cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Administracja Osiedla "Łukasiewicza"
ul. Łukasiewicza 28

Kierownik Adm. Osiedla - Krzysztof Siedlecki
Z-ca Kierownika Adm. - Dorota Truszkowska


Administracja Osiedla:
»  24 262-02-78, 24 262-85-01
Zakład konserwacyjny - zgłaszanie usterek:
»  24 263-95-60
Pogotowie awaryjne - funkcjonuje poza godzinami pracy administracyjnej:
» 24 263-35-62
Pogotowie dźwigowe:
»  24 263-35-62
Pogotowie antenowe RTV:
»  24 263-35-62
Godziny funkcjonowania administracji:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 900 - 1700
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Administracja Osiedla Łukasiewicza

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Łukasiewicza"

Budynki mieszkalne przy ulicy:
 • Batalionów Chłopskich 3, 5, 5/1, 9
 • Dobrzyńska 21
 • Gałczyńskiego 14
 • Królowej Jadwigi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
 • Łukasiewicza 7, 9, 22, 22/1, 26, 30
 • Miodowa 10, 16
 • Morykoniego 1, 2, 3, 5
 • Pszczela 1
 • Wolskiego 1, 1/1, 2, 3, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 9, 10, 12
Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:
 • Batalionów Chłopskich 7
 • Łukasiewicza 9c
 • Łukasiewicza 24
 • Łukasiewicza 28
Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.

Zobacz w maps.google.com
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543065 razy.
PortalOz