatek
  • Rutskich 3 – 6 klatek
 13. Remont wejść do klatek schodowych w 6 budynkach przy ulicy:
  • Królowej Jadwigi 1 – 4 klatki (schody)
  • Królowej Jadwigi 3 – 4 klatki (schody)
  • Rembielińskiego 1 - 4 klatki (schody + daszki nad wejściami)
  • Rutskich 6 – 4 klatki (schody + daszki nad wejściami)
  • Rutskich 8 – 8 klatek (schody + daszki nad wejściami)
  • Kossobudzkiego 6 – 4 klatki (daszki nad wejściami).
 14. Remont balkonów w budynku przy ul. Traugutta 8 (posadzki).
 15. Wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem w 2 budynkach i 1 częściowo przy ul:
  • Królowej Jadwigi 2
  • Morykoniego 2
  • Królowej Jadwigi 1 – strona zachodnia
 16. Remont przyłącza wodociągowego z sieci podwyższonego ciśnienia na przyłącze do zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Chopina 65.
 17. Remont szuflad zsypowych w budynku przy ul. Dworcowa 37.
 18. Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 1.106 m2:
  • w osiedlu Kochanowskiego: 50 m2 przy ul. Kochanowskiego 23;
  • w osiedlu Dworcowa: 868 m2 przy ul. Dworcowa 37 – 467 m2, Chopina 65 – 201 m2, Otolińska 17 – 200 m2;
  • w osiedlu Rembielińskiego: 188 m2 przy ul. Rutskich 5 – 15 m2, Narodowych Sił Zbrojnych 13 – 173 m2.
 19. Remont altanki śmietnikowej przy budynku przy ul. Kolegialna 38.
BUDYNKI NIEMIESZKALNE
 1. Remont elewacji – ul. Batalionów Chłopskich 7, Chopina 64 A , Rutskich 7 – strona zachodnia.
 2. Remont dachów (1.499 m2) – ul. Jachowicza 32, Łukasiewicza 14, 16, Batalionów Chłopskich 7.
 3. Remont ścian i sufitów 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Kobylińskiego 6.
 4. Remont instalacji wodnokanalizacyjnej – 4 szt. pion – ul. Krzywoustego 3.
 5. Remont terenów utwardzonych przy ul. Rembielińskiego 10 A – 565 m2.
TERENY DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.
 • Osiedle Kochanowskiego: remont 697 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Kochanowskiego 33, 3b, 26,
 • Osiedle Tysiąclecia: remont 1.250 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Nowowiejskiego oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Łukasiewicza: remont 1.135 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Zgliczyńskiego 3 oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
 • Osiedle Dworcowa: remont 750 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Chopina 61 - Chopina 65;
 • Osiedle Rembielińskiego: remont 1.041 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Gwardii Ludowej 11, 13, Rutskich 5, 1, oraz miejscowe naprawy w osiedlu.

 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543065 razy.
PortalOz