PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Badanie bilansu 2021 i 2022

  • Badanie bilansu 2021 i 2022

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego za lata 2021,2022
  3. Projekt umowy