PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

2019 planowane remonty

 • 2019 planowane remonty

PLANOWANE REMONTY W 2019 ROKU

Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym.
W planie remontów na rok 2019, uchwalonym przez Radę Nadzorczą PSML-W, w dniu 27 listopada 2018 roku, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE

 1. Remont elewacji 1 budynku przy ul:
       •    Dworcowa 45
  2.    Remont dachu na 3 budynkach przy ul:
       •    Jachowicza 36
       •    Tysiąclecia 7/1
       •    Tysiąclecia 9
  3.    Remont 3 szt. dźwigów osobowych w budynkach przy ul:
       •    Reja 26 – klatka II
       •    Gawareckiego 8 – klatka I i III
  4.    Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ klatki schodowe) w 13 budynkach i w 1 budynku częściowo przy ulicy:
       •    Bielska 38 b
       •    Kochanowskiego 33 (klatka IV i V)
       •    Traugutta 8
       •    Północna 30
       •    Kolegialna 29 a
       •    Tysiąclecia 7/1
       •    Mieszka I-go 2
       •    Dąbrówki 2
       •    Hermana 4
       •    Tysiąclecia 9
       •    Tysiąclecia 7
       •    Miodowa 16
       •    Kossobudzkiego 5
       •    Rembielińskiego 13
  5.    Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w  18 budynkach przy ulicy:
       •    Obrońców Westerplatte 14/1
       •    Obrońców Westerplatte 16
       •    Kochanowskiego 15
       •    Kochanowskiego 17
       •    Kochanowskiego 19
       •    Kochanowskiego 31
       •    Kolegialna 25
       •    Królowej Jadwigi 2
       •    Batalionów Chłopskich 9
       •    Łukasiewicza 26
       •    Morykoniego 1
       •    Morykoniego 2
       •    Morykoniego 3
       •    Morykoniego 5
       •    Lasockiego 22
       •    Reja 26
       •    Chopina 66
       •    Dworcowa 34

  6.    Remont pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 34.
  7.    Remont ścian i sufitów na klatkach schodowych (74 klatki w 20 budynkach i 1 budynku częściowo):
       •    Kochanowskiego 21 – 1 klatka
       •    Bielska 40 a – 1 klatka
       •    Kochanowskiego 33 – 2 klatki (IV i V)
       •    Kochanowskiego 15 a – 2 klatki
       •    Lotników 7 – 4 klatki
       •    Traugutta 8 – 4 klatki
       •    Kochanowskiego 23 – 4 klatki
       •    Mieszka I-go 2 – 4 klatki
       •    Hermana 4 – 2 klatki
       •    Miodowa 16 – 1 klatka
       •    Morykoniego 3 – 4 klatki
       •    Morykoniego 5 – 8 klatek
       •    Dobrzyńska 21 – 1 klatka
       •    Mickiewicza 23 – 5 klatek
       •    Dworcowa 37 – 2 klatki (przesunięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
       •    Gawareckiego 6 – 4 klatki
       •    Rembielińskiego 5 – 8 klatek
       •    Płoskiego 8 – 3 klatki
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 11 – 6 klatek
       •    Rembielińskiego 1/1 – 4 klatki (przesunięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
       •    Płoskiego 2 – 4 klatki (przesunięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
  8.    Remont posadzek i biegów schodowych na klatkach schodowych w 13 budynkach i 1 budynku częściowo przy ulicy:
       •    Bielska 40 a
       •    Kochanowskiego 33 (klatka IV i V)
       •    Lotników 7
       •    Traugutta 8
       •    Kochanowskiego 23
       •    Mieszka I-go 2
       •    Hermana 4
       •    Morykoniego 3
       •    Morykoniego 5
       •    Gawareckiego 6
       •    Rembielińskiego 5
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 11
       •    Rembielińskiego 1/1 (przesunięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
       •    Płoskiego 2 (przesunięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
  9.    Remont drzwi wejściowych w 2 budynkach przy ul:
       •    Mieszka I-go 4 – 2 klatki
       •    Rembielińskiego 13 – 8 klatek
  10.    Wymiana  wodomierzy w 39 budynkach przy ul:
       •    Bielska 30
       •    Bielska 30 a
       •    Obrońców Westerplatte 10/1
       •    Obrońców Westerplatte 10/2
       •    Kochanowskiego 3 b
       •    Obrońców Westerplatte 18
       •    Obrońców Westerplatte 2/1
       •    Jachowicza 35
       •    Lotników 7
       •    Północna 30 a
       •    Tysiąclecia 7/1
       •    Dąbrówki 2
       •    Hermana 2
       •    Tysiąclecia 9
       •    Tysiąclecia 7
       •    Piasta Kołodzieja 3
       •    Piasta Kołodzieja 1
       •    Zgliczyńskiego 1/1
       •    Królowej Jadwigi 5
       •    Królowej Jadwigi 7
       •    Królowej Jadwigi 11
       •    Gałczyńskiego 14
       •    Łukasiewicza 7
       •    Łukasiewicza 22
       •    Morykoniego 1
       •    Morykoniego 3
       •    Lasockiego 19
       •    Reja 19
       •    Reja 26
       •    Dworcowa 37
       •    Chopina 57
       •    Dworcowa 34
       •    Gawareckiego 3
       •    Kossobudzkiego 6
       •    Rutskich 2
       •    Rutskich 4
       •    Rutskich 8
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 9
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 13
  11.    Remont piwnic w  18 budynkach przy ulicy:
       •    Bielska 30 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 10/1 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 10/2 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 4/1 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 14/1 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 16 – ściany i posadzki
       •    Obrońców Westerplatte 20/1 – ściany i posadzki
       •    Jachowicza 36 – ściany i posadzki
       •    Bielska 36/1 – ściany i posadzki
       •    Mieszka I-go 2 – ściany i sufity
       •    Hermana 4 – ściany i sufity
       •    Morykoniego 3 – ściany i posadzki
       •    Morykoniego 5 – ściany i posadzki
       •    Mickiewicza 23 – ściany i posadzki
       •    Płoskiego 8 – ściany
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 11 – ściany i sufity
       •    Gawareckiego 6 – ściany i sufity
       •    Rembielińskiego 5 – ściany i sufity
  12.    Remont zejść do piwnic w 7 budynkach mieszkalnych:
       •    Miodowa 16 – 1 klatka
       •    Morykoniego 3 – 4 klatki
       •    Morykoniego 5 – 8 klatek
       •    Dobrzyńska 21 – 1 klatka
       •    Gawareckiego 6 – 4 klatki
       •    Rembielińskiego 5 – 8 klatek
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 11 – 6 klatek
  13.    Remont schodów wejściowych do klatek schodowych w 7 budynkach przy ulicy:
       •    Królowej Jadwigi 5 – 4 klatki
       •    Królowej Jadwigi 7 – 4 klatki
       •    Królowej Jadwigi 9 – 4 klatki
       •    Kossobudzkiego 3 – 8 klatek
       •    Rembielińskiego 13 – 8 klatek
       •    Rutskich 2 – 6 klatek
       •    Narodowych Sił Zbrojnych 15 – 6 klatek

  14.    Remont przyłącza wodociągowego z sieci podwyższonego ciśnienia na przyłącze do zestawu hydroforowego w budynku przy ul.:
       •    Chopina 65
       •    Chopina 67
  15.    Remont szuflad zsypowych w budynku przy ul. Mickiewicza 23.
  16.    Remont przyłączy kanalizacji deszczowej w 7 budynkach przy ul.:
       •    Królowej Jadwigi 2
       •    Batalionów Chłopskich 9
       •    Łukasiewicza 26
       •    Morykoniego 1
       •    Morykoniego 2
       •    Morykoniego 3
       •    Morykoniego 5
  17.    Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich w 4 budynkach przy ul.:
       •    Mieszka I-go 1
       •    Mieszka I-go 4
       •    Hermana 3
       •    Łukasiewicza 12
  18.    Remonty terenów utwardzonych stanowiących część wspólną nieruchomości zabudowanych 1.453 m2:
       •    w osiedlu Tysiąclecia: 185 m2 przy ul. Mieszka I-go 4 a;
       •    w osiedlu Łukasiewicza: 980 m 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 5 – 118 m2, Batalionów Chłopskich 5/1 – 310 m2, Miodowa 16 – 448 m2, Królowej       Jadwigi 3 – 104 m2;
       •    w osiedlu Dworcowa: 201 m2 przy ul. Chopina 65;
       •    w osiedlu Rembielińskiego:  87 m2 przy ul. Rutskich 5.
  19.    Remont balkonów w budynku przy ul. Traugutta 8.
  20.    Remont altanki śmietnikowej przy ul. Kolegialna 38.

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

1.    Częściowy remont elewacji 2 pawilonów przy ul. Rembielińskiego 10 A, Rembielińskiego 11;  
2.    Częściowy remont dachów (766 m2) na dwóch pawilonach: przy ul. Okrzei 1A, Łukasiewicza 16;
3.    Remont terenów utwardzonych przy ul. Batalionów Chłopskich 7  – 196 m2.

TERENY DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.

•    Osiedle Tysiąclecia: remont 860 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Nowowiejskiego, na terenie Ogródka Jordanowskiego oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
•    Osiedle Łukasiewicza: remont 1.141 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Batalionów Chłopskich 5, 5/1 oraz miejscowe naprawy w osiedlu;
•    Osiedle Dworcowa: remont 800 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków Chopina 61 - Chopina 65;
•    Osiedle Rembielińskiego: remont 460 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków  Rutskich 8 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.