PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

W razie Ustania Małżeństwa

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu w przypadku rozwodu małżonków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  mieszkalnego ( o innym przeznaczeniu) lub garażu.

 

  1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało obojgu małżonkom na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej, należy przedłożyć Spółdzielni prawomocny wyrok sądu, orzekający rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa. Z chwilą uprawomocnienia orzeczenia o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, prawo to ulega podziałowi i przysługuje po 1/2 części każdemu z nich.
  2. O ile byli małżonkowie chcą dokonać podziału majątku wspólnego mogą w tym celu udać się do sądu bądź do notariusza. Jeśli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy przedłożyć zawiadomienie o dokonanych w niej zmianach współwłaścicieli, na podstawie prawomocnego wyroku sądu bądź aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego, wskazującego któremu z byłych małżonków przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.