cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Administracja Osiedla "Kochanowskiego"
Al. Jachowicza 33/4

Kierownik Adm. Osiedla - Jerzy Wiśniewski
Z-ca Kierownika Adm. - Andrzej Rajewski

Telefony:
Administracja Osiedla:
»  24 262-99-96
Zakład konserwacyjny - zgłaszanie usterek:
»  24 262-49-50
Pogotowie awaryjne - funkcjonuje poza godzinami pracy administracyjnej:
» 24 263-35-62
Pogotowie dźwigowe:
»  24 263-35-62
Pogotowie antenowe RTV:
»  24 263-35-62
Godziny funkcjonowania administracji:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 900 - 1700
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Administracja Osiedla Kochanowskiego

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Kochanowskiego"

Budynki mieszkalne przy ulicy:
 • Bielska 30, 30a, 34, 36/1, 38b, 40, 40a
 • Jachowicza 31, 35, 36, 37
 • Kochanowskiego 1, 1a, 1/1, 3, 3a, 3b, 15, 15a, 15b, 17, 19, 21,21/1,23,26,31,33
 • Kolegialna 25, 29a, 30, 38, 39
 • Lotników 3, 7, 18, 19,
 • Obrońców Westerplatte 2/1, 4/1, 10/1, 10/2, 14/1, 16, 18, 20, 20/1, 22
 • Północna 23, 30, 30a
 • Traugutta 8, 10
Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:
 • Jachowicza 32, 33/4, 38A
 • Kochanowskiego 22, 22a, 35, 35a
 • Obrońców Westerplatte 6a
Garaże wolnostojące w obiektach jednokondygnacyjnych przy ulicy:
 • Bielska 36a
 • Kochanowskiego 15c, 15d, 23A, 33A, 33B
 • Obrońców Westerplatte 2A, 6B, 6C, 6D, 10A, 10B
Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.

Zobacz w maps.google.com
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz