PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Osiedle Kochanowskiego

   Administracja Osiedla "Kochanowskiego"

 •  Al. Jachowicza 33/4


   Kierownik Adm. Osiedla

 •  Jerzy Wiśniewski

   Z-ca Kierownika Adm.

 •  Andrzej Rajewski 

 Telefony:


Administracja Osiedla:     24 262-99-96 

Zgłaszanie bieżących prac konserwacyjno naprawczych (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 262-99-96 

        Zakład konserwacyjny:        24 262-49-50  

Zgłaszanie awarii dźwigów, domofonów, anten RTV (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 262-99-96 

Pogotowie dźwigowe:         602 474 209

Pogotowie awaryjne(poza godzinami pracy administracji):                                                   24 263-35-62                                                              +48 698 965 493
                                                                                                                                                                                    

   Godziny funkcjonowania administracji:

 •  Poniedziałek    7:00 - 15:00
 •  Wtorek              7:00 - 15:00
 •  Środa                9:00 - 17:00
 •  Czwartek          7:00 - 15:00
 •  Piątek                7:00 - 15:00
Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Kochanowskiego" 

 

Budynki mieszkalne przy ulicy:

 • Bielska 30, 30a, 34, 36/1, 38b, 40, 40a
 • Jachowicza 31, 35, 36, 37
 • Kochanowskiego 1, 1a, 1/1, 3, 3a, 3b, 15, 15a, 15b, 17, 19, 21,21/1,23,26,31,33
 • Kolegialna 25, 29a, 30, 38, 39
 • Lotników 3, 7, 18, 19,
 • Obrońców Westerplatte 2/1, 4/1, 10/1, 10/2, 14/1, 16, 18, 20, 20/1, 22
 • Północna 23, 30, 30a
 • Traugutta 8, 10

Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:

 • Jachowicza 32, 33/4, 34A, 38A
 • Kochanowskiego 22, 22a, 35, 35a
 • Obrońców Westerplatte 6a

Garaże wolnostojące w obiektach jednokondygnacyjnych przy ulicy:

 • Bielska 36a
 • Kochanowskiego 15c, 15d, 23A, 33A, 33B
 • Obrońców Westerplatte 2A, 6B, 6C, 6D, 10A, 10B

Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.