PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Przetargi

Data ogłoszenia
Przetarg

25 Lis 2022

Roboty konserwacyjno – naprawcze instalacji i urządzeń anten zbiorczych RTV w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego

Zadanie 2 – Osiedle Dworcowa

1. Ogłoszenie

2. Materiały Przetargowe


08 Lis 2022

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w trybie przetargu w Płocku w budynku przy ulicy Kochanowskiego 31 m. 8.

 1. Treść przetargu
 2. Formularz ofertowy

20 Paź 2022

Lokale użytkowe do wynajęcia bez przetargu z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługową w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej.

Zadanie 1 – ul. Łukasiewicza 24
Zadanie 2 – ul. Tysiąclecia 10
Zadanie 3 – ul. Tysiąclecia 10

 1. Ogłoszenie

18 Paź 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w budynku przy ul. Kobylińskiego 14 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia.

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2.  Materiały przetargowe

 3. Zestawienie Złożonych Ofert

 4. Wyniki
   


27 Wrz 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu zabaw i montaż urządzeń zabawowych na terenie do wspólnego korzystania ( dz. nr 382/21 ) w rejonie budynku przy ul. Zgliczyńskiego 3 w zasobach administracji Osiedla Łukasiewicza.

 1. Ogłoszenie o przetargu

 2.  Materiały przetargowe

 3. Zestawienie Złożonych Ofert

 4. Wyniki
   


16 Wrz 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu obróbek loggi w budynku przy ul. Lotników 19 w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego :

Wadium - 100,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe

 


16 Wrz 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza :

Zadanie 1: Zgliczyńskiego 5/2
Zadanie 2: Zgliczyńskiego 5

Wadium:
zadanie nr 1 – 1200,00 zł
zadanie nr 2 – 1000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert  
       4. Wyniki

 


09 Wrz 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont tarasu i schodów od strony południowej w pawilonie wolnostojącym przy ul. Łukasiewicza 14 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia :

Wadium - 500,00 zł

       1 .Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki


09 Wrz 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu zabaw i montaż urządzeń zabawowych na terenie do wspólnego korzystania (dz. nr 382/21) w rejonie budynku przy ul. Zgliczyńskiego 3 w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza :

Wadium - 3000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert 
       4. Wyniki


16 Sie 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej i WLZ w budynku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13 w zasobach Administracji Osiedla Rembielinskiego :

Wadium - 1000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Zestawienie złożonych ofert
       4.Wyniki


16 Sie 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W :

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 4/1
Zadanie 2 – ul. Dobrzyńska 21

Wadium:
zadanie nr 1 – 400,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Zestawienie złożonych ofert
       4.Wyniki


29 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę rozdzielnic głównych i instalacji elektrycznej w koytarzach piwniczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa :

Wadium:
zadanie nr 1 – 400,00 zł
zadanie nr 2 – 350,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe

       3.Zestawienie złożonych ofert
       
4.Wyniki przetargu


29 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu korytarzy piwnicznych w budynku Zgliczyńskiego 5/2 oraz korytarzy piwnicznych i schodów wejściowych do budynku Kochanowskiego 17 w zasobach PSML-W.

Wadium:
zadanie nr 1 – 250,00 zł
zadanie nr 2 – 300,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Zestawienie złożonych ofert 

       4.Wyniki przetargu


12 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie pawilonu przy ul. Tysiąclecia 10 wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego:

Wadium – 3 000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


11 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont poszycia dachowego pawilonu w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku przy ulicy Tysiąclecia 9 A:

Wadium – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


11 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowego placu zabaw na terenach do wspólnego korzystania działka nr 346/11 przy budynku Północna 30 w zasobach administracji Osiedla Kochanowskiego w Płocku :

Wadium  – 2 500,00 zł
 

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


08 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku w zasobach PSML-W :

Wadium:
zadanie nr 1 – 300,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki

 


01 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę płyt osłonowych na galeriach oraz naprawę elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łukasiewicza 18 w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia:
 

Wadium:
zadanie nr 1 – 1000,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe 
       3.Informacje z otwarcia kopert
       4.Wyniki


01 Lip 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu połaci dachowych na następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego:

Zadanie 1 – ul. Kochanowskiego 23
Zadanie 2 – ul. Kolegialna 30
Zadanie 3 – ul. Północna 30a
Wadium:
zadanie nr 1 – 500,00 zł
zadanie nr 2 – 400,00 zł
zadanie nr 3 – 600,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Informacja z otwarcia kopert
       4.Wyniki

 


24 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 7/1
Zadanie 2 – ul. Kobylińskiego 34
Wadium:
zadanie nr 1 – 6.000,00 zł
zadanie nr 2 – 1.500,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Wyniki


24 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicy w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 3
Zadanie 2 – ul. Zgliczyńskiego 5
Wadium:
zadanie nr 1 – 450,00 zł
zadanie nr 2 – 400,00 zł

       1.Ogłoszenie o przetargowe
       2.Materiały przetargowe
       3.Wyniki


21 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana drzwi i remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.

Zadanie 1 – Batalionów Chłopskich 9
Zadanie 2 – Zgliczyńskiego 4/1

Wadium:

zadanie nr 1 – 1000,00 zł
zadanie nr 2 – 500,00 zł

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe  
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

10 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W:

 

Zadanie 1 – Bielska 30/Bielska 30a
Zadanie 2 – Bielska 14a/Królewiecka 1
Zadanie 3 – Zgliczyńskiego 4/1
Zadanie 4 – Dobrzyńska 21

 

Wadium:
zadanie nr 1 – 500,00 zł
zadanie nr 2 – 800,00 zł
zadanie nr 3 – 400,00 zł
zadanie nr 4 – 600,00 zł

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

10 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu zabaw oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w Płocku przy ulicy:

Zadanie 1 - Zgliczyńskiego 3

Zadanie 2 - Łukasiewicza 26

Wadium:

zadanie 1 - 3 500,00 zł,

zadanie 2 - 1000,00 zł.

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. Zestawienie złożonych ofert
 4. Wyniki

03 Cze 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji komory zsypowej na pomieszczenie, w którym zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodnika w budynku Piasta Kołodzieja 5 w Płocku.

Zadanie 1 – Pasta Kołodzieja 5
Wadium:
Zadanie nr 1 –3 000,00 zł.

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Wyniki

 


27 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej wraz z wykonaniem projektu w budynkach mieszkalnych Miodowa 10 i Kobylińskiego 14 oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w następujących budynkach: Narodowych Sił Zbrojnych 13, Kochanowskiego 17 i Kochanowskiego 3a.

Zadanie 1 – ul. Miodowa 10
Zadanie 2 – ul. Kobylińskiego 14
Zadanie 3 – ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13
Zadanie 4 – ul. Kochanowskiego 17
Zadanie 5 – ul. Kochanowskiego 3a

Wadium:

zadanie nr 1 – 1.500,00 zł
zadanie nr 2 – 3.000,00 zł
zadanie nr 3 – 1.000,00 zł
zadanie nr 4 – 600,00 zł
zadanie nr 5 – 500,00 z
ł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki

 


27 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z utwardzeniem terenu pod plac zabaw przy ul. Reja 24 oraz Reja 26 w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.:

Zadanie 1 – ul. Reja 24 oraz Reja 26
Wadium:
zadanie nr 1 –  2.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki


20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę starych poziomów kanalizacyjnych żeliwnych wraz z podejściami pod piony na poziomy z rur technologii PVC w piwnicach budynku przy ulicy Kossobudzkiego 4 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w Płocku:

Zadanie 1 – ul. Kossobudzkiego 4 
Wadium:
zadanie nr 1 –  700,00 zł

 1. Ogłoszenie o przetargowe
 2. Materiały przetargowe
 3. ​​​​​​Wyniki

20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont poszycia dachowego pawilonów w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku przy ulicy:

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 9 A
Zadanie 2 – ul. Krzywoustego 3
Wadium:
zadanie nr 1 –     500,00 zł
zadanie nr 2 – 1.200,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Wyniki

 


20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego.

Zadanie 1 – Lotników 3
Zadanie 2 – Północna 23
Wadium:
Zadanie nr 1 –800,00 zł.
Zadanie nr 2 –1.000,00 zł.

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki

 


20 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicy w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 3
Zadanie 2 – ul. Zgliczyńskiego 5
Zadanie 3 – ul. Zgliczyńskiego 5/1
Zadanie 4 – ul. Zgliczyńskiego 5/2
Wadium:
zadanie nr 1 – 450,00 zł
zadanie nr 2 – 400,00 zł
zadanie nr 3 – 350,00 zł
zadanie nr 4 – 300,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki


10 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachów na budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza.

Zadanie 1 – ul. Łukasiewicza 22/1
Zadanie 2 – ul. Zgliczyńskiego 5/1
Wadium:
zadanie nr 1 – 1.000,00 zł
zadanie nr 2 – 1.200,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki

 

 


09 Maj 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie ciągów komunikacyjnych wraz z podjazdami i zjazdami oraz klatki schodowej w parkingu wielopoziomowym przy ul. Rutskich 7 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego.

Zadanie 1 – ul. Rutskich 7      -      Wadium -  2.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert

       4. Wyniki


29 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont remont piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.

Zadanie 1 – ul. Lasockiego 7
Zadanie 2 – ul. Mickiewicza 19
Zadanie 3 – ul. Lasockiego 22
Zadanie 4 – ul. Dworcowa 12 a
Wadium:
zadanie nr 1 – 1.000,00 zł
zadanie nr 2 – 900,00 zł
zadanie nr 3 – 800,00 zł
zadanie nr 4 – 600,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert 
       4. Wyniki
     


29 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę żeliwnej poziomej instalacji kanalizacyjnej oraz remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Zgliczyńskiego 1 oraz remont przyłączy w budynkach Batalionów Chłopskich 5, Łukasiewicza 7 i 9.

Zadanie 1 – ul. Zgliczyńskiego 1
Zadanie 2 – ul. Batalionów Chłopskich 5
Zadanie 3 – ul. Łukasiewicza 7
Zadanie 4 – ul. Łukasiewicza 9
Wadium:
zadanie nr 1 – 500,00 zł
zadanie nr 2 – 450,00 zł
zadanie nr 3 – 400,00 zł
zadanie nr 4 – 350,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert 
       4. Wyniki

 


27 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wymianę drzwi wejściowych w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego. 

Zadanie 1 – ul. Płoskiego 1                      - Wadium - 700,00 zł                   

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Ogłoszenie


27 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej budynku - WLZ -ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego.

Zadanie 1 – ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13                            -  wadium: 1.600,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Ogłoszenie  


22 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych w zasobach PSML-W.

Zadanie 1:Gawareckiego 8                    -  Wadium - 2.000,00 zł
Zadanie 2: Płoskiego 8                         -  Wadium - 2.000,00 zł
Zadanie 3: Kossobudzkiego 5               -  Wadium - 2.000,00 zł
Zadanie 4: Kossobudzkiego 9               -  Wadium - 2.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 

       3. Wyniki

 

 


12 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę żeliwnej poziomej instalacji kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia:

Zadanie 1 – ul. Hermana 6                            -  wadium: 1.400,00 zł
Zadanie 2 – ul. Hermana 3                            -  wadium: 1.200,00 zł

Zadanie 3 – ul. Mieszka I-ego                       -  wadium: 1.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert 
       4. Wyniki


12 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont terenów utwardzonych w zasobach PSML-W.

Zadanie 1: Działki nr 504/18, 504/21, przy garażu wielopoziomowym Rutskich 7
Zadanie 2: Działka nr 636/42 przy ul. Chopina 57-61
Zadanie 3: Działka nr 590 przy ul. Salezjańskiej 1a
Zadanie 4: Działka nr 636/9 przy ul. Otolińskiej 19 (IV etap)

Wadium:

zadanie nr 1 – 2.000,00 zł
zadanie nr 2 – 800,00 zł
zadanie nr 3 – 2.500,00 zł
zadanie nr 4 – 500,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert 
       4. Wyniki

 


05 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawy 2022 roku w zasobach PSML-W:

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego - 7,52 ha                    -  wadium:   200,00 zł
Zadanie 2 – Osiedle Tysiąclecia - 6,94 ha                              -  wadium:   250,00 zł

Zadanie 3 – Osiedle Łukasiewicza - 10,02 ha                        -  wadium:   300,00 zł
Zadanie 4 – Osiedle Dworcowa - 10,00 ha                             -  wadium:   350,00 zł
Zadanie 5 – Osiedle Rembielińskiego - 8,75 ha                     -  wadium:   400,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Zestawienie złożonych ofert
       4. Wyniki


01 Kwi 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wiat śmietnikowych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W:

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego                   -  wadium:   300,00 zł
Zadanie 2 – Osiedle Tysiąclecia                           -  wadium:   400,00 zł

Zadanie 3 – Osiedle Łukasiewicza                        -  wadium:   500,00 zł
Zadanie 4 – Osiedle Dworcowa                             -  wadium:   600,00 zł
Zadanie 5 – Osiedle Rembielińskiego                   -  wadium:   700,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert
       4. Wyniki

 


29 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie 1 – ul. Północna 30                                -  wadium: 1.000,00 zł
Zadanie 2 – ul. Obrońców Westerplatte 22            -  wadium: 600,00 zł

Zadanie 3 – ul. Bielska 34                                   -  wadium: 500,00 zł
Zadanie 4 – ul. Dworcowa 34                               -  wadium: 2.500,00 zł
Zadanie 5 – ul. Reja 26                                       -  wadium: 3.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert

       4. Wyniki

 

 


29 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie pawilonu przy ul. Tysiąclecia 10 wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego.

Zadanie 1 – ul. Tysiąclecia 10            -  wadium: 4.000,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Ogłoszenie - Unieważnienie postępowania


22 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji wodnej oraz montaż zestawu hydroforowego 2-pompowego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Płocku w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa.

Zadanie 1 – ul. Mickiewicza 19             -  wadium: 2.500,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe 
       3. Informacja z otwarcia kopert
       4. Wyniki


18 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej wraz z wykonaniem projektu w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku :

Zadanie 1 – ul. Kobylińskiego 34                          -  wadium - 800,00 zł.
Zadanie 2 – ul. Nowowiejskiego 3                        -  wadium - 1 000,00 zł.
Zadanie 3 – ul. Nowowiejskiego 5                        -  wadium - 1.100,00 zł
Zadanie 4 – ul. Nowowiejskiego 7                        - wadium - 1.200,00 zł
Zadanie 5  – ul. Okrzei 1                                       - wadium - 700,00 zł
Zadanie 6 – ul. Kobylińskiego 14                          - wadium - 3.500,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert
       4. Wynik przetargu

 


18 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ-ty oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w następujących budynkach mieszkalnych w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w Płocku:

Zadanie 1 – ul. Obrońców Westerplatte 16             -  wadium: 200,00 zł
Zadanie 2 – ul. Obrońców Westerplatte 14/1          -  wadium: 300,00 zł
Zadanie 3 – ul. Kochanowskiego 3a                      -  wadium: 500,00 zł
Zadanie 4 – ul. Bielska 34                                    -  wadium: 800,00 zł
Zadanie 5 – ul. Bielska 36/1                                - wadium: 1.000,00 zł
Zadanie 6 – ul. Kochanowskiego 17                       - wadium: 600,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert

       4. Wyniki przetargu


15 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę kanalizacji deszczowej  w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w Płocku 

Zadanie 1 – ul. Rembielińskiego 1/1   -   Wadium - 300,00 zł                       

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert

       4. Wyniki


15 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych wejściowych  w zasobach Administracji Osiedla Tysiąclecia w Płocku

Zadanie 1 – ul. Nowowiejskiego 3   -   Wadium - 400,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe
       3. Informacja z otwarcia kopert

       4. Unieważnienie postępowania


14 Mar 2022

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza w budynkach mieszkalnych przy ulicy: 

Zadanie 1 – ul. Pszczela 1                          -  wadium - 4.500,00 zł.
Zadanie 2 – ul. Pszczela 1                          -  wadium - 2.700,00 zł.
Zadanie 3 – ul. Zgliczyńskiego 12             -  wadium - 6.000,00 zł
Zadanie 4 – ul. Zgliczyńskiego 12              - wadium - 1.700,00 zł

       1. Ogłoszenie o przetargowe
       2. Materiały przetargowe

       3. Informacja z otwarcia kopert
       4. Wyniki przetargu