PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Przetargi

Data ogłoszenia
Przetarg

19 Kwi 2019

Roboty budowlane :

Zadanie 1 – remont izolacji wodochronnej rampy wyładunkowej pawilonu (41,15m2) przy ul. Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)
Zadanie 2 – remont stropodachu z renowacją kominów wentylacyjnych oraz remontem obróbek blacharskich – pawilon Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

17 Kwi 2019

Lokale użytkowe do wynajęcia  w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko- Własnościowej

1. Treść


16 Kwi 2019

Remont nawierzchni utwardzonych w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza:

Zadanie 1 – remont nawierzchni utwardzonych na działce budynkowej przy ulicy Miodowej 16 m2 532,00
Zadanie 2 – remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 382/26 w rejonie budynków przy ul. Zgliczyńskiego 1, Zgliczyńskiego 1/1  m2 145,45 
Zadanie 3 – remont chodnika na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 384,13    przy ul. Zgliczyńskiego 10   m2  70,00   
Zadanie 4 – remont chodnika na działce budynkowej przy ulicy Królowej Jadwigi 3  - m2 104
Zadanie 5 – remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 382/48 przy ulicy Batalionów Chłopskich 7  m2 195,56
Zadanie 6 – remont nawierzchni utwardzonych na dz. nr 384/36, 384/20, 384/31  w rejonie budynków  Batalionów Chłopskich 5 i Batalionów Chłopskich 5/1 - m2 585,77
Zadanie 7 – remont nawierzchni utwardzonych na terenach do wspólnego korzystania dz. nr 384/19 w rejonie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 - m2 990,44

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

12 Kwi 2019

Wymianę żeliwnej poziomej kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod piony na nową  z rur PVC-U w piwnicy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Obr. Westerplatte 16
Zadanie 2 – Obr. Westerplatte 14/1
Zadanie 3 – M. Reja 26
Zadanie 4 – F. Chopina 66
Zadanie 5 – Ks. I. Lasockiego 22

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

10 Kwi 2019

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym - WLZ- ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Kolegialna 29 a
Zadanie 2 – Północna 30
Zadanie 3 – Bielska 38 b
Zadanie 4 – Traugutta 8
Zadanie 5 – Kochanowskiego 33 kl. IV i V

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

05 Kwi 2019

Wykonanie remontu poszycia dachowego na budynkach przy ulicy :

Zadanie 1 – budynek mieszkalny - Tysiąclecia 7/1 - m2 585,00   - Wadium - 1 000,00 zł.
Zadanie 2 – budynek mieszkalny - Tysiąclecia 9 - m2 585,00      - Wadium - 1 000,00 zł.
Zadanie 3 – pawilon - Okrzei 1 a  - m2 486,00                            - Wadium -    500,00 zł.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

04 Kwi 2019

Wymianę instalacji wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dworcowej 34 :

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

02 Kwi 2019

Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych :

Zadanie 1 – przy ulicy Królowej Jadwigi 5 (IV klatkowy)
Zadanie 2 – przy ulicy Królowej Jadwigi 7 (IV klatkowy)
Zadanie 3 – przy ulicy Królowej Jadwigi 9 (IV klatkowy)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe

01 Kwi 2019

Koszenie trawy bez grabienia i wywozu w roku 2019, dla :

Zadanie 1 – Osiedle Kochanowskiego –   7,65  ha
Zadanie 2 – Osiedle Tysiąclecia           –   7,03 ha

Zadanie 3 – Osiedle Łukasiewicza       –   2,70 ha
Zadanie 4 – Osiedle Dworcowa           – 10,00  ha
Zadanie 5 – Osiedle Rembielińskiego  –   8,75 ha

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyjaśnienie do materiałów przetargowych

15 Mar 2019

Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym  WLZ-ty (12,5kW) w budynkach w Płocku, przy ulicy :

Zadanie 1 – Hermana 4 (bud. V kondygnacyjny, 2 klatkowy)
Zadanie 2 – Mieszka I-go 2 (bud. V kondygnacyjny, 4 klatkowy)

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

12 Mar 2019

Wymianę instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym - WLZ- ty i instalacji elektrycznej wewnętrznej administracyjnej w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Kolegialna 29 a
Zadanie 2 – Północna 30
Zadanie 3 – Bielska 38 b
Zadanie 4 – Traugutta 8
Zadanie 5 – Kochanowskiego 33 kl. IV i V

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

12 Mar 2019

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Łukasiewicza i Dworcowa w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Dobrzyńska 21
Zadanie 2 – Miodowa 16
Zadanie 3 – Morykoniego 3
Zadanie 4 – Morykoniego 5
Zadanie 5 – Mickiewicza 23

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

04 Mar 2019

Roboty budowlane:

Zadanie 1 – remont izolacji wodochronnej rampy wyładunkowej pawilonu (41,15m2)  przy ul. Rembielińskiego 11 (nr ewid. działki 394/136)
Zadanie 2 – remont stropodachu z renowacją kominów wentylacyjnych oraz remontem obróbek blacharskich – pawilon Rembielińskiego 11  (nr ewid. działki 394/136)

 1. Ogłoszenie o  przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


28 Lut 2019

Wymianę instalacji wodnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dworcowej 34

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

27 Lut 2019

Remont instalacji elektrycznej w budynku XI kondygnacyjnym I klatkowym (66 lokali mieszkalnych) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej przy ul. Miodowej 16

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

27 Lut 2019

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 16 budynkach mieszkalnych i 1 budynku po hydroforni w zasobach Administracji
 Osiedla Łukasiewicza

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

26 Lut 2019

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Płocku  w budynku przy ulicy  Piasta Kołodzieja 2 m. 58

1. Treść przetargu


22 Lut 2019

Wymianę żeliwnej poziomej kanalizacji sanitarnej (podposadzkowej)  na nową z rur PVC-U w piwnicy oraz remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku, przy ulicy:

Zadanie 1 – Morykoniego 3
Zadanie 2 – Morykoniego 5
Zadanie 3 – Morykoniego 1
Zadanie 4 – Morykoniego 2
Zadanie 5 – Łukasiewicza 26
Zadanie 6 – Królowej Jadwigi 2
Zadanie 7 – Batalionów Chłopskich 9

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


20 Lut 2019

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Kochanowskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 - Kochanowskiego 15 a
Zadanie 2 - Kochanowskiego 21
Zadanie 3 - Kochanowskiego 23
Zadanie 4 - Kochanowskiego 33 kl. IV i V
Zadanie 5 - Bielska 40 a      
Zadanie 6 - Lotników 7  
Zadanie 7 - Traugutta 8

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


19 Lut 2019

Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym  WLZ-ty (12,5kW) w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Tysiąclecia 7  (bud. XI kondygnacyjny, 1 klatkowy)
Zadanie 2 – Tysiąclecia 7/1 (bud. XI kondygnacyjny, 1 klatkowy)
Zadanie 3 – Tysiąclecia 9 (bud. XI kondygnacyjny, 1 klatkowy)
Zadanie 4 – Dąbrówki 2 (bud. V kondygnacyjny, 2 klatkowy)
Zadanie 5 – Hermana 4 (bud. V kondygnacyjny, 2 klatkowy)
Zadanie 6 – Mieszka I-go 2 (bud. V kondygnacyjny, 4 klatkowy)

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

19 Lut 2019

Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych:

Zadanie 1 – przy ulicy Kossobudzkiego 3 ( VIII klatkowy)
Zadanie 2 – przy ulicy Rutskich 2 (VI klatkowy)
Zadanie 3 – przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych15 (VI klatkowy)
Zadanie 4 – przy ulicy Rembielińskiego 13 (VIII klatkowy) wraz z daszkami  
                    zabezpieczającymi nad drzwiami wejściowymi do 8 klatek
                    schodowych oraz remontem 8 sztuk drzwi  wejściowych do budynku

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Sprostowanie do przedmiaru
 4. Wyniki przetargu

01 Lut 2019

Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Zadanie 1 – Rembielińskiego 5                       -   Wadium  –  6 500,00 zł.
Zadanie 2 – Gawareckiego 6                           -  Wadium  –  3 300,00 zł.
Zadanie 3 – Narodowych Sił Zbrojnych 11      -  Wadium  –  4 800,00 zł.

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

29 Sty 2019

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Płocku  w budynku przy ulicy  Kolegialnej 29a

1. Treść przetargu


25 Sty 2019

Wykonanie remontu nawierzchni oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenach do wspólnego korzystania na działce o nr ewidencyjnym 1233 przy ulicy Rutskich 8 w zasobach Administracji Osiedla Rembielińskiego:

Zadanie 1 – remont nawierzchni pod plac zabaw wraz z robotami towarzyszącymi
Zadanie 2 – dostawa i montaż urządzeń zabawowych

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

24 Sty 2019

Przejęcie społecznego sprzątania za 2389 lokali w 160 klatkach schodowych w zasobach Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wynik przetargu

15 Sty 2019

 

Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w tym  WLZ-ty w budynkach w Płocku, przy ulicy :

Zadanie 1 – Kossobudzkiego 5 (bud. XI kondygnacyjny, 3 klatkowy)
Zadanie 2 – Rembielińskiego 13 (bud. V kondygnacyjny, 8 klatkowy)  

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

08 Sty 2019

Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych w Płocku:

Zadanie 1 – przy ulicy Królowej Jadwigi 5 (IV klatkowy)
Zadanie 2 – przy ulicy Królowej Jadwigi 7 (IV klatkowy)
Zadanie 3 – przy ulicy Królowej Jadwigi 9 (IV klatkowy)
Zadanie 4 – przy ulicy Kossobudzkiego 3 ( VIII klatkowy)
Zadanie 5 – przy ulicy Rutskich 2 (VI klatkowy)
Zadanie 6 – przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych15 (VI klatkowy)
Zadanie 7 – przy ulicy Rembielińskiego 13 (VIII klatkowy) wraz z daszkami zabezpieczającymi nad drzwiami wejściowymi do 8 klatek schodowych oraz remontem 8 sztuk drzwi wejściowych do budynku

 1. Treść przetargu

 2. Materiały przetargowe

 3. Wyniki przetargu


27 Gru 2018

Remont altanki śmietnikowej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 38

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wynik przetargu

 


18 Gru 2018

Remont korytarzy w budynku przy ulicy Łukasiewicza 28 w Płocku:

Zadanie 1 – remont korytarza w piwnicy budynku

Zadanie 2 – remont korytarza oraz Sali nr 5 w Klubie Osiedla Łukasiewicza

 1. Treść przetargu
 2. Materiały przetargowe
 3. Wyniki przetargu

17 Gru 2018

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Płocku w budynku przy ulicy:

 • Mieszka I-go 4 m. 37 o powierzchni użytkowej 47,20 m2
 • Dąbrówki 4 m. 1 o powierzchni użytkowej 18,80 m2

1. Treść przetargu