cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa

Płock, dnia 23.05.2014r.

REGULAMIN KONKURSUNAJPIĘKNIEJSZY BALKON, ZIELONY OGRÓD PŁOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

 1. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest propagowanie idei upiększania naszego miasta w szczególności zasobów PSM L-W, poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni z wykorzystaniem zieleni przydomowej, w której to idei, największy wkład mają Mieszkańcy PSM L-W w Płocku.


 2. Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Płocku Sprawami merytoryczno–organizacyjnymi zajmuje się Spółdzielczy Dom Kultury PSM L-W ul. Krzywoustego 3 tel. 24/263-35-60

  Uczestnicy konkursu:

  W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy lokali, w obrębie Osiedli PSML-W, którzy w sposób szczególny upiększą swój balkon/taras/werandę/ogródek

  • Warunki konkursu:

   Konkurs polega na wyłonieniu najpiękniejszego balkonu, tarasu, werandy, ogródka przez wykorzystanie do tego celu żywych elementów roślinnych i innych detali mogących podnieś walory estetyczne założenia. Od uczestników konkursu zależeć będzie czy do oceny zgłoszony zostanie balkon, taras, weranda lub ogródek, wraz z jego wewnętrzną częścią (dostępną dla właściciela), czy wyłącznie ozdobna część zewnętrzna, ciesząca oko wszystkich użytkowników przestrzeni. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu nieruchomości, numer telefonu kontaktowego oraz od 1 do 3 zdjęć przedstawiających zgłoszony do konkursu balkon, taras, werandę lub ogródek. W przypadku braku możliwości zrobienia zdjęć prosimy o kontakt Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Krzywoustego 3 tel.24/2633560.

   Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w Administracji swojego osiedla z dopiskiem: konkurs na najładniejszy balkon. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca 2014r. Balkon, taras, werandę, ogródek należy przygotować do oceny do 23 czerwca 2014r.


 3. Komisja konkursowa

  Oceny zgłoszonych dekoracji dokona komisja konkursowa w składzie:
  • Przedstawiciel Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
  • Przedstawiciel Rady Osiedla PSML-W
  • Przedstawiciel Spółdzielczego Domu Kultury
  Praca komisji konkursowej nastąpi z chwilą zakończenia naboru do konkursu. O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

  Balkony, tarasy, werandy, ogródki ocenione zostaną wg następujących kryteriów:
  • kompozycja;
  • dobór roślin;
  • walory estetyczne;
  • ozdobność;


 4. Nagrody:

  Trzej najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe, oraz zostaną zgłoszeni do konkursu ogólnomiejskiego.

 5. Wyniki konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 czerwca 2014r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.psmlw.pl uczestnicy którzy wygrają zostaną poinformowani telefonicznie.


 6. Postanowienia końcowe

  Wszelkich informacji udziela Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Krzywoustego 3 tel. 24/2633560 . Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są także w Administracji Osiedla PSM L-W Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych zasobów Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Płocku poprzez czynny udział w konkursie.

 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543058 razy.
PortalOz