PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Badanie bilansu 2019 i 2020

  • Badanie bilansu 2019 i 2020

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 i 2020

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego za lata 2019,2020
  3. Projekt umowy