PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Osiedle Łukasiewicza

   Administracja Osiedla "Łukasiewicza"

 •  ul. Łukasiewicza 28


   Kierownik Adm. Osiedla

 •  Krzysztof Siedlecki

   Z-ca Kierownika Adm.

 •  Dorota Truszkowska  

 Telefony:

Administracja Osiedla:     24 262-02-78

                                             24 262-85-01      

Zgłaszanie bieżących prac konserwacyjno naprawczych (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:      24 262-02-78

                                               24 262-85-01      

        Zakład konserwacyjny:       24 263-95-60  

Zgłaszanie awarii dźwigów, domofonów, anten RTV (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:      24 262-02-78

                                               24 262-85-01      

Pogotowie dźwigowe:         602 474 209

Pogotowie awaryjne(poza godzinami pracy administracji):                                                   24 263-35-62                                                               +48 698 965 493

  

   Godziny funkcjonowania administracji:

 •  Poniedziałek    7:00 - 15:00
 •  Wtorek              7:00 - 15:00
 •  Środa                9:00 - 17:00
 •  Czwartek          7:00 - 15:00
 •  Piątek               7:00 - 15:00
Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Łukasiewicza" 
 


Budynki mieszkalne przy ulicy:

 • Batalionów Chłopskich 3, 5, 5/1, 9
 • Dobrzyńska 21
 • Gałczyńskiego 14
 • Królowej Jadwigi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
 • Łukasiewicza 7, 9, 22, 22/1, 26, 30
 • Miodowa 10, 16
 • Morykoniego 1, 2, 3, 5
 • Pszczela 1
 • Zgliczyńskiego 1, 1/1, 2, 3, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 9, 10, 12

Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:

 • Batalionów Chłopskich 7
 • Łukasiewicza 9c
 • Łukasiewicza 24
 • Łukasiewicza 28

Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.