PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Roboty budowlane

Data ogłoszenia
Przetarg

21 Sie 2020

Wykonanie remontu korytarzy piwnicznych (ściany i posadzki) oraz na wymianę drzwi do pomieszczeń wspólnych  w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Bielska 34      
Zadanie 2 - Otolińska 5             

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


31 Lip 2020

Wymiana rynien i rur spustowych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa i Rembielińskiego przy ulicy:

Zadanie 1 - Chopina 60 - budynek mieszkalny  
Zadanie 2 - Rutskich 7  - garaż wielopoziomowy

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


24 Lip 2020

Remont balkonów oraz remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Dworcowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Kolegialna 29 a - remont balkonów  szt. 30                        
Zadanie 2 - Chopina 66 - remont klatek z robotami towarzyszącymi           
Zadanie 3 - Dworcowa 12 b - remont klatek z robotami towarzyszącymi           

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


23 Cze 2020

Remont nawierzchni w zasobach PSML-W:

Zadanie 1 - wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw na dz. nr 832 przy ul. Kobylińskiego 8 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia.
Zadanie 2 - remont części drogi na dz. nr 383/7 teren do wspólnego korzystania przy ul. Zgliczyńskiego w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.                       
Zadanie 3 - remont nawierzchni utwardzonych przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Dworcowa 12 a w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


23 Cze 2020

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (Fotowoltaiczny System Sieciowy on-grid) o mocy min. 32,00 kWp przy rocznym zużyciu energii elektrycznej w budynku około 30 tyś. kWh na pawilonie przy ul. Krzywoustego 3 (SDK) w zasobach PSML-W w Płocku.

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


12 Cze 2020

Roboty remontowe w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Kolegialna 29 a - remont balkonów  szt. 30
Zadanie 2 - Łukasiewicza 30 - remont elewacji szczytu północnego  m2 150,00     

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


05 Cze 2020

Wymiana poziomów kanalizacyjnych oraz remont przyłącza kanalizacyjnego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Północna 30 a    
Zadanie 2 - Obrońców Westerplatte 2/1      
Zadanie 3 - Obrońców Westerplatte 18

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


02 Cze 2020

Remont schodów wejściowych zewnętrznych oraz daszków nad drzwiami wejściowymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego  w budynkach mieszkalnych przy ul:

Zadanie 1 -  Kossobudzkiego 4  -  remont   schodów zewn. do 4 kl. schodowych oraz remont 4 szt. daszków nad drzwiami wejściowymi.                                       
Zadanie 2 - Kossobudzkiego 6 -remont   schodów zewn. do 4 kl. schodowych.
Zadanie 3 - Siennickiego 4 - remont   schodów zewn. do 4 kl. schodowych oraz remont 4 szt. daszków nad drzwiami wejściowymi.                                         
Zadanie 4 - Siennickiego 4/2 - remont  schodów zewn. do 4 kl. schodowych

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


19 Maj 2020

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Królowej Jadwigi 2
Zadanie 2 - Bat. Chłopskich 9   
Zadanie 3 - Łukasiewicza 30       
Zadanie 4 - Morykoniego 2   

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja - zestawienie ofert

 4. Wyniki przetargu


08 Maj 2020

Wymiana poziomów kanalizacyjnych oraz remont przyłączy kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Królowej Jadwigi 5    
Zadanie 2 - Łukasiewicza 22/1  
Zadanie 3 - Dobrzyńska 21

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja - zestawienie ofert

 4. Wyniki przetargu


28 Kwi 2020

Wykonanie remontu poszycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Traugutta 8 - m2 606,00                
Zadanie 2 - Traugutta 10 - m2 606,00               
Zadanie 3 - Kochanowskiego 26 - m2 1080,00 
Zadanie 4 - Północna 30 - m2 1080,00          
Zadanie 5 - Nowowiejskiego 7 - m2 455,00       

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja - zestawienie ofert

 4. Wyniki przetargu


21 Kwi 2020

Remont  korytarzy piwnicznych - ściany i posadzki w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Królowej Jadwigi 2 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków
Zadanie 2 - Batalionów Chłopskich 9 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków
Zadanie 3 - Łukasiewicza 30 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja - zestawienie ofert

 4. Wyniki przetargu


21 Kwi 2020

Remont nawierzchni utwardzonych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa przy ulicy:

Zadanie 1 - Chopina 60, 60 a oraz na terenie do wspólnego korzystania - dz. 614/42                               
Zadanie 2 - dojazd do budynku Chopina 67 oraz remont drogi na odcinku Chopina 67 - Otolińska 11 - teren do wspólnego korzystania dz. nr 636/9 ETAP II
   

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja - zestawienie ofert

 4. Wyniki przetargu


13 Mar 2020

Wykonanie remontu nawierzchni, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenach do wspólnego korzystania na działkach o nr ewidencyjnym 394/114, 394/145 w obrębie budynku Kossobudzkiego 3  oraz remont nawierzchni na terenach do wspólnego korzystania na działce ewidencyjnej nr 1230 w obrębie budynku Narodowych Sił Zbrojnych 15 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego           

Zadanie 1 - remont nawierzchni pod plac zabaw wraz z robotami towarzyszącymi 
Zadanie 2  - dostawa i montaż urządzeń zabawowych
Zadanie 3  - remont nawierzchni na terenach do wspólnego korzystania                               

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja do przetargu

 4. Informacja - zestawienie ofert

 5. Wyniki przetargu


13 Mar 2020

Adaptacja pomieszczenia w węźle cieplnym do montażu zestawu hydroforowego i przebudowa  przyłącza wodociągowego  do budynków mieszkalnych przy ulicy:

Etap I         - Chopina 64                                           
Etap II        - Chopina 66                                     

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Informacja do przetargu

 4. Informacja - zestawienie ofert

 5. Wynikiprzetargu


25 Lut 2020

Roboty remontowe w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1- Łukasiewicza 30 - remont instalacji elektrycznej w piwnicach w budynku mieszkalnym
Zadanie 2 - Królowej Jadwigi 2 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków
Zadanie 3 - Batalionów Chłopskich 9 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków
Zadanie 4 - Łukasiewicza 30 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków 
Zadanie 5 - Morykoniego 2 - remont posadzek w piwnicach oraz wykonanie tynków 

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


14 Lut 2020

Wymiana  starego poziomu kanalizacyjnego żeliwnego wraz z podejściami pod piony na poziom z rur w technologii PCV w piwnicach w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Chopina 60                                         
Zadanie 2 - Chopina 60 a                                      
Zadanie 3 - Obrońców Płocka 1920 r. nr 5            
Zadanie 4 - Obrońców Płocka 1920 r. nr 7         

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


14 Lut 2020

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Bielska 38 b                                 
Zadanie 2 - Kochanowskiego 3 b                
Zadanie 3 - Kochanowskiego 21/1               
Zadanie 4 - Kochanowskiego 15                   

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


04 Lut 2020

Renowacja elewacji z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa :

Zadanie 1 - Chopina 61 (elewacja północna)  m2    -    685,00    
Zadanie 2 - Otolińska 7 (elewacja zachodnia) m2  - 1 015,00    

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


04 Lut 2020

Wymiana 5 sztuk dźwigów osobowych  w budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego i Dworcowa :

Zadanie 1 - Kochanowskiego 1 - 2 dźwigi       - Wadium 6 000,00 zł.
Zadanie 2 - M. Reja 24 kl. I - 1 dźwig              - Wadium  3 000,00 zł.
Zadanie 3 - Dworcowa 34 kl. I - 1 dźwig         - Wadium  3 000,00 zł.
Zadanie 4 - Otolińska 17 kl. I - 1 dźwig           - Wadium  3 000,00 zł.

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu