PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Naliczenie i rozliczenie opłat

PDF Podanie o zmianę zaliczkowej opłaty za zużycie wody w lokalu.
PDF Podanie o zwrot z rozliczenia mediów lub opłat na dzień.

Data powstania

Przeznaczenie dokumentu

Formularz
2020.01.20 INFORMACJA O SPOSOBIE ZMIAN ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 
w celu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dźwig, gaz w budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze, zimną wodę i kanalizację oraz podgrzanie wody w lokalach nie wyposażonych w wodomierze.
Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu i sposobie gromadzenia odpadów

Załącznik do oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza i generuje odpady komunalne

 

 

 

 

2015.03.01 Zgoda na obciążenie rachunku POLECENIE ZAPŁATY
Instrukcja wypełnienia druku zgody na obciążenie rachunku - POLECENIE ZAPŁATY
 1. Pobrać druk
 2. Wypełnić pola
  • Nazwa płatnika – posiadacza rachunku
  • Adres płatnika – posiadacza rachunku
  • Numer płatnika – posiadacza rachunku
  • Identyfikator płatności – numer ewidencyjny zamieszczony na każdym powiadomieniu o wysokości opłat
  • Podpis posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w swoim banku ( w przypadku wspólnego konta –podpisy współwłaścicieli rachunku bankowego )
 3. Wypełniony druk złożyć w sekretariacie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Płock ul.Obr.Westerplatte 6a lub Administracji Osiedla
UWAGA ! Darmowe programy niezbędne do otwarcia dokumentów zamieszczonych na tej stronie, można pobrać ze strony Adobe Reader. W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.