PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

2020 Planowane remonty

 • 2020 Planowane remonty

PLANOWANE REMONTY W 2020 ROKU

Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym.
W planie remontów na 2020 rok, uchwalonym przez Radę Nadzorczą PSML-W, w dniu 19 listopada 2019 roku, w zakresie najistotniejszych robót przewidziano:

BUDYNKI MIESZKALNE

 1. Częściowy remont elewacji na 3 budynkach przy ulicy:
 • Łukasiewicza 30 (szczyt północny)
 • Otolińska 7 (elewacja zachodnia)
 • Chopina 61 (elewacja północna)
 1. Remont dachu na 5 budynkach przy ul:
 • Kochanowskiego 26
 • Traugutta 10
 • Traugutta 8
 • Północna 30
 • Nowowiejskiego 7
 1. Remont 8 szt. dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy:
 • Kochanowskiego 1 – 2 sztuki
 • Reja 24 – klatka I
 • Dworcowa 34 – klatka I
 • Otolińska 17 – klatka I
 • Gawareckiego 8 – klatka II
 • Narodowych Sił Zbrojnych 9 – 2 sztuki (klatka I i II)
 1. Remont ścian i sufitów na klatkach schodowych (57 klatek w 16 budynkach) w budynkach przy ulicy:
 • Kochanowskiego 3b – 3 klatki
 • Kochanowskiego 15 – 1 klatka
 • Bielska 38b – 1 klatka
 • Kochanowskiego 21/1 – 3 klatki
 • Bielska 51/3 – 1 klatka
 • Piasta Kołodzieja 2 - 4 klatki
 • Dąbrówki 2 – 2 klatki
 • Tysiąclecia 9 – 1 klatka
 • Tysiąclecia 7 – 1 klatka
 • Królowej Jadwigi 2 – 8 klatek
 • Batalionów Chłopskich 9 – 8 klatek
 • Łukasiewicza 30 – 8 klatek
 • Morykoniego 2 – 8 klatek
 • Chopina 66 – 2 klatki
 • Dworcowa 12b – 3 klatki
 • Kossobudzkiego 5 – 3 klatki
 1. Remont posadzek i biegów schodowych na klatkach schodowych w 12 budynkach przy ulicy:
 • Kochanowskiego 3b
 • Bielska 38b
 • Kochanowskiego 21/1
 • Bielska 51/3
 • Piasta Kołodzieja 2
 • Dąbrówki 2
 • Tysiąclecia 9
 • Tysiąclecia 7
 • Królowej Jadwigi 2
 • Batalionów Chłopskich 9
 • Łukasiewicza 30
 • Morykoniego 2
 1. Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 17 budynkach przy ulicy:
 • Obrońców Westerplatte 10/1
 • Kochanowskiego 3b
 • Kochanowskiego 1
 • Kochanowskiego 15
 • Kochanowskiego 21/1
 • Kochanowskiego 26
 • Piasta Kołodzieja 2
 • Gawareckiego 2
 • Gawareckiego 4
 • Kossobudzkiego 2
 • Kossobudzkiego 3
 • Rembielińskiego 9
 • Płoskiego 6
 • Siennickiego 3
 • Siennickiego 4/2
 • Rutskich 6
 • Rutskich 8
 1. Remont poziomów instalacji wodno – kanalizacyjnej w  14 budynkach i 1 częściowo przy ulicy:
 • Obrońców Westerplatte 18
 • Obrońców Westerplatte 2/1
 • Północna 30a
 • Królowej Jadwigi 5
 • Łukasiewicza 22/1
 • Dobrzyńska 21
 • Obr. Płocka 1920 r. Nr 5
 • Obr. Płocka 1920 r. Nr 7
 • Chopina 60
 • Chopina 60a
 • Płoskiego 1/1
 • Płoskiego 2
 • Płoskiego 4
 • Płoskiego 6
 • Płoskiego 8 (częściowo)
 1. Remont pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Bielska 30 – pion mieszkań nr 2, 5, 8.
 2. Wymiana  wodomierzy lokalowych w 42 budynkach przy ulicy:
 • Jachowicza 36
 • Kochanowskiego 21
 • Kochanowskiego 33
 • Kochanowskiego 21/1
 • Traugutta 10
 • Traugutta 8
 • Jachowicza 37
 • Lotników 18
 • Piasta Kołodzieja 2
 • Mieszka I-go 1
 • Mieszka I-go 4
 • Łukasiewicza 18
 • Hermana 6
 • Hermana 4
 • Krzywoustego 2
 • Kobylińskiego 14
 • Zgliczyńskiego 2
 • Królowej Jadwigi 1
 • Batalionów Chłopskich 9
 • Łukasiewicza 30
 • Miodowa 10
 • Miodowa 16
 • Morykoniego 2
 • Morykoniego 5
 • Otolińska 5
 • Dworcowa 12a
 • Chopina 66
 • Chopina 64
 • Chopina 65
 • Chopina 67
 • Otolińska 17
 • Kossobudzkiego 4
 • Rembielińskiego 1/1
 • Rembielińskiego 5
 • Płoskiego 1
 • Płoskiego 4
 • Płoskiego 6
 • Siennickiego 4/2
 • Rutskich 3
 • Rutskich 6
 • Narodowych Sił Zbrojnych 15
 • Narodowych Sił Zbrojnych 17
 1. Remont posadzek i ścian do poziomu 1 półpiętra w budynku przy ulicy Chopina 66.
 2. Remont posadzki oraz pomieszczeń do wspólnego korzystania na 11 piętrze (ściany i sufity) w budynku przy ul. Kossobudzkiego 5.
 3. Remont piwnic w  12 budynkach przy ulicy:
 • Bielska 34 – ściany i posadzki
 • Bielska 51/3 – ściany
 • Piasta Kołodzieja 2 – ściany
 • Dąbrówki 2 – ściany
 • Tysiąclecia 9 – ściany
 • Tysiąclecia 7 – ściany
 • Królowej Jadwigi 2 – ściany i posadzki
 • Batalionów Chłopskich 9 – ściany i posadzki
 • Łukasiewicza 30 – ściany i posadzki
 • Morykoniego 2 – ściany i posadzki
 • Otolińska 5 – posadzki
 • Chopina 66 – ściany i posadzki
 1. Remont zejść do piwnic, pom. wspólnych i korytarzy piwnicznych w 5 budynkach mieszkalnych przy ulicy:
 • Królowej Jadwigi 2
 • Batalionów Chłopskich 9
 • Łukasiewicza 30
 • Morykoniego 2
 • Kossobudzkiego 5 – zejścia do piwnic z drzwiami p.poż.
 1. Remont instalacji elektrycznej w piwnicach, w tym wymiana lamp oświetleniowych oraz wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych w budynku przy ul. Łukasiewicza 30.
 2. Remont schodów wejściowych do klatek schodowych w 4 budynkach przy ulicy:
 • Kossobudzkiego 4
 • Kossobudzkiego 6
 • Siennickiego 4
 • Siennickiego 4/2
 1. Remont daszków nad drzwiami wejściowymi w 2 budynkach przy ulicy:
 • Kossobudzkiego 4
 • Siennickiego 4
 1. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich w 3 budynkach przy ulicy:
 • Nowowiejskiego 7
 • Chopina 61
 • Chopina 60
 1. Remont przyłącza wodociągowego z sieci podwyższonego ciśnienia na przyłącze do zestawu hydroforowego w budynkach przy ulicy:
 • Chopina 66
 • Chopina 64
 1. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w budynkach przy ulicy:
 • Chopina 66
 • Chopina 64
 1. Remont przyłączy kanalizacji deszczowej w 2 budynkach przy ulicy:
 • Królowej Jadwigi 5
 • Łukasiewicza 22/1
 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Kolegialnej 29a.
 2. Remonty terenów utwardzonych nieruchomości przy ulicy:
 • 3-go Maja 31 - 300,00 m2;
 • Dworcowa 12a - 208,00 m2;
 • Chopina 60 - 145,00 m2;
 • Chopina 60a  - 250,00 m2;
 • Chopina 67 - 157,25 m2;
 • Lasockiego 7 - 800,00 m2.
   

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

1.    Częściowy remont elewacji pawilonu przy ul. Rembielińskiego 11.
2.    Remont klatki schodowej  - ściany i sufity w pawilonie przy ul. Rembielińskiego 11.
3.    Remont poziomu instalacji wodno-kanalizacyjnej w pawilonie przy ul. Krzywoustego 3.
4.    Wymiana obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych w garażu wielopoziomowym przy ul. Rutskich 7.

TERENY DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA W OSIEDLU.

 • Osiedle Tysiąclecia: remont 547,00 m2 terenów utwardzonych - plac zabaw w rejonie budynku przy ul. Kobylińskiego 8 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Łukasiewicza: remont 1 218,00 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków przy ul. Zgliczyńskiego 5, Zgliczyńskiego 5/1, Zgliczyńskiego 5/2 (asfaltowanie)  oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Dworcowa: remont 1 011,94 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków przy ul. Chopina 67 – Otolińska 11, Chopina 60.
 • Osiedle Rembielińskiego: remont 520,00 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynków  przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych / Kossobudzkiego oraz nawierzchni pod plac zabaw  w obrębie budynku Kossobudzkiego 3 i miejscowe naprawy w osiedlu.