PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Roboty budowlane

Data ogłoszenia
Przetarg

14 Maj 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ogłasza przetarg nieograniczony  na remont nawierzchni w zasobach Osiedla Dworcowa, Osiedla Rembielińskiego oraz Osiedla Kochanowskiego.

Zadanie 1 – remont nawierzchni utwardzonej w zasobach Osiedla Dworcowa przy budynku Otolińska 17 oraz na terenach do wspólnego korzystania
Zadanie 2 – remont terenów utwardzonych na terenach do wspólnego korzystania, w obrębie budynków przy ul. Rutskich 3 – Rutskich 5 w zasobach Osiedla Rembielińskiego;                                   
Zadanie 3 –  utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Jachowicza 35 w zasobach Osiedla Kochanowskiego.

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe


14 Maj 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ogłasza przetarg nieograniczony  na remont klatek schodowych i piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia.

Zadanie 1 – ul. Hermana 3
Zadanie 2 – ul. Krzywoustego 2

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe


30 Kwi 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ogłasza przetarg nieograniczony  na remont instalacji hydrantowej p.poż. w pawilonie przy ul. Tysiąclecia 10 w Płocku w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w Płocku.

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 10

 

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie 

 


22 Kwi 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ogłasza przetarg nieograniczony  na remont komór zsypowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. M. Reja 19
Zadanie 2 – ul. M. Reja 26
Zadanie 3 – ul. Mickiewicza 19

Zadanie 4 – ul. Mickiewicza 23
Zadanie 5 – ul. Dworcowa 12 a
Zadanie 6 – ul. Dworcowa 34
Zadanie 7 – ul. Dworcowa 37

Zadanie 8 – ul. Chopina 65

 

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe


22 Kwi 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony  na wymianę zestawu pompowego w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynku mieszkalnym przy ul. Lotników 18 w Płocku

 

Zadanie 1 – ul. Lotników 18

 

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe

 


16 Mar 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony  na wymianę 4 sztuk dźwigów osobowych Administracji Osiedla Kochanowskiego i dworcowa w Płocku w budynkach mieszkalnych przy ulicy: 

Zadanie 1 – ul. Lotników 18 kl. I i kl.II - 2 dźwigi
Zadanie 2 – ul. Otolińska 17 kl. II - 1 dźwig
Zadanie 3 – ul. Dworcowa 45 kl. II - 1 dżwig
  

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie
       4. Wyniki przetargu


09 Mar 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony  na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego, Łukasiewicza i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. Kochanowskiego 31
Zadanie 2 – ul. Obrońców Westerplatte 10/1
Zadanie 3 – ul. Batalionów Chłopskich 5/1
Zadanie 4 – ul. Łukasiewicza 22/1
Zadanie 5 – ul. Łukasiewicza 26
Zadanie 6 – ul. Królowej Jadwigi 5
Zadanie 7 – ul. Reja 24
       

       1. Ogłoszenie o przetargu
       2. Materiały przetargowe

       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie
       4. Wyniki przetargu


26 Lut 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 11 budynkach mieszkalnych, 11 zespołach garażowych i w 1 pawilonie w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku.

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie 
       4. Wyniki przetargu

 


26 Lut 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont korytarzy piwnicznych - ściany i posadzki w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ul.: 

Zadanie 1 – ul.Łukasiewicza 22/1  
Zadanie 2 – ul.Łukasiewicza 26    
Zadanie 3 – ul.Królowej Jadiwgi 5  

  

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie
       4. Wyniki przetargu


12 Lut 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony  na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

 

SPROSTOWANIE  W OGŁOSZENIU I MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH DOTYCZACE BUDYNKU BIELSKA 40
 

Zadanie 1 – ul.Kochanowskiego 26
Zadanie 2 – ul.Kolegialna 29 a
Zadanie 3 – ul. Bielska 40 

Zadanie 4 – ul.Chopina 64
Zadanie 5 – ul. Reja 24

 

       1. Ogłoszenie o przetargu

       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert - zestawienie

       4. Wynik przetargu
 

 


09 Lut 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul.Kossobudzkiego 3
Zadanie 2 – ul.Rembielińskiego 13
Zadanie 3 – ul.Siennickiego 3

Zadanie 4 – ul.Płoskiego 6

 

       1. Ogłoszenie o przetargu

       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie

       4. Wynik przetargu    


02 Lut 2021

Wymiana instalacji elektrycznej budynku – WLZ – ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy

Zadanie 1 -  Gawareckiego 8                       
Zadanie 2 -  Płoskiego 1/1   

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie
 4. Wynik przetargu

18 Sty 2021

Wymiana instalacji elektrycznej budynku - WLZ - ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w budynkach mieszkalnych przy ulicy: 
 

Zadanie 1 -  Łukasiewicza 18                       
Zadanie 2 -  Krzywoustego 2    

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie
 4. Wynik przetargu

12 Sty 2021

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 4 sztuk dźwigów osobowych  w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul.Królewiecka 1
Zadanie 2 – ul.Królewiecka 3

 

       1. Ogłoszenie o przetargu

       2. Materiały przetargowe

       3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie

       4. Wynik przetargu

      


 


12 Sty 2021

Wykonanie remontu korytarzy piwnicznych (Ściany i posadzki ) w budynku mieszkalnym przy ul. Bielskiej 34 w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w Płocku.                                       

 

Zadanie 1 – ul.Bielska 34

 

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie
 4. Wyniki przetargu

 


16 Paź 2020

Wykonanie projektu technicznego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją hydrauliczną oraz kosztorysem inwestorskim w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 -  Łukasiewicza 30                       
Zadanie 2 -  Batalionów Chłopskich 9        

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja z otwarcia ofert - zestawienie

 4. Wyniki przetargu