cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Administracja Osiedla "Rembielińskiego"
ul. Rembielińskiego 11

Kierownik Adm. Osiedla - Janusz Dzięgielewski
Z-ca Kierownika Adm. - Rafał Gabarski

Telefony:
Administracja Osiedla:
»  24 263-32-44
Zakład konserwacyjny - zgłaszanie usterek:
»  24 262-66-94
Pogotowie awaryjne - funkcjonuje poza godzinami pracy administracyjnej:
» 24 263-35-62
Pogotowie dźwigowe:
»  24 263-35-62
Pogotowie antenowe RTV:
»  24 263-35-62
Godziny funkcjonowania administracji:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 900 - 1700
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Administracja Osiedla Rembielińskiego

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Rembielińskiego"

Budynki mieszkalne przy ulicy:
 • Gawareckiego 2, 3, 4, 6, 8
 • Gwardii Ludowej 9, 11, 13, 15, 17
 • Kossobudzkiego 2, 3, 4, 5, 6, 9
 • Orlińskiego 3, 4, 4/1, 4/2
 • Płoskiego 1, 1/1, 2, 4, 6, 8
 • Rembielińskiego 1, 1/1, 1/2, 5, 9, 13
 • Rutskich 1, 2, 3, 4, 5, 6,8
Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:
 • Rembielińskiego 10A, 11, 15
 • Tysiaclecia 10
Garaż wielopoziomowy przy ulicy:
 • Rutskich 7
Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.

Zobacz w maps.google.com
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543071 razy.
PortalOz