PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Planowane remonty na 2022 rok

 • Planowane remonty na 2022 rok

PLANOWANE REMONTY W 2022 ROKU

 

            Działalność w zakresie gospodarki remontowej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym.

Plan remontów na 2022 rok, uchwalony został przez Radę Nadzorczą PSML-W w dniu 23 listopada 2021 roku.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie najważniejszych prac remontowych zaplanowanych na 2022 rok:

 

 1. Remont elewacji na 1 budynku mieszkalnym i na 3 budynkach mieszkalnych częściowo  oraz na 1 budynku niemieszkalnym częściowo, znajdujących się przy ulicy:
 • Lotników 3 (częściowo)
 • Północna 23
 • Łukasiewicza 18 (częściowo)
 • Kossobudzkiego 9 (częściowo)
 • Tysiąclecia 10 (częściowo)
 1. Remont dachu na 5 budynkach mieszkalnych, 2 budynkach mieszkalnych częściowo oraz 1 budynku niemieszkalnym i 1 budynku niemieszkalnym częściowo, znajdujących się przy ulicy:
 • Kochanowskiego 23 - impregnacja
 • Północna 30a - impregnacja
 • Kolegialna 30 - impregnacja (częściowo)
 • Kolegialna 38 – częściowa wymiana membrany i blachy
 • Zgliczyńskiego 5/1
 • Łukasiewicza 22/1
 • Chopina 64
 • Tysiąclecia 9A
 • Krzywoustego 3 (częściowo)
 1. Remont drzwi wejściowych w 3 budynkach mieszkalnych i 1 budynku mieszkalnym częściowo, znajdujących się przy ulicy:
 • Nowowiejskiego 3 – 3 sztuki
 • Zgliczyńskiego 12 – 8 sztuk
 • Batalionów Chłopskich 9 – 7 sztuk (częściowo)
 • Płoskiego 1 – 6 sztuk
 1. Remont 2 sztuk dźwigów osobowych w 2 budynkach mieszkalnych częściowo, znajdujących się przy ulicy:
 • Dworcowa 45 – 1 sztuka
 • Otolińska 17 – 1 sztuka
 1. Remont ścian i sufitów na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych (53 klatki w 14 budynkach) znajdujących się przy ulicy:
 • Obr. Westerplatte 10/2 – 3 klatki
 • Kochanowskiego 3a – 1 klatka
 • Kochanowskiego 1 – 1 klatka
 • Obr. Westerplatte 22 – 3 klatki
 • Bielska 34 – 3 klatki
 • Północna 30 – 8 klatek
 • Tysiąclecia 7/1 – 1 klatka
 • Kobylińskiego 34 – 1 klatka
 • Zgliczyńskiego 12 – 8 klatek
 • Pszczela 1 – 4 klatki
 • Reja 26 – 2 klatki
 • Dworcowa 34 – 2 klatki
 • Rembielińskiego 9 – 8 klatek
 • Rutskich 8 – 8 klatek
 1. Remont posadzek i biegów schodowych na klatkach schodowych w 12 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Obr. Westerplatte 10/2
 • Kochanowskiego 3a
 • Kochanowskiego 1
 • Obr. Westerplatte 22
 • Bielska 34
 • Północna 30
 • Tysiąclecia 7/1
 • Kobylińskiego 34
 • Zgliczyńskiego 12
 • Pszczela 1
 • Rembielińskiego 9
 • Rutskich 8
 1. Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 20 budynkach mieszkalnych przy ulicy:
 • Kochanowskiego 3a
 • Obr. Westerplatte 14/1
 • Obr. Westerplatte 16
 • Kochanowskiego 17
 • Bielska 34
 • Bielska 36/1
 • Nowowiejskiego 7
 • Nowowiejskiego 5
 • Nowowiejskiego 3
 • Okrzei 1
 • Kobylińskiego 34
 • Kobylińskiego 14
 • Zgliczyńskiego 3 – w piwnicy
 • Zgliczyńskiego 5 – w piwnicy
 • Zgliczyńskiego 5/1 – w piwnicy
 • Zgliczyńskiego 5/2 – w piwnicy
 • Miodowa 10
 • Otolińska 7
 • Chopina 60
 • Narodowych Sił Zbrojnych 13
 1. Remont poziomów instalacji  wodno-kanalizacyjnej w 7 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Mieszka 1go 1
 • Hermana 3
 • Hermana 6
 • Bielska 14a
 • Królewiecka 3
 • Zgliczyńskiego 1
 • Kossobudzkiego 4
 1. Remont pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Bielska 14a
 • Królewiecka 3
 1. Wymiana wodomierzy lokalowych  w 57 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Kochanowskiego 3
 • Kochanowskiego 15
 • Kochanowskiego 17
 • Kochanowskiego 19
 • Bielska 40a
 • Kochanowskiego 15a
 • Kochanowskiego 15b
 • Obr. Westerplatte 22
 • Bielska 34
 • Bielska 36/1
 • Kolegialna 39
 • Kolegialna 25
 • Kolegialna 29a
 • Kolegialna 30
 • Kolegialna 38
 • Nowowiejskiego 7
 • Nowowiejskiego 5
 • Nowowiejskiego 3
 • Nowowiejskiego 1
 • Okrzei 1
 • Mieszka Igo 2
 • Dąbrówki 4
 • Łukasiewicza 20
 • Hermana 3
 • Kobylińskiego 8
 • Bielska 14A
 • Królewiecka 1
 • Królewiecka 3
 • Zgliczyńskiego 3
 • Zgliczyńskiego 5/2
 • Zgliczyńskiego 10
 • Królowej Jadwigi 3
 • Królowej Jadwigi 9
 • Batalionów Chłopskich 5
 • Batalionów Chłopskich 5/1
 • Łukasiewicza 22/1
 • Łukasiewicza 26
 • Lasockiego 18
 • Lasockiego 20
 • Lasockiego 22
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 5
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 7
 • Salezjańska 1a
 • Otolińska 19
 • Otolińska 7
 • Chopina 63
 • Chopina 61
 • Chopina 60a
 • Chopina 59
 • Dworcowa 12b
 • Gawareckiego 8
 • Kossobudzkiego 2
 • Kossobudzkiego 5
 • Kossobudzkiego 9
 • Płoskiego 8
 • Rutskich 1
 • Rutskich 5
 1. Wymiana liczników ciepła w 3 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Kolegialna 38
 • Kolegialna 30
 • Dworcowa 12b
 1. Remont korytarzy piwnicznych w 14 budynkach mieszkalnych przy ulicy:
 • Kochanowskiego 17 – ściany i posadzki
 • Pszczela 1 – ściany i posadzki
 • Zgliczyńskiego 3 – ściany i posadzki
 • Zgliczyńskiego 5 – ściany i posadzki
 • Zgliczyńskiego 5/2 – ściany i posadzki
 • Zgliczyńskiego 12 – posadzki
 • Lasockiego 7 – ściany i posadzki
 • Lasockiego 22 – posadzki
 • Dworcowa 12a - ściany i posadzki
 • Mickiewicza 19 - ściany i posadzki
 • Reja 26 – ściany
 • Dworcowa 34 – ściany
 • Rembielińskiego 9 – ściany
 • Rutskich 8 – ściany
 1. Remont zejść do piwnic z drzwiami p.poż. w 2 budynkach mieszkalnych przy ulicy:
 • Rembielińskiego 9
 • Rutskich 8
 1. Remont komór zsypowych w 3 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Łukasiewicza 12
 • Dąbrówki 1
 • Bielska 51/3
 1. Remont schodów wejściowych do 3 budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Kochanowskiego 17
 • Zgliczyńskiego 4/1
 • Batalionów Chłopskich 9
 1. Remont posadzek i ścian do poziomu 1 półpiętra w 2 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Reja 26
 • Dworcowa 34
 1. Remont przyłączy kanalizacji deszczowej w 5 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Łukasiewicza 7
 • Łukasiewicza 9
 • Batalionów Chłopskich 5
 • Zgliczyńskiego 1
 • Rembielińskiego 1/1 (wymiana odcinka kanalizacji deszczowej)
 1. Remont przyłączy kanalizacyjnych do 2 budynków znajdujących się przy ulicy:
 • Łukasiewicza 7
 • Łukasiewicza 9
 1. Remont przyłącza wodociągowego z sieci podwyższonego ciśnienia na przyłącze do zestawu pompowego w pomieszczeniu wspólnym budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 19 wraz z jego remontem.
 2. Remont instalacji p.poż. (piony) w 5 budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Otolińska 17
 • Kossobudzkiego 9
 • Kossobudzkiego 5
 • Gawareckiego 8
 • Płoskiego 8
 1. Remont osłon i miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych dla budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy:
 • Bielska 36/1, Kochanowskiego 21, Kochanowskiego 21/1, Bielska 34;
 • Bielska 30, Bielska 30a;
 • Kochanowskiego 15, Kochanowskiego 17, Kochanowskiego 19, Kochanowskiego 15a;
 • Kochanowskiego 1a, Kochanowskiego 3, Kochanowskiego 3a;
 • Nowowiejskiego 1, Nowowiejskiego 3, Okrzei 1;
 • Mieszka Igo 1;
 • Hermana 4;
 • Piasta Kołodzieja 2;
 • Gałczyńskiego 14,
 • Łukasiewicza 7,
 • Łukasiewicza 9,
 • Dobrzyńska 21;
 • Mickiewicza 23;
 • Mickiewicza 19;
 • 3-go Maja 31;
 • Salezjańska 1a;
 • Lasockiego 16, Lasockiego 18;
 • Obrońców Płocka 1920 r. nr 5, Obrońców Płocka 1920 r. nr 7;
 • Otolińska 7, Chopina 66, Chopina 64;
 • Reja 19, Reja 24;
 • Narodowych Sił Zbrojnych 9;
 • Narodowych Sił Zbrojnych 17;
 • Narodowych Sił Zbrojnych 15;
 • Rutskich 2;
 • Siennickiego 4/2;
 • Siennickiego 3;
 • Siennickiego 4;
 • Rutskich 4, Rutskich 6.
 1. Malowanie ścian i sufitów ciągów komunikacyjnych wraz z podjazdami i zjazdami oraz klatki schodowej (bez boksów garażowych) oraz odnowienie oznakowania ciągów komunikacyjnych poziomych w nieruchomości zabudowanej garażem wielopoziomowym przy ul. Rutskich 7.
 2. Remonty terenów utwardzonych w osiedlach:
 • Osiedle Kochanowskiego – remont około 288,00 m2 terenów utwardzonych w tym: około 18,00 m2 w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 18; około 270,00 m2 w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 33 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Tysiąclecia – remont około 40,00 m2 terenów utwardzonych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Hermana 3 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Łukasiewicza – remont około 400,00 m2 terenu pod plac zabaw w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Zgliczyńskiego 3 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Dworcowa – remont około 1 454,55 m2 terenów utwardzonych, w tym: około 1 034,55 m2 w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Salezjańska 1a; około 300,00 m2 w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 57 - Chopina 61 (remont drogi i utwardzenie powierzchni gruntu); około 120,00 m2 w rejonie budynku mieszkalnego przy Otolińskiej 19 oraz miejscowe naprawy w osiedlu.
 • Osiedle Rembielińskiego – remont około 423,00 m2 terenów utwardzonych  w rejonie budynku garażu wielopoziomowego przy ul. Rutskich 7 (remont nawierzchni utwardzonej wraz z robotami towarzyszącymi) oraz miejscowe naprawy w osiedlu.

 

Realizacja powyższych prac remontowych uzależniona będzie od sytuacji gospodarczej kraju, wywołanej w szczególności skutkami pandemii COVID-19.