PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Osiedle Dworcowa

   Administracja Osiedla "Dworcowa"

 •  ul. Chopina 64A


   Kierownik Adm. Osiedla

 •  Żabicki Tomasz

   Z-ca Kierownika Adm.

 •  Rękawiecki Tomasz

 Telefony:

Administracja Osiedla:     24 262-94-53 

Zgłaszanie bieżących prac konserwacyjno naprawczych (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 262-94-53 

        Zakład konserwacyjny:        24 262-97-35  

Zgłaszanie awarii dźwigów, domofonów, anten RTV (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:        24 262-94-53

Pogotowie dźwigowe:         602 474 209

Pogotowie awaryjne(poza godzinami pracy administracji):                                                   24 263-35-62                                                               +48 698 965 493

 

   Godziny funkcjonowania administracji:

 •  Poniedziałek    7:00 - 15:00
 •  Wtorek              7:00 - 15:00
 •  Środa                9:00 - 17:00
 •  Czwartek          7:00 - 15:00
 •  Piątek               7:00 - 15:00
Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Dworcowa" 


Budynki mieszkalne przy ulicy:

 • 3-go Maja 31
 • Chopina 57, 59, 60, 60a, 61, 63, 64, 65, 66, 67
 • Dworcowa 12a, 12b, 34, 37, 45
 • Lasockiego 7, 16, 18, 19, 20, 21, 22
 • Mickiewicza 19, 23
 • Reja 19, 24, 26
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 5, 7
 • Otolińska 5, 7, 17, 19
 • Salezjańska 1a

Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:

 • Chopina 64A
 • Dworcowa 36
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 20
 • Otolińska 11

Zespoły garażowe przy ulicy:

 • Dworcowa 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H
 • Chopina 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
 • Otolińska 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F

Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.