PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Osiedle Rembielińskiego

   Administracja Osiedla "Rembielińskiego"

 •  ul. Rembielińskiego 11


   Kierownik Adm. Osiedla

 •  Rafał Gabarski

   Z-ca Kierownika Adm.

 •  Agnieszka Różańska-Cichosz  

 Telefony:

Administracja Osiedla:     24 263-32-44 

Zgłaszanie bieżących prac konserwacyjno naprawczych (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 263-32-44 

        Zakład konserwacyjny:        24 262-66-94  

Zgłaszanie awarii dźwigów, domofonów, anten RTV (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 263-32-44

Pogotowie dźwigowe:         602 474 209

Pogotowie awaryjne(poza godzinami pracy administracji):                                                   24 263-35-62                                                               +48 698 965 493

 

   Godziny funkcjonowania administracji:

 •  Poniedziałek    7:00 - 15:00
 •  Wtorek              7:00 - 15:00
 •  Środa                9:00 - 17:00
 •  Czwartek          7:00 - 15:00
 •  Piątek               7:00 - 15:00
Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Rembielińskiego" 

 


Budynki mieszkalne przy ulicy:

 • Gawareckiego 2, 3, 4, 6, 8
 • Narodowych Sił Zbrojnych 9, 11, 13, 15, 17
 • Kossobudzkiego 2, 3, 4, 5, 6, 9
 • Siennickiego 3, 4, 4/1, 4/2
 • Płoskiego 1, 1/1, 2, 4, 6, 8
 • Rembielińskiego 1, 1/1, 1/2, 5, 9, 13
 • Rutskich 1, 2, 3, 4, 5, 6,8

Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:

 • Rembielińskiego 11, 15
 • Tysiaclecia 10

Garaż wielopoziomowy przy ulicy:

 • Rutskich 7

Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.