PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Roboty budowlane

Data ogłoszenia
Przetarg

30 Mar 2023

Remont balustrad na schodach wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

 

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 1

Zadanie 2 – ul. Zgliczyńskiego 1/1

Zadanie 3 – ul. Zgliczyńskiego 5/2

Zadanie 4 – ul. Łukasiewicza 22/1

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


30 Mar 2023

Remont dachu, wymianę rynien i rur spustowych oraz remont naświetli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia:

 

Zadanie 1 – ul. Nowowiejskiego 5

Zadanie 2 – ul. Piasta Kołodzieja 2

Zadanie 3 – ul. Mieszka I-go 2

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


28 Mar 2023

Koszenie trawy w 2023 roku w zasobach PSML-W:

 

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego – 7,52 ha

Zadanie 2 – Osiedle Tysiąclecia – 6,94 ha

Zadanie 3 – Osiedle Łukasiewicza – 10,02 ha

Zadanie 4 – Osiedle Dworcowa – 10,00 ha

Zadanie 5 – Osiedle Rembielińskiego – 8,75 ha

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


23 Mar 2023

Remont elewacji od strony wschodniej i południowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 1 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia.

 

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


21 Mar 2023

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach PSML-W:

 

Zadanie 1 – ul. Kochanowskiego 15b

Zadanie 2 – ul. F. Chopina 61

Zadanie 3 – ul. ks. I. Lasockiego 22

Zadanie 4 – ul. Otolińska 5

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


21 Mar 2023

Przełożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Lotników 19 w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego.

 

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


16 Mar 2023

Wymiana żeliwnej poziomej instalacji kanalizacyjnej w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

 

Zadanie 1 – Zgliczyńskiego 1/1

Zadanie 2 – Zgliczyńskiego 9

Zadanie 3 – Zgliczyńskiego 4/1

Zadanie 4 – Zgliczyńskiego 10

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert


09 Mar 2023

Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


09 Mar 2023

Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia.

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


09 Mar 2023

Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego:

 

Zadanie 1 – Działka nr 173/18

Zadanie 2 – Działka nr 159/18

Zadanie 3 – Działka nr 165/12

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


09 Mar 2023

Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

 

Zadanie 1 – działka nr 388 i 383/7

Zadanie 2 – działka nr 382/2

Zadanie 3 – działka nr 382/2 i 382/3

Zadanie 4 – działka nr 392/10

Zadanie 5 – działka nr 392/15

Zadanie 6 – działka nr 365/5

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


09 Mar 2023

Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego.

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


07 Mar 2023

Wykonanie remontu korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Zgliczyńskiego 3 w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.

 

Zadanie 1 - ul. Zgliczyńskiego 3

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


07 Mar 2023

Remont i budowę terenów utwardzonych  w zasobach PSML-W:

Zadanie 1 - remont nawierzchni utwardzonych przy ul. Otolińskiej 19 (IV etap), dz. nr 636/33 w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa

Zadanie 2 - budowa parkingu przy ul. Rutskich wraz z pracami towarzyszącymi, dz. nr 504/8;504/18 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Informacja z otwarcia kopert

4. Wyniki


07 Lut 2023

Remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W:

Zadanie 1 – ul. Nowowiejskiego 3

Zadanie 2 – ul. Nowowiejskiego 5

Zadanie 3 – ul. Nowowiejskiego 7

Zadanie 4 – ul. Zgliczyńskiego 5

Zadanie 5 – ul. Zgliczyńskiego 5/2

Zadanie 6 – ul. Gawareckiego 2

Zadanie 7 – ul. Gawareckiego 4

Zadanie 8 – ul. Kossobudzkiego 2

Zadanie 9 – ul. Siennickiego 4/2

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Odpowiedź na pytanie

4. Zestawienie Złożonych Ofert

5. Wyniki


02 Lut 2023

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego:

Zadanie 1 - ul. Rutskich 4

Zadanie 2 - ul. Siennickiego 4

1. Ogłoszenie
2. Materiały Przetargowe

3. Zestawienie Złożonych Ofert

4. Wyniki


02 Lut 2023

Wymiana pionów wodociągowych oraz pionów i poziomów instalacji kanalizacyjne

Zadanie 1 - Kochanowskiego 23

1. Ogłoszenie
2. Materiały Przetargowe
3. Zestawienie Złożonych Ofert
4. Wyniki

27 Sty 2023

Wymiana żeliwnej poziomej instalacji kanalizacyjnej w zasobach PSML-W.

 

Zadanie 1 – Hermana 1 (wraz z remontem przyłączy kanalizacji sanitarnej)    

Zadanie 2 – Chopina 63                                                                             

Zadanie 3 – Gawareckiego 3-kl. I-IV (kl. VIII-remont przykanalików)               

Zadanie 4 – Gawareckiego 6

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Zestawienie Złożonych Ofert

4. Wyniki

 


27 Sty 2023

Wykonanie remontu korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Zgliczyńskiego 3 w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Zestawienie Złożonych Ofert

4. Wyniki


18 Sty 2023

Remont miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach  PSML-W:

 

Zadanie 1 – Kolegialna 30

Zadanie 2 – Zgliczyńskiego 4/1 (dz. nr ew. 392/22)

 

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe

3. Zestawienie Złożonych Ofert

4. Wyniki