PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Lokale użytkowe

Data ogłoszenia
Przetarg

10 Maj 2019

Lokale użytkowe do wynajęcia  w trybie przetargu w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko- Własnościowej

1. Treść


07 Maj 2019

Lokale użytkowe do wynajęcia  bez trybu przetargu w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko- Własnościowej

1. Treść