PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia PSML-W w 2020 r.

  • Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia PSML-W w 2020 r.

Walne Zgromadzenie w 2020 roku.

Zarząd Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w terminie statutowym tj. w terminie do 30 czerwca 2020 roku. 

Wynika to z przepisu  art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw    ( Dz. U. 2020 poz. 568),  w którym  termin odbycia  Walnego Zgromadzenia został określony w ten sposób, że Walne Zgromadzenie należy zwołać w ciągu sześciu  tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Zatem po odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, z zachowaniem terminu statutowego, Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Z powyższych przyczyn nie były również zwołane Zebrania Osiedli.

 

Zarząd PSM L - W