PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Osiedle Tysiąclecia

   Administracja Osiedla "Tysiąclecia"

 •  ul. Tysiąclecia 1


   Kierownik Adm. Osiedla

 •  Agnieszka Kalinowska

   Z-ca Kierownika Adm.

 •  Grzegorz Skupniewski 

 Telefony:


Administracja Osiedla:     24 262-10-85

                                             24 268-53-62      

Zgłaszanie bieżących prac konserwacyjno naprawczych (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:      24 262-10-85

                                               24 268-53-62      

        Zakład konserwacyjny:       24 263-32-58  

Zgłaszanie awarii dźwigów, domofonów, anten RTV (w godzinach pracy Administracji):         

        Administracja Osiedla:      24 262-10-85

                                               24 268-53-62      

Pogotowie dźwigowe:         602 474 209

Pogotowie awaryjne(poza godzinami pracy administracji):                                                   24 263-35-62                                                               +48 698 965 493

 

   Godziny funkcjonowania administracji:

 •  Poniedziałek    7:00 - 15:00
 •  Wtorek              7:00 - 15:00
 •  Środa                9:00 - 17:00
 •  Czwartek          7:00 - 15:00
 •  Piątek               7:00 - 15:00

 

Adresy budynków PSM L-W administrowane przez Administrację Osiedla "Tysiąclecia"

 

Budynki mieszkalne przy ulicy:

 • Bielska 14A, 51, 51/3
 • Dąbrówki 1, 2, 3, 4
 • Hermana 1, 2, 3, 4, 6
 • Kobylińskiego 8, 14, 34
 • Królewiecka 1, 3
 • Krzywoustego 2
 • Łukasiewicza 12, 18, 20
 • Mieszka I-go 1, 2, 4, 4a
 • Nowowiejskiego 1, 3, 5, 7
 • Okrzei 1
 • Piasta Kołodzieja 1, 2, 3, 5
 • Tysiąclecia 7, 7/1, 9, 9/1

Pawilony usługowe wolnostojące przy ulicy:

 • Kobylińskiego 2, 4, 6, 14A
 • Krzywoustego 3, Krzywoustego 2B
 • Łukasiewicza 14
 • Okrzei 1a
 • Tysiąclecia 1, 9A, 13a, 13b
 • Piasta Kołodzieja 2A

Garaże wolnostojące w obiektach jednokondygnacyjnych przy ulicy:

 • Łukasiewicza 14A
 • Nowowiejskiego 3a, 3b, 5a, 5b
 • Okrzei 1b, 1c, 1d
 • Tysiąclecia 1B, 1C, 1D, 1E

Bezpośrednim administrowaniem zasobów zajmuje się Administracja Osiedla, która wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz określanie potrzeb remontowych,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów poprzez dokonywanie remontów i konserwacji,
 • obsługę użytkowników lokali,
 • zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, gazu w budynkach wyposażonych w gaz przewodowy oraz interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń,
 • wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy budynków, w których jest taki wymóg,
 • zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek schodowych w zakresie należącym do użytkowników) oraz w otoczenia ,
 • oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki schodowej, kondygnacji,
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia nieczystości stałych i usuwania odpadów,
 • współpracę z organami samorządowymi, reprezentującymi członków.