PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

„ORLEN dla Płocka – dzieciństwo z uśmiechem” oraz „ORLEN dla Płocka – kultura z pasją”.

  • „ORLEN dla Płocka – dzieciństwo z uśmiechem” oraz „ORLEN dla Płocka – kultura z pasją”.

„ORLEN dla Płocka – dzieciństwo z uśmiechem”PSMLiW
„ORLEN dla Płocka – kultura z pasją”
 

 

PKN ORLEN S.A. jest inicjatorem i sponsorem, cyklicznych spotkań ze sztuką teatralną dla najmłodszych oraz najstarszych mieszkańców naszego miasta. Przedsięwzięcie realizowane jest w Spółdzielczym Domu Kultury PSM L-W, w ramach projektów:

W celu zapewnienia widzom jak najdogodniejszych warunków oglądania spektakli, w latach 2017-2018 z inicjatywy oraz ze środków PKN ORLEN zakupiono nowe elementy scenograficzne sali widowiskowej SDK: kurtynę główną i kotary boczne, a także nowy sprzęt nagłośnieniowy.