cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ponownie informuje:
 1. Od 01 lipca 2013 roku obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach zamieszkałych należy do Gminy Płock.
 2. Operatorem odbierającym odpady na terenie Osiedli PSML-W będą:
  • firma SITA PGK Sp. o.o. z budynków mieszkalnych przy ul. Kolegialnej 25, 29a, 30, 38, 39, Jachowicza 31, 35, 37, 3-go Maja 31, Bielska 14A, Królewiecka 1, 3, Kobylińskiego 34, Nowowiejskiego 1, 3, 5, 7, Okrzei 1, Łukasiewicza 7, 9, Miodowa 10, 16, Pszczela 1, Gałczyńskiego 14 i Dobrzyńska 21.
  • firma REMONDIS Sp z o.o. z pozostałych budynków mieszkalnych.
 3. Obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • osoby posiadające odrębną własność lokali wnoszą bezpośrednio do Gminy Płock na rachunek bankowy PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, mają również obowiązek składania korekty deklaracji bezpośrednio do Urzędu Miasta Płocka w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych bądź systemu zbierania odpadów (I-sza wpłata za m-c lipiec 2013r. do 15 sierpnia 2013r.)
  • osoby zamieszkujące w lokalach ze spółdzielczym prawem do lokalu, na podstawie umowy najmu oraz bez tytułu prawnego wnoszą w ramach comiesięcznej opłaty za lokal do Spółdzielni, która pośredniczy i przekazuje do Urzędu Miasta Płocka, osoby te w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych bądź systemu zbierania odpadów mają obowiązek składania korekty oświadczeń do Spółdzielni.
O tym jak segregować odpady i wrzucać je do odpowiednich pojemników pisaliśmy w artykule – „Śmieci po nowemu” zamieszczonym w 12-tym numerze „Głosu PSML-W”. Nie mniej jednak przypominamy ponownie o tych czynnościach i tak:

Do pojemnika BIAŁEGO lub ZIELONEGO
 • można wrzucać: słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach
 • nie wolno wrzucać: szyb, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach i śr. chemicznych
Do pojemnika NIEBIESKIEGO
 • można wrzucać: papier czysty, gazety, broszury, reklamy, kartony, pudełka kartonowe, książki, zeszyty
 • nie wolno wrzucać: papieru zatłuszczonego, pobrudzonego, reklam i katalogów wydrukowanych na lakierowanym lub foliowanym papierze, tapety, artykuły higieniczne, opakowania kartonowe po mleku, sokach
Do pojemnika ŻÓŁTEGO
 • można wrzucać: butelki z oznaczeniami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, opakowania z tworzyw sztucznych, puszki stalowe, puszki aluminiowe, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, opakowania po żywności wielomateriałowe (kartony po mleku)
 • nie wolno wrzucać: opakowania po lekach, opakowania butelki po olejach jadalnych i silnikowych, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych, zabawki elektroniczne i zwierające baterie
Do pojemnika BIO
 • można wrzucać: resztki warzyw, owoców, fusy z kawy i herbaty (wraz z torebką lub filtrem) skorupki jaj i opakowania po jajach z masy papierowej, zużyte ręczniki papierowe i serwetki, resztki żywności, trawa, chwasty, trociny, kora, drobne gałęzie, liście
 • nie wolno wrzucać: rośliny porażone chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi ze względów fitosanitarnych, popiół, śnieg, lód, pieluch i inne odpady higieniczne.
Przy wyborze sposobu selektywnego, odpady należy gromadzić odpowiednio:
 • w pojemniku oznaczonym jako „NIESEGREGOWANE” przeznaczonym na odpady zmieszane, pozostałe po segregacji
 • w pojemniku oznaczonym jako „BIO” przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone
 • w pojemnikach na odpady SEGREGOWANE – „gniazdo” z 3 pojemników: niebieski (papier i tektura), żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), zielony lub biały (szkło)
Przy wyborze sposobu zmieszanego, miejscem gromadzenia odpadów komunalnych jest pojemnik oznaczony jako „NIESEGREGOWANE”.

Firma odbierająca odpady ustawi odpowiednio oznaczone dla frakcji odpadów niesegregowanych i bio pojemniki, do których należy gromadzić odpady. Natomiast odpady typu papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło – jako odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w pobliżu nieruchomości.

Ponadto informujemy:
 1. Odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – można we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć w dni robocze w godz. 800 - 1800, a w soboty 1000 - 1400 do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonego dla rejonu obsługiwanego przez SITA PGK Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 31, a dla rejonu obsługiwanego przez REMONDIS Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 32.
 2. Odpady budowlane i remontowe – gruz niezmieszany, powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę muszą być gromadzone w kontenerach otwartych, pojemnikach metalowych 1100l lub workach kontenerowych. Podstawienie i odbiór odpowiedniego pojemnika wymaga zgłoszenia firmie odbierającej i jest usługą płatną, natomiast odbiór gruzu, ale tylko niezmieszanego nastąpi w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów budowlanych z pozostałych remontów podlega odrębnej opłacie).
 3. Odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w pobliżu altanek śmietnikowych, obierane będą raz w tygodniu.
 4. Odpady niebezpieczne i opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można przekazywać odbiorcy odpadów podczas mobilnego odbioru tych odpadów raz na kwartał, przy czym pierwsza mobilna zbiórka odbędzie się w sierpniu, kolejne: listopad, luty, maj (o terminie powiadomimy wywieszając informację w tablicy ogłoszeń na klatce schodowej)
 5. Odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, można również przekazywać do placówek handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami.
 6. Odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane leki lub opakowania po lekach, można umieszczać w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach prowadzących taką zbiórkę.
 7. Odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - może być również przekazywany punktom złomu, punktom serwisowym oraz placówkom handlowym, szczególnie w przypadku zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zarząd PSML-W


 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543071 razy.
PortalOz