PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Kontakt

  • Kontakt

                                telefony kontaktowe:

Prezes Spółdzielni 24 262-34-39
Z-ca Prezesa 24 262-42-11
Główny Księgowy 24 262-46-17
Dział Finansowy 24 262-46-17
Sekcja ds. Członkowsko-Mieszkaniowych 24 262-61-65
Sekcja ds. Organizacji i Samorządu 24 262-61-65
Dział Gospodarki Zasob. Mieszkaniowych 24 262-79-96
Sekcja ds. Opłat i Czynszów 24 262-78-69
Lokale Użytkowe 24 262-96-02
Sekcja ds. Windykacji 24 268-94-32
Dział Administracyjno-Gospodarczy 24 262-77-83
Fax

24 262-42-11

wew.113

Strona internetowa www.psmlw.pl
e-mail biuro@psmlw.pl
Administracja Osiedla Kochanowskiego 24 262-99-96
Administracja Osiedla Tysiąclecia 24 262-10-85
Administracja Osiedla Łukasiewicza 24 262-02-78
Administracja Osiedla Dworcowa 24 262-94-53
Administracja Osiedla Rembielińskiego 24 263-32-44
Spółdzielczy Dom Kultury 24 263-35-60
Klub Osiedla Kochanowskiego 24 366-10-00
wew. 104
Klub Osiedla Łukasiewicza 24 263-94-12
Klub Osiedla Dworcowa 24 262-72-08 
   

                        zgłaszanie usterek:

Osiedle Kochanowskiego - godz. 700 - 1500 24 262-49-50
Osiedle Tysiąclecia - godz. 700 - 1500 24 263-32-58
Osiedle Łukasiewicza - godz. 700 - 1500 24 263-95-60
Osiedle Dworcowa - godz. 700 - 1500 24 262-97-35
Osiedle Rembielińskiego - godz. 700 - 1500 24 262-66-94

              pogotowie techniczne przy PSML-W:
Awaryjne - godz. 1500 - 700 24 263-35-62
698 965 493
Dźwigowe - godz. 0000 - 2400 602 474 209

                      telefony alarmowe zewnętrzne:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne ENERGA 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowia ciepłownicze FORTUM 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Straż Miejska 986, 24 262 99 08