PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Roboty budowlane

Data ogłoszenia
Przetarg

16 Sie 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej i WLZ w budynku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13 w zasobach Administracji Osiedla Rembielinskiego :

Wadium - 1000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe


16 Sie 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W :

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 4/1
Zadanie 2 – ul. Dobrzyńska 21

Wadium:
zadanie nr 1 – 400,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe


29 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę rozdzielnic głównych i instalacji elektrycznej w koytarzach piwniczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa :

Wadium:
zadanie nr 1 – 400,00 zł
zadanie nr 2 – 350,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe

       3.Zestawienie złożonych ofert
       
4.Wyniki przetargu


29 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu korytarzy piwnicznych w budynku Zgliczyńskiego 5/2 oraz korytarzy piwnicznych i schodów wejściowych do budynku Kochanowskiego 17 w zasobach PSML-W.

Wadium:
zadanie nr 1 – 250,00 zł
zadanie nr 2 – 300,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Zestawienie złożonych ofert 

       4.Wyniki przetargu


12 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie pawilonu przy ul. Tysiąclecia 10 wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego:

Wadium – 3 000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


11 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont poszycia dachowego pawilonu w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku przy ulicy Tysiąclecia 9 A:

Wadium – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


11 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowego placu zabaw na terenach do wspólnego korzystania działka nr 346/11 przy budynku Północna 30 w zasobach administracji Osiedla Kochanowskiego w Płocku :

Wadium  – 2 500,00 zł
 

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


08 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku w zasobach PSML-W :

Wadium:
zadanie nr 1 – 300,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki

 


01 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę płyt osłonowych na galeriach oraz naprawę elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łukasiewicza 18 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia:
 

Wadium:
zadanie nr 1 – 1000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe 
       3.Informacje z otwarcia kopert
       4.Wyniki


01 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu połaci dachowych na następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego:

Zadanie 1 – ul. Kochanowskiego 23
Zadanie 2 – ul. Kolegialna 30
Zadanie 3 – ul. Północna 30a
Wadium:
zadanie nr 1 – 500,00 zł
zadanie nr 2 – 400,00 zł
zadanie nr 3 – 600,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Informacja z otwarcia kopert
       4.Wyniki

 


24 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 7/1
Zadanie 2 – ul. Kobylińskiego 34
Wadium:
zadanie nr 1 – 6.000,00 zł
zadanie nr 2 – 1.500,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Wyniki


24 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicy w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 3
Zadanie 2 – ul. Zgliczyńskiego 5
Wadium:
zadanie nr 1 – 450,00 zł
zadanie nr 2 – 400,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


21 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana drzwi i remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.

Zadanie 1 – Batalionów Chłopskich 9
Zadanie 2 – Zgliczyńskiego 4/1

Wadium:

zadanie nr 1 – 1000,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe  
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

10 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W:

 

Zadanie 1 – Bielska 30/Bielska 30a
Zadanie 2 – Bielska 14a/Królewiecka 1
Zadanie 3 – Zgliczyńskiego 4/1
Zadanie 4 – Dobrzyńska 21

 

Wadium:
zadanie nr 1 – 500,00 zł
zadanie nr 2 – 800,00 zł
zadanie nr 3 – 400,00 zł
zadanie nr 4 – 600,00 zł

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

10 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu zabaw oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w Płocku przy ulicy:

Zadanie 1 - Zgliczyńskiego 3

Zadanie 2 - Łukasiewicza 26

Wadium:

zadanie 1 - 3 500,00 zł,

zadanie 2 - 1000,00 zł.

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

03 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji komory zsypowej na pomieszczenie, w którym zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodnika w budynku Piasta Kołodzieja 5 w Płocku.

Zadanie 1 – Pasta Kołodzieja 5
Wadium:
Zadanie nr 1 –3 000,00 zł.

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Wyniki

 


27 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej wraz z wykonaniem projektu w budynkach mieszkalnych Miodowa 10 i Kobylińskiego 14 oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w następujących budynkach: Narodowych Sił Zbrojnych 13, Kochanowskiego 17 i Kochanowskiego 3a.

Zadanie 1 – ul. Miodowa 10
Zadanie 2 – ul. Kobylińskiego 14
Zadanie 3 – ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13
Zadanie 4 – ul. Kochanowskiego 17
Zadanie 5 – ul. Kochanowskiego 3a

Wadium:

zadanie nr 1 – 1.500,00 zł
zadanie nr 2 – 3.000,00 zł
zadanie nr 3 – 1.000,00 zł
zadanie nr 4 – 600,00 zł
zadanie nr 5 – 500,00 z
ł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki

 


27 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z utwardzeniem terenu pod plac zabaw przy ul. Reja 24 oraz Reja 26 w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.:

Zadanie 1 – ul. Reja 24 oraz Reja 26
Wadium:
zadanie nr 1 –  2.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki


20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę starych poziomów kanalizacyjnych żeliwnych wraz z podejściami pod piony na poziomy z rur technologii PVC w piwnicach budynku przy ulicy Kossobudzkiego 4 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w Płocku:

Zadanie 1 – ul. Kossobudzkiego 4 
Wadium:
zadanie nr 1 –  700,00 zł

 1. Ogłoszenie o przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. ​​​​​​Wyniki

20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont poszycia dachowego pawilonów w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 9 A
Zadanie 2 – ul. Krzywoustego 3
Wadium:
zadanie nr 1 –     500,00 zł
zadanie nr 2 – 1.200,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Wyniki