cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Administracja Osiedla "Dworcowa"
ul. Chopina 64A

Kierownik Adm. Osiedla - Grażyna Rutkowska
Z-ca Kierownika Adm. - Agnieszka Kalinowska

Telefony:
Administracja Osiedla:
»  24 262-94-53
Zakład konserwacyjny - zgłaszanie usterek:
»  24 262-97-35
Pogotowie awaryjne - funkcjonuje poza godzinami pracy administracyjnej:
» 24 263-35-62
Pogotowie dźwigowe:
»  24 263-35-62
Pogotowie antenowe RTV:
»  24 263-35-62
Godziny funkcjonowania administracji:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 900 - 1700
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Administracja Osiedla Dworcowa

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Dworcowa"

Budynki mieszkalne przy ulicy:
 • 3-go Maja 31
 • Chopina 57, 59, 60, 60a, 61, 63, 64, 65, 66, 67
 • Dworcowa 12a, 12b, 34, 37, 45
 • Lasockiego 7, 16, 18, 19, 20, 21, 22
 • Mickiewicza 19, 23
 • Reja 19, 24, 26
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 5, 7
 • Otolińska 5, 7, 17, 19
 • Salezjańska 1a
Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:
 • Chopina 64A
 • Dworcowa 36
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 20
 • Otolińska 11
Zespoły garażowe przy ulicy:
 • Dworcowa 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H
 • Chopina 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
 • Otolińska 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F
Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.

Zobacz w maps.google.com
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz