PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Wynajmowanie lokali

Czy można wynająć lokal spółdzielczy o statusie lokatorskim? Czy trzeba mieć na to zgodę spółdzielni?

Wynajmowanie lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, pod warunkiem że nie wiąże się to ze zmianą sposobu korzystania z lokalu. Jeśli lokal nadal będzie wykorzystywany jako mieszkanie, zgoda nie jest potrzebna.
Jeśli jednak najemca zechce w lokalu prowadzić np. biuro, to wówczas zgoda Spółdzielni będzie potrzebna.
Spółdzielnię należy również zawiadomić, gdyby wynajem miał wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni (np. większe zużycie wody).

PODSTAWA PRAWNA Art. 9 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.