PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Plan pracy

Listopad 2019

4 listopada

godz.13.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.

 

4 listopada

godz.11 – Zdrowy kręgosłup – zajęcia ruchowe dla dorosłych.

 

5 listopada

godz.18 - Zumba – zajęcia taneczne dla dzieci.

 

6 listopada

godz. 16 - miniArtstudio – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

7 listopada

godz.18 – „Zumba, roztańczone balony” – zajęcia taneczne dla dzieci.

 

8 listopada

godz. 16 - miniArtstudio – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

12 listopada

godz.18 – Zumba jesienne zabawy taneczne – zajęcia dla dzieci.

 

13 listopada

godz.9.30 – Zdrowy kręgosłup – zajęcia ruchowe dla dorosłych.

 

14 listopada

godz.18 – Zumba, jesienne zabawy taneczne – zajęcia dla dzieci.

 

15 listopada

godz. 17 - miniArtstudio – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

15 listopada

godz. 16 – „Zatańczmy w rytm wolności”- grupa taneczna Tańce Polskie SUTW z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

18 listopada

godz.13.00 – Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.

 

19 listopada

godz. 17 - miniArtstudio – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

22 listopada

godz. 16 - miniArtstudio – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

28 listopada

godz.18 – Kolory jesieni – koncert muzyczno - poetycki.

 

29 listopada

godz.17 –  Wesołe czarowanie - zabawa Andrzejkowa dla dzieci. Wstęp wolny.