cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Administracja Osiedla "Tysiąclecia"
ul. Tysiąclecia 1

Kierownik Adm. Osiedla - Jan Robakiewicz
Z-ca Kierownika Adm. - Grzegorz Skupniewski

Telefony:
Administracja Osiedla:
»  24 262-10-85, 24 268-53-62
Zakład konserwacyjny - zgłaszanie usterek:
»  24 263-32-58
Pogotowie awaryjne - funkcjonuje poza godzinami pracy administracyjnej:
» 24 263-35-62
Pogotowie dźwigowe:
»  24 263-35-62
Pogotowie antenowe RTV:
»  24 263-35-62
Godziny funkcjonowania administracji:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 900 - 1700
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Administracja Osiedla Tysiąclecia

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Tysiąclecia"

Budynki mieszkalne przy ulicy:
 • Bielska 14A, 51, 51/3
 • Dąbrówki 1, 2, 3, 4
 • Hermana 1, 2, 3, 4, 6
 • Kobylińskiego 8, 14, 34
 • Królewiecka 1, 3
 • Krzywoustego 2
 • Łukasiewicza 12, 18, 20
 • Mieszka I-go 1, 2, 4, 4a
 • Nowowiejskiego 1, 3, 5, 7
 • Okrzei 1
 • Piasta Kołodzieja 1, 2, 3, 5
 • Tysiąclecia 7, 7/1, 9, 9/1
Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:
 • Kobylińskiego 2, 4, 6, 14A
 • Krzywoustego 3, Krzywoustego 2B
 • Łukasiewicza 14, 16
 • Okrzei 1a
 • Tysiąclecia 1, 9A, 13a, 13b
 • Piasta Kołodzieja 2A
Garaże wolnostojące w obiektach jednokondygnacyjnych przy ulicy:
 • Łukasiewicza 14A
 • Nowowiejskiego 3a, 3b, 5a, 5b
 • Okrzei 1b, 1c, 1d
 • Tysiąclecia 1B, 1C, 1D, 1E
Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.

Zobacz w maps.google.com
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543067 razy.
PortalOz