PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Spółdzielnia w liczbach

Spółdzielnia w liczbach 

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa rozpoczęła działalność w 1958 roku. Pierwsze budynki mieszkalne oddane zostały do eksploatacji w 1959r. Okres dynamicznej budowy mieszkań przypada na lata 60, 70 i 80 – te XX wieku. Jest najstarszą i największą spółdzielnią mieszkaniową w Płocku. 

Osiedle Kochanowskiego

52 budynki mieszkalne
8 pawilonów wolnostojących
12 zespołów garaży

Zobacz więcej

Osiedle Tysiąclecia

38 budynków mieszkalnych
13 pawilonów wolnostojących
12 zespołów garaży w Płocku

Zobacz więcej

Osiedle Łukasiewicza

38 budynków mieszkalnych
4 pawilony wolnostojące

Zobacz więcej

Osiedle Dworcowa

35 budynków mieszkalnych
4 pawilony wolnostojące
27 zespołów garaży

Zobacz więcej

Osiedle Rembielińskiego

39 budynków mieszkalnych
3 pawilony wolnostojące
1 garaż wielopoziomowy

Zobacz więcej

Zasoby Spółdzielni w Płocku zajmują centralne tereny miasta i zlokalizowane są w pięciu osiedlach: Kochanowskiego, Tysiąclecia, Łukasiewicza, Dworcowa, Rembielińskiego, które obejmują:

 • 202 budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • 34 pawilonów,
 • 51 garaży wolnostojących w obiektach jednokondygnacyjnych,
 • 1 garaż wielopoziomowy,

Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów wynosi ok. 594 tys. m2. 

Wiek eksploatowanych 202 budynków mieszkalnych przedstawia się następująco:

 • oddanych do eksploatacji do 1960 r. – 9 budynków
 • oddanych do eksploatacji w latach 1961 – 1970 – 51 budynków
 • oddanych do eksploatacji w latach 1971 – 1980 – 107 budynków
 • oddanych do eksploatacji w latach 1981 – 1990 – 24 budynki
 • oddanych do eksploatacji w latach 1991 – 2000 – 10 budynków
 • oddanych do eksploatacji od 2001 roku – 1 budynek.

Z 202 budynków mieszkalnych to

 • 24 budynki niskie,
 • 139 budynków średniowysokich i
 • 39 budynków wysokich.

50 budynków mieszkalnych (11 średniowysokich, 39 wysokich) wyposażonych zostało w 119 dźwigów osobowych. 
Wiek budynków jak również technologia ich wykonania (116 bud.- wielka płyta, 64 bud. – wielki blok, 22 bud. - tradycja), ma zasadniczy wpływ na koszty utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym.

 

ILOŚĆ OSÓB

13 594

Członkowie spółdzielni

21 621

Ilość osób zamieszkujących w budynkach Spółdzielni

 

ZASOBY ZARZĄDZANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIE

85 ha

Powierzchnia gruntów

202

Budynki mieszkalne

24

Budynki niskie do 4 kondygnacji

139

Budynki średniowysokie do 9 kondygnacji

39

Budynki wysokie powyżej 9 kondygnacji

32

Pawilony handlowo-usługowe wolnostojące

51

Budynki garaży wolnostojących

1

Budynek garażu wielopoziomowego

286

RAZEM LICZBA BUDYNKÓW

119

Dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych

 

LOKALE I ICH POWIERZCHNIA W SPÓŁDZIELNI

12 433

Lokali mieszkalnych

286

Lokali użytkowych

44

Boksy garaży w budynku mieszkalnym

551

Boksów garaży wolnostojących

379

Boksów garaży w garażu wielopoziomowym

13 693

RAZEM LICZBA LOKALI

550 883

Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

26 108

Powierzchnia lokali użytkowych (m2)

709

Powierzchnia boksów garaży w budynku mieszkalnym (m2)

8 846

Powierzchnia boksów garażowych wolnostojących (m2)

5 840

Powierzchnia boksów garażowych w garażu wielopoziomowym (m2)

592 386

RAZEM POWIERZCHNIA LOKALI (m2)

 

"PLIK z danymi statystycznymi do pobrania TUTAJ"