PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Monitoring

1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa prowadzi monitoring rozmów telefonicznych przychodzących oraz monitoring wizyjny w siedzibie PSMLW przy ul. Obrońców Westerplatte 6 a, na terenie os. Tysiąclecia, Spółdzielczego Domu Kultury, os. Rembielińskiego, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwzalaniowej oraz ochrony mienia.

2. Administratorem danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Obrońców Westerplatte 6a. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy: iod@psmlw.pl

3. Zapisy z monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych przychodzących przechowywane będą przez okres 30 dni lub po tym okresie zgodnie z wnioskiem uprawnionych organów o zabezpieczenie nagrań w przypadku ewentualnych postępowań sądowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Regulamin monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących dostępny jest na stronie internetowej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. Obrońców Westerplatte 6a w Płocku. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego oraz systemu nagrywania rozmów telefonicznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

6. Zapisy z systemu monitoringu wizyjnego oraz zapisy z rozmów telefonicznych przychodzących mogą być udostępnione zgodnie z § 10 i § 11 ust. 5 Regulaminu monitoringu wizyjnego i nagrywania rozmów w PSML-W.