PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Zmiany w Zarządzie PSML-W

  • Zmiany w Zarządzie PSML-W

 

Płock, styczeń 2021r.

Jan Rączkowski

Prezes Zarządu

Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej

do 28 stycznia 2021r.

 

     Pragnę poinformować, iż po 29-letniej pracy w składzie Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, w tym 14 lat pełnienia funkcji Prezesa Zarządu podjąłem decyzję o przejściu na emeryturę z dniem 28 stycznia 2021r.

     Podczas mojej pracy w Spółdzielni spotykałem się z życzliwością oraz przychylnością w bezpośrednich kontaktach z Członkami Spółdzielni jak również z pomocą i wsparciem członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych.  Za okazaną życzliwość i pomoc serdecznie dziękuję.

     W mojej pamięci pozostaną bardzo miłe wspomnienia z naszych wzajemnych kontaktów.

    Moja praca w Zarządzie Spółdzielni nakierowana była na poprawę warunków zamieszkiwania.

    Zrealizowany w latach 2004 -2013 program termomodernizacji budynków mieszkalnych zmienił zasadniczo wygląd oraz estetykę naszych budynków, a w efekcie spowodował istotne zmniejszenie zużycia ciepła. Obecnie skupiamy się na poprawie bezpieczeństwa i pewności zasilania w wodę, ciepło, gaz oraz centralne ogrzewanie poprzez sukcesywną wymianę instalacji, oraz wymianę dźwigów osobowych.  Zmiana estetyki klatek w budynkach mieszkalnych oraz otoczenia jest istotnym elementem poprawy standardów zamieszkiwania.

    Nie byłoby to możliwe bez profesjonalizmu i zaangażowania pracowników Spółdzielni, za co serdecznie dziękuję.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15-12-2020r. moim następcą, jako Prezes Zarządu wybrany został dotychczasowy Zastępca Prezesa Pan Mariusz Pakulski, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu od dnia 29 stycznia 2021r.

Od tego dnia Zarząd PSMLW będzie działał w następującym składzie:

Pan Mariusz Pakulski    – Prezes Zarządu

Pani Agnieszka Kuświk – Zastępca Prezesa

Pani Zofia Kędzierska   – Członek Zarządu

Jan Rączkowski