PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Roboty budowlane

Data ogłoszenia
Przetarg

06 Cze 2019

Remont nawierzchni utwardzonych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa, w tym:

1.    dojazd do budynku Chopina 65 - 200,85m2
2.    droga na odcinku Chopina 61 – Chopina 65  (dz. 636/9) ETAP I - 917,76m2

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

31 Maj 2019

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych oraz montażem zestawów hydroforowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy F. Chopina 65 i 67

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe


30 Maj 2019

Remont 40 szt. balkonów w budynku (4-klatkowy, 5-kondyg.) przy ulicy Traugutta 8

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe


28 Maj 2019

Wymianę żeliwnej poziomej kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod piony na nową  z rur PVC-U w piwnicy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku, przy ulicy:

Zadanie 1 – Kolegialna 25
Zadanie 2 – Kochanowskiego 15
Zadanie 3 – Kochanowskiego 17
Zadanie 4 – Kochanowskiego 19
Zadanie 5 – Kochanowskiego 31

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

27 Maj 2019

Częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I-go 4a w Płocku od strony zachodniej, przeróbkę instalacji elektrycznej, wodociągowej, co. oraz utwardzenie terenu po rozbiórce budynku.

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe


24 Maj 2019

Wykonanie remontu nawierzchni pod plac zabaw wraz z robotami towarzyszącymi oraz wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury na działce  nr ewidencyjnym 636/33 w obrębie budynków mieszkalnych Chopina 61, 63 i Otolińska 19 na podstawie „Koncepcji projektowej zagospodarowania terenu rekreacji” w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa :

Etap 1 - remont nawierzchni pod plac zabaw wraz z robotami towarzyszącymi.
Etap 2  - wyposażenie w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe


17 Maj 2019

Wykonanie remontu korytarzy piwnicznych (ściany i posadzki) w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Obrońców Westerplatte 20/1
Zadanie 2 – Obrońców Westerplatte 10/1
Zadanie 3 – Obrońców Westerplatte 10/2
Zadanie 4 – Obrońców Westerplatte 14/1
Zadanie 5 – Obrońców Westerplatte 16
Zadanie 6 – Obrońców Westerplatte 4/1
Zadanie 7 – Obrońców Westerplatte 16

Zadanie 8 – Bielska 30
Zadanie 9 – Bielska 36/1

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe


10 Maj 2019

Wymianę rynien i rur spustowych przy budynkach :

Zadanie 1 – Mieszka I-go 4
Zadanie 2 – Mieszka I-go 1
Zadanie 3 – Łukasiewicza 12
Zadanie 4 – Hermana 3

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

19 Kwi 2019

Roboty budowlane :

Zadanie 1 – remont izolacji wodochronnej rampy wyładunkowej pawilonu (41,15m2) przy ul. Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)
Zadanie 2 – remont stropodachu z renowacją kominów wentylacyjnych oraz remontem obróbek blacharskich – pawilon Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

16 Kwi 2019

Remont nawierzchni utwardzonych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

Zadanie 1 – remont nawierzchni utwardzonych na działce budynkowej przy ulicy Miodowej 16 m2 532,00
Zadanie 2 – remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 382/26 w rejonie budynków przy ul. Zgliczyńskiego 1, Zgliczyńskiego 1/1  m2 145,45 
Zadanie 3 – remont chodnika na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 384,13    przy ul. Zgliczyńskiego 10   m2  70,00   
Zadanie 4 – remont chodnika na działce budynkowej przy ulicy Królowej Jadwigi 3  - m2 104
Zadanie 5 – remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 382/48 przy ulicy Batalionów Chłopskich 7  m2 195,56
Zadanie 6 – remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 384/36, 384/20, 384/31  w rejonie budynków  Batalionów Chłopskich 5 i Batalionów Chłopskich 5/1 - m2 585,77
Zadanie 7 – remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 384/19 w rejonie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 - m2 990,44

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Sprostowanie
 4. Wyniki przetargu

12 Kwi 2019

Wymianę żeliwnej poziomej kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod piony na nową  z rur PVC-U w piwnicy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Obr. Westerplatte 16
Zadanie 2 – Obr. Westerplatte 14/1
Zadanie 3 – M. Reja 26
Zadanie 4 – F. Chopina 66
Zadanie 5 – Ks. I. Lasockiego 22

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

10 Kwi 2019

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym - WLZ- ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Kolegialna 29 a
Zadanie 2 – Północna 30
Zadanie 3 – Bielska 38 b
Zadanie 4 – Traugutta 8
Zadanie 5 – Kochanowskiego 33 kl. IV i V

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

05 Kwi 2019

Wykonanie remontu poszycia dachowego na budynkach przy ulicy :

Zadanie 1 – budynek mieszkalny - Tysiąclecia 7/1 - m2 585,00   - Wadium - 1 000,00 zł.
Zadanie 2 – budynek mieszkalny - Tysiąclecia 9 - m2 585,00      - Wadium - 1 000,00 zł.
Zadanie 3 – pawilon - Okrzei 1 a  - m2 486,00                            - Wadium -    500,00 zł.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

04 Kwi 2019

Wymianę instalacji wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dworcowej 34 :

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

02 Kwi 2019

Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych :

Zadanie 1 – przy ulicy Królowej Jadwigi 5 (IV klatkowy)
Zadanie 2 – przy ulicy Królowej Jadwigi 7 (IV klatkowy)
Zadanie 3 – przy ulicy Królowej Jadwigi 9 (IV klatkowy)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

01 Kwi 2019

Koszenie trawy bez grabienia i wywozu w roku 2019, dla :

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego –   7,65  ha
Zadanie 2 – Osiedle Tysiąclecia           –   7,03 ha

Zadanie 3 – Osiedle Łukasiewicza       –   2,70 ha
Zadanie 4 – Osiedle Dworcowa           – 10,00  ha
Zadanie 5 – Osiedle Rembielińskiego  –   8,75 ha

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyjaśnienie do materiałów przetargowych
 4. Wyniki przetargu

15 Mar 2019

Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym  WLZ-ty (12,5kW) w budynkach w Płocku, przy ulicy :

Zadanie 1 – Hermana 4 (bud. V kondygnacyjny, 2 klatkowy)
Zadanie 2 – Mieszka I-go 2 (bud. V kondygnacyjny, 4 klatkowy)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

12 Mar 2019

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym - WLZ- ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Kolegialna 29 a
Zadanie 2 – Północna 30
Zadanie 3 – Bielska 38 b
Zadanie 4 – Traugutta 8
Zadanie 5 – Kochanowskiego 33 kl. IV i V

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

12 Mar 2019

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Dobrzyńska 21
Zadanie 2 – Miodowa 16
Zadanie 3 – Morykoniego 3
Zadanie 4 – Morykoniego 5
Zadanie 5 – Mickiewicza 23

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

04 Mar 2019

Roboty budowlane:

Zadanie 1 – remont izolacji wodochronnej rampy wyładunkowej pawilonu (41,15m2)  przy ul. Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)
Zadanie 2 – remont stropodachu z renowacją kominów wentylacyjnych oraz remontem obróbek blacharskich – pawilon Rembielińskiego 11  (nr ewid. działki 394/136)

 1. Ogłoszenie o  przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu